Prince 2

Med PRINCE2® Foundation Certificering bliver du certificeret projektleder og får et internationalt anerkendt kompetencebevis.

PRINCE2® metoden er en international standard, der sikrer best practice til planlægning og styring af projekter. Mange organisationer private såvel som offentlige har valgt at bygge deres projektmodel op efter PRINCE2® metoden.

For den professionelle projektleder er evnen til at anvende PRINCE2® metoden højt efterspurgt. En PRINCE2® certificering er et værdifuldt internationalt anerkendt kompetencebevis, der kan give dit CV et betydeligt løft.

Vi tilbyder certificeringen i samarbejde med Global Business Development og QRP International.

Du bliver klar til at styre projekter

Med certificeringen bliver du klædt på til at planlægge og styre projekter efter den internationalt anerkendte PRINCE2® metode. Du får indsigt i international projektstyringsterminologi, der skaber fælles referencerammer på tværs af brancher og landegrænser.

Om uddannelsen

  Uddannelsens opbygning

  Uge 1

  Dag 1: Introduktion til forløb og PRINCE2® metoden/selvstudium

  Dag 2: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 3: Klasseundervisning

  Dag 4: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 5: Klasseundervisning


  Uge 2

  Dag 1: Klasseundervisning

  Dag 2: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 3: Repetition og eksamenstræning

  Dag 4: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 5: PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen og afslutning

  Vekslende undervisningsform

  Undervisningen er blended learning, hvilket er en kombination af traditionel klasseundervisning og selvstudium ved hjælp af e-læring.

  Klasseundervisningen følger PRINCE2® manualen, og foregår som en kombination af instruktøroplæg med gennemgang af PRINCE2® metoden, øvelser med relevante projektscenarier og testspørgsmål samt repetition og eksamenstræning.

  Om underviseren

  Du bliver undervist af cand.oecon Nina Drejer, der er akkrediteret træner på PRINCE2, MSP og PRINCE2 Agile samt PMIs Project Management Professional (PMP) certificering. Nina har mere end 10 års praktisk erfaring med projektledelse og har siden 2007 været medejer af kursus-og konsulentvirksomheden Global Business Development (GBD). Nina underviser desuden i akademifagene: Projektstyring i praksis, Forandringsledelse, Teamledelse og Organisationsudvikling.

Praktiske oplysninger

  Varighed

  Uddannelsen varer 10 dage med undervisning kl. 08.10 – 15.30.

  Studiestart

  Kontakt kursussekretærerne Kirsten eller Marianne for næste kursusdato.

  Du finder deres kontaktoplysninger længere nede på siden. 

  Pris

  Certificeringen koster kr. 12.500,-

  Certificering

  PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen er en multiple choice test uden hjælpemidler, som varer en time.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om indholdet i certificeringen, er du velkommen til at kontakte underviser Nina Drejer (nn@gbd.dk, tlf. 2051 6918).

Tilmeld dig

  Tilmelding

  Du tilmelder dig hos kursussekretær Marianne Christiansen (mch@rhs.dk, tlf. 8852 3240 mandag-fredag kl. 08.00-14.00)

  Hvis du er ledig skal du kontakte din a-kasse/jobcenter og høre om du kan få bevilget dette kursus.

Vil du vide mere om Prince 2? Ring eller skriv til:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Kurser

Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed