EUX Business - Erhvervsfaglig uddannelse i Roskilde - RHS

Eux Business

Vil du have fag på høje niveauer, og drømmer du om en karriere inden for kontor, handel, butik eller event - og om måske at læse videre? Med Eux Business bliver du erhvervsfaglig student.

Eux Business er en merkantil erhvervsuddannelse med fag på gymnasieniveau. Uddannelsen giver dig både adgang til elevplads i en virksomhed og til studier på videregående uddannelser.

Uddannelse inden for kontor, butik, handel eller event

Med Eux Business bliver du hurtigt klar til en karriere på kontor eller inden for butik, handel eller event i både private og offentlige virksomheder. Eller du kan studere på en videregående uddannelse.

Vælg eux business, hvis du vil arbejde på kontor

Du skal vælge eux business, hvis du vil have en elevplads på kontor. På kontorområdet får du en grundlæggende viden om administration og økonomi. Emner som digitalisering, koncept, virksomhedsstrategi og kommunikation er en vigtig del af uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Eux Business består af et grundforløb og et studieforberedende forløb efterfulgt af elevplads i en virksomhed. Du har også mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse enten efter elevtiden i virksomheden eller efter det studieforberedende forløb.

Grundforløb

Grundforløb 1 (GF1) er for elever, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller højst har været væk fra skolen i to år. Alle andre starter på grundforløb 2 (GF2). Hvert grundforløb varer 20 uger.

Studieforberedende forløb

På det studieforberedende forløb opnår du studiekompetencer på gymnasialt niveau, og det giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse.

Fuld studiekompetence

Tager du hele eux-uddannelsen, eux 1. del og eux 2. del (altså to år i skole og to år som elev i en virksomhed) har du fuld studiekompetence og adgang til de fleste videregående uddannelser.
 

Delvis studiekompetence

Du kan efter eux 1. del (to år i skole) vælge at læse videre på en kort videregående uddannelse på bachelor niveau på for eksempel erhvervsakademier og professionshøjskoler.

 

Arbejdsform

På Eux Business er undervisningen et miks af teori, opgaver, gruppearbejde og individuel indsats. Vi har tætte relationer til erhvervslivet, så undervisning og opgaver både bliver praksisnær og tager udgangspunkt i eksisterende virksomheder.  

Internationalt fokus

Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studieture. Du får afprøvet fagene i praksis samtidig med at rejserne kan være med til at udvikle dig personligt.

Vi planlægger rejser til:

 • New York en uge på GF2
 • Europæisk storby i en uge på det studieforberedende forløb.

 

Inden du starter på grundforløb 2 (GF2), skal du vælge en retning inden for kontor, butik, handel eller event.

Når du har gennemført eux 1. del (to år i skole) har du adgang til elevplads inden for alle fire retninger, uanset hvilken retning du har arbejdet med på grundforløb 2. 

 

Retninger på Eux Business

  Kontor

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for kontor og administrationsområdet.

  Du kan søge en elevplads i en virksomhed inden for fagområderne:

   

  Inden for kontor lærer du om fire overordnede områder:

  • Forretningsforståelse

  • Datahåndtering

  • Kommunikation

  • Kvalitet og service

  Handel

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. På handelsområdet arbejder du med elementer fra både detail/butik og kontor.

  Du kan søge en elevplads i en virksomhed som:

  • Handelsassistent
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent
  • Digital handel B2B.

   

  Inden for handel lærer du om seks overordnede områder:

  • Handelsregning

  • Salg og Service

  • Kommunikation

  • Forretningsforståelse

  • Databehandling

  • Optimering af arbejdsprocesser

  Detail (butik)

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. Du kan søge en elevplads i en virksomhed som:

   

  Inden for detail får du viden om seks overordnede områder:

  • Handelsregning

  • Salg og Service

  • Kommunikation

  • Forretningsforståelse

  • Databehandling

  • Optimering af arbejdsprocesser

  Event

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for eventområdet. Du kan søge en elevplads inden for event som:

  • Eventkoordinator.

   

  Inden for event lærer du om tre overordnede områder:

  • Kommunikation
  • Projektstyring
  • Udvikling og forretningsforståelse.

Fag og eksamener på Eux Business

  Fag på grundforløb 1 (GF1)

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C
  • Erhvervsfag:
   • Arbejdspladskultur
   • Karrierevejledning
   • Samfund og sundhed
   • Faglig dokumentation
   • Faglig kommunikation
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde
   • Innovation

   

  Undervisningen i erhvervsfagene foregår i fire temaer, for eksempel:

  • Mig
  • Virksomheden
  • Samfundet
  • Verdenen.

  Fag på grundforløb 2 (GF2)

  • Matematik C
  • Organisation C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Erhvervsinformatik C
  • Afsætning C
  • Uddannelsesspecifikke fag:
   • Kontor
   • Handel
   • Detail (butik)
   • Event.

  Fag på det studieforberedende forløb

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Kultur/studietur
  • EOP (Erhvervsområdeprojekt)
  • Valgfag for eksempel:
   • Tysk C
   • Psykologi C
   • Finansiering C
   • Erhvervsjura C
   • Filosofi C.


  Afhængig af hvilken retning du vælger (kontor, detail, handel eller event), vil der være bestemte valgfag, du skal have.

  Eksamener og projekter

  På GF1 er der en eksamen i et grundfag.

  På GF2 skal du til eksamen i et grundfag, og du afslutter GF2 med en grundforløbsprøve, der skal bestås.

  På det studieforberedende forløb er der seks eksamener i grundfag samt EOP.

Praktiske oplysninger

  Optagelseskrav

  For at blive optaget på Eux Business skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse og have bestået afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik.

  Studiestart

  Der er studiestart i januar og august.

  Studiestart
  Udgifter til studierejser

  Hvis du skal med på studieturene, skal du selv betale rejseudgifterne på cirka kr. 8.500 for turen til New York på grundforløb 2 og på cirka kr. 3.500 for turen til en europæisk storby på det studieforberedende år. 

  Læs mere om studierejser

Vil du på eventyr i udlandet?

Vi starter ny international klasse på Eux Gymnasiet. Kom bl.a. på college i USA

Læs om Eux Business International

Søg optagelse på eux

På eux er der studiestart i januar og i august. Du søger via et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Læs videre efter eux

På adgangskortet kan du se de videregående uddannelser, du har adgang til med eux. Husk selv at justere oversigten med dit sprogfag og dine relevante valgfag.

Styrkelse af digitale kompetencer

Erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole har med midler fra Undervisningsministeriets pulje til "Styrkelse af digitale kompetencer" afprøvet forskellige metoder til at arbejde med IT som pædagogisk værktøj - herunder udviklet digitale og interaktive undervisningsmaterialer med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel.

Se undervisningsmateriale
 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

EUX Gymnasiet

Optagelse på Eux Gymnasiet Eux Business Eux Business International Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Elevplads For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUX Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...