Trivselsundersøgelser

På Roskilde Handelsskole undersøger vi med jævne mellemrum, hvordan elever, kursister og medarbejdere trives på skolen.

Trivselsundersøgelserne giver os mulighed for at se, hvordan afdelingerne og skolen som helhed klarer sig i forhold til tidligere år.

Vi har med undersøgelserne mulighed for at sammenligne elevernes og kursisternes besvarelser på uddannelses- og klasseniveau. Undersøgelserne fungerer derfor som interne udviklingsredskaber.

Se resultaterne fra de seneste år

Vi gennemfører trivselsundersøgelser blandt eleverne på eud, eux, hhx og for kursisterne på Centret for voksenuddannelser. Hvert andet til tredje år undersøger vi medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel. Der gennemføres derudover løbende tilfredshedsundersøgelser i virksomheder med hovedforløbselever.

Eud og eux Elevtrivselsundersøgelse eud og eux grundforløb 2017

Eud Elevtrivselsundersøgelse eud hovedforløb 2017

Hhx Elevtrivselsundersøgelse hhx 2015

Kursister Deltagerevalueringer fra Viskvalitet.dk

Medarbejdere Medarbejdertrivsels- og APV-undersøgelser gennemført i 2014 

Virksomheder Virksomhedstilfredshedsundersøgelser 2018.

Trivselsundersøgelse blandt elever

I trivselsundersøgelserne blandt eleverne på eud, eux, hhx og kursisterne, vurderer de:

 • skolen som helhed
 • undervisningen og læringsmiljøet
 • det sociale miljø
 • de fysiske rammer
 • kommunikation og IT.


Trivselsundersøgelse blandt medarbejderne

Medarbejderne deltager i trivselsundersøgelser hvert tredje år. Der vurderer de:

 • skolen som helhed
 • arbejdssituation
 • arbejdspladsen
 • chefgruppen og nærmeste ledelse
 • det sociale miljø
 • det fysiske arbejdsmiljø.

 

Trivselsundersøgelser i virksomheder

Virksomhederne vurderer:

 • generel vurdering og samlet tilfredshed
 • elevens præstation
 • samarbejde
 • information og vejledning.


Sådan gør vi

Vi gennemfører undersøgelserne i samarbejde med konsulentfirmaet Aspekt R&D.

Aspekt indberetter de relevante, lovpligtige data til Undervisningsministeriet som del i aflæggelsen af "ressourceregnskabet". Til slut indgår vi i netværkssamarbejdet Uddannelsesbenchmark.dk om resultaterne.

Viskvalitet.dk

Trivselsundersøgelserne på Centret for voksenuddannelser bliver gennemført ved hjælp af viskvalitet.dk.

Viskvalitet.dk er Undervisningsministeriets portal for evaluering og effektmåling af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Har du spørgsmål til gennemførelsen af trivselsundersøgelserne, er du velkommen til at kontakte:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed