Online kurser

Tag AMU-kurser som 100% fjernundervisning. Hvad enten du er arbejdsgiver med hjemsendte medarbejdere, selv er hjemsendt medarbejder eller har lidt ekstra tid på jobbet, har du mulighed for at bruge tiden på at efteruddanne dig.

Vi tilbyder en række kurser online via fjernundervisning, hvilket betyder, at du kan lære hjemmefra, når det passer dig. Du kan samtidig få lønkompensation efter gældende regler. 


Undervisningen foregår på en internetbaseret læringsportal, hvor du modtager individuel support fra dygtige lærere. Vi anvender et særligt udviklet un­dervisningsmateriale, som er skræddersyet til den individuelle undervisningsform, og som giver dig mulighed for en systematisk in­dlæring og træning i de kurser, du har tilmeldt dig. 

Du kan tage kurser inden for:

 • Ledelse
 • Regnskab
 • IT
 • Salg

Se kurserne i oversigten nederst på siden. Kurserne i regnskab og ledelse kan tages enkeltvis eller som hele forløb. 

Praktiske oplysninger

  Kursusstart og periode

  Du kan se kursusstart på de forskellige online kurser i tilmeldingsmodulet neden for.

  Kursets varighed er fastlagt i antal dage, men du bestemmer selv, hvornår du logger på, og hvor længe du er logget på ad gangen. Du bestemmer altså selv, hvor længe du er om at gennemføre kurset. I tilmeldingsmodulet kan du se, hvor mange dage kurset er normeret til, og planlægge din indsats efter det. En kursusdag svarer til cirka syv timers effektiv undervisning.

  Tidspunkterne angivet på start og slut på hvert kursus er der, hvor læreren er til rådighed. Hvis du er online på de tidspunkter, har du også mulighed for dialog med andre kursister og for at lave holdøvelser.

   

  Undervisningsform og materialer

  Al undervisning foregår online på en undervisningsportal. Du modtager et login til undervisningsportalen, når vi har registreret din tilmelding. 

  På undervisningsportalen ligger en beskrivelse af kursets mål og indhold, en undervisningsplan samt en vejledning i hvordan kurset gennemføres og hvordan, du kommunikerer med læreren. 

  Kommunikationen med læreren foregår udelukkende via portalens faciliteter, hvor du kan stille spørgsmål og få svar, og hvor du kan sende løste opgaver og få dem rettede tilbage. Du kan som hovedregel forvente at få svar på spørgsmål inden for 24 timer på hverdage. Afleveringsopgaver får du retur med kommentarer inden for to hverdage.

  IT-færdigheder og krav til computer

  Du behøver ikke at være computerekspert for at følge et fjernundervisningsforløb. Som udgangspunkt forventes dog, at du har grundlæggende kendskab til din computer og til Office-pakken samt en god internetforbindelse.

  Vores online læringsportal er let at arbejde i, og her får du direkte adgang til al undervisningsmateriale og information. Undervisningen kræver, at du kan logge på fra en PC eller Mac.

  På onlineforløb skal du måske deltage i online møder/fremlæggelser. Her er det vigtigt, at du har adgang til webcam og headset med mikrofon, så vi kan se og høre hinanden.

  Løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse)

  Hvis du er en del af AMU-målgruppen og deltager på et AMU-kursus, deltager du med lav pris fordi staten giver tilskud. Samtidig kan din virksomhed søge om løntabsgodtgørelse for den tid, du bruger på at efteruddanne dig. 

  For at få VEU-godtgørelse skal du:

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende 
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
  • have forladt folkeskolen
  • opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til
  • have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen.


  Læs mere og søg om VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk

  Tilmelding

  Du tilmelder dig via kursusmodulet neden for, som linker videre til efteruddannelse.dk, hvor du skal færdiggøre din tilmelding.

  Har du spørgsmål til tilmelding eller ønsker du hjælp, så kontakt os gerne.

   

Tilbage til oversigt

Kontoplaner og virksomh. rap.behov - Online kursus

Valgte hold
Kursussted Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist 6. maj 2020
Startdato 11. maj 2020
Slutdato 14. maj 2020
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1126,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1126,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 09:00-12:30
Beskrivelse Kurset tilbydes som online kursus- halve kursusdage. På kurset vil der afslutningsvis være en faglig evaluering af dit kursusudbytte.
Kontaktperson Marianne Christiansen
Telefonnr 88523240
Email mch@rhs.dk
Kviknummer 265403amu45962on01
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Skolefagkode: 45962
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1126,10 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1126,10 kr.

Målgruppe
Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og skal sikre den nødvendige rapportering i virksomhederne.

Formål:
Efter endt kursus kan deltageren oprette, vedligeholde og anvende arts- og funktionsopdelte kontoplaner, tilpasse registreringssystemet til afdelingsregnskab og flerdimensionel kontering, uanset virksomhedens juridiske ejerform.

Indhold:
Efter kurset kan deltageren arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, som assistent i en regnskabsafdeling.Deltageren kan anvende, opstille nye kontoplaner og tilrette eksisterende kontoplaner.Deltageren kan opstille og anvende en funktionsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype, ligesom deltageren kan oprette og anvende en artsopdelt kontoplan. Deltageren kan opstille kontoplaner i forhold til virksomhedens rapporteringsbehov og organisationsplan.Deltageren kan arbejde både i manuelt og et elektronisk bogføringssystem.

Har du brug for hjælp? Ring mellem 7.30 og 12.00 eller skriv til:

Studiestart og tilmelding til eus online for stx-, hf- og htx'ere

Der er opstart på eus online:
14. april 2020
28. juli 2020
31. august 2020
19. oktober 2020

For andre mulige datoer kan du kontakte uddannelsesleder Dorthe Schoubye Nielsen (dorthe@rhs.dk, 8852 3222).

Tilmeld dig her

Kurser

Kursusoversigt Online kurser Akademikurser Ledelse i praksis Projektledelse Anvendt økonomi Salgspsykologi og grundlæggende salg Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Praktisk projektledelse Ledelse i praksis Prince 2 Økonomi og regnskab IT og web Sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Sundhedssekretær Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sundhedssekretær Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...