EUD elevpladsservice - Find elevplads som elev - RHS

For elever

Når du skal finde en elevplads har du mulighed for at tale med og skabe kontakt til virksomheder. Du kan også få hjælp til din søgning via skolens elevpladsservice.

Efter grundforløbet fortsætter du som elev i en virksomhed inden for det område, du har valgt (detail, handel eller event). Det kalder vi også for hovedforløbet

Du skal gå i gang med at søge i god tid. Du kan søge:

Uopfordret 
Tag forbi en virksomhed, du gerne vil arbejde i og medbring din ansøgning og dit cv. Søg i god tid før du er færdig med din uddannelse, så er dine chancer for at komme til en samtale bedst.

På jobopslag
Hold øje med jobopslag på jobdatabaser på nettet. Tjek også Facebooksiden Roskilde Handelsskole - Elevplads hvor du finder de nyeste opslag om elevpladser og anden information om elevpladser.

Få hjælp når du søger

Du kan få hjælp via skolens elevpladsservice, hvis du har spørgsmål til din ansøgning, dit CV, eller du er kørt træt i jobsøgningen og mangler gode råd til at komme videre.

Kom forbi kontoret og få en snak med: 

Praktisk information

  Uddannelsesaftale

  For at blive ansat som elev, skal du indgå en uddannelsesaftale med din lærepladsvirksomhed.

  Aftalen skal underskrives af både virksomheden og dig, senest den dato du begynder. Du skal sende den originale uddannelsesaftale til: 

  Roskilde Handelsskole
  Att: Elevpladsservice
  Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde 

  Hent formular til uddannelsesaftale fra Undervisningsministeriets hjemmeside. 

  Læs mere om Uddannelsesaftaler på Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Løn

  Du får løn som elev i en virksomhed – også under skoleopholdene. Din elevpladsvirksomhed får størstedelen af din løn under skoleophold refunderet gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

  Din løn som elev afhænger af, hvilken branche du arbejder i, og om det er en offentlig (kommune, region, stat) eller privat arbejdsplads.

  Din løn fastsættes af den kollektive overenskomst på området - uanset om din virksomhed er omfattet af overenskomsten. Læs mere om elevløn på HKs hjemmeside.

  Hvis du har spørgsmål til din elevløn, så kan du kontakte HK eller skolens elevpladsservice.

  Kørselsgodtgørelse

  Som elev har du ret til at få refunderet udgifter til transport under dine skoleophold – dog kun svarende til billigste offentlige transport.

  Det er din elevpladsvirksomhed, der udbetaler kørselsgodtgørelsen sammen med din løn, men virksomheden kan få refunderet 80 % af dine transportudgifter gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

  Du får en blanket, som skal afleveres til din underviser på sidste undervisningsdag på hvert skoleophold, fordi skolen skal indberette til AUB, at du har været på skoleophold.

  Skoleoplæring - hvad gør jeg, hvis jeg ikke får en elevplads?

  Hvis du ikke får en elevplads lige efter, du er færdig med dit forløb på eud eller eux, har du mulighed for at komme i skoleoplæring.

   

  Det forgår på følgende adresser: 

  Detail: ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde  - www.zbc.dk

  Handel: ZBC Næstved Handelsskolevej 3, 4700  Næstved  - www.zbc.dk

  Kontor: Køge Handelsskole Uddannelsesvej 20, 4600 Køge – www.khs.dk

  Oplæringscenteret hjælper dig med din jobsøgning, med at bygge bro til mulige arbejdsgivere og sikre, at du får den bedst mulige uddannelse, mens du er optaget i Oplæringscenteret. Mens du er i Oplæringscenteret, arbejder du med praksisnære opgaver, som er direkte sammenlignelige med det, som du lærer på en ordinær elevplads.

  Fokus i Oplæringscenteret er, at du hurtigst muligt får en ordinær elevplads, at du fortsætter din uddannelse og at du kommer tættere på målet om at blive færdigudlært.

  For at blive optaget i oplæringscenteret skal du

  • Være registreret som praktikpladssøgende
  • Deltage i det obligatoriske informationsmøde
  • Sende en motiveret ansøgning
  • Sende dit CV
  • Sende en kopi af dit grundforløbsbevis

  Alt sendes til praktikstedet du søger optagelse hos.

   

  Derefter bliver du indkaldt til en EMMA-samtale, hvor formålet er at klarlægge, om du opfylder kriterierne nedenfor. Til EMMA-samtalen skal du medbringe en oversigt over de stillinger, du har søgt.

  For at blive optaget i Praktikcentret skal du opfylde EMMA-kriterierne. Det samme gælder under hele din uddannelse.

     

  EMMA står for

  E = Egnet:
  Du skal ved optagelsen have adgang til den pågældende uddannelse. Det vurderes løbende, om du er egnet til at gennemføre uddannelsen og til efterfølgende at fungere på arbejdsmarkedet.  

  M = Mobil fagligt:
  Du skal være fleksibel i din elevpladssøgning, og du skal være villig til at tage imod en elevplads, så længe den ligger inden for den fællesindgang, dit grundforløb giver adgang til (merkantil).

  M = Mobil geografisk:
  Du skal aktivt søge efter og tage imod en elevplads uanset, hvor i landet den er placeret. Du kan således ikke afvise en elevplads med begrundelse om, at den ligger for langt væk.

  A = Aktivt søgende:
  Du skal hele tiden kunne dokumentere, at du aktivt søger efter en elevplads. Det gør du blandt andet ved at have en synlig profil på lærepladsen.dk.

  Du skal også kunne dokumentere, at du søger. Husk derfor at gemme ALLE dine ansøgninger. 

Søger du elevplads?

Se ledige elevstillinger

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

EUD

Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Elevpladsservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUD Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...