EUX

Få 2 i 1 med eux. Du får både en erhvervsuddannelse inden for kontor, handel, butik eller event, og du får samtidig mulighed for at læse videre på de videregående uddannelser, dit eux-bevis giver adgang til.

Få det bedste fra to verdener

Eux giver dig flere muligheder. Du får både en erhvervsuddannelse inden for kontor, handel, butik eller event og samtidig mulighed for at læse videre på en af de videregående uddannelser, som et eux-bevis giver adgang til.

På eux på Roskilde Handelsskole kan du vælge mellem:

 • Eux Business: merkantil erhvervsuddannelse med fag på gymnasieniveau
 • Eux Business Elite - et talentspor: merkantil erhvervsuddannelse med fag på gymnasieniveau med særligt fokus på ambitiøse og dygtige elever. Adgangskravet er et gennemsnit på mindst 5 i dansk, matematik og engelsk
 • Eux 20/20 Plus.

 

 

Uddannelsens opbygning

Den merkantile eux tager fire år, og består af:

 • År 1 på skole: Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2) på hver 20 uger*
 • År 2 på skole: Studieforberedende forløb med fag på gymnasialt niveau svarende til for eksempel en hf-eksamen
 • År 3 og 4: elev i en virksomhed inden for kontor, handel, butik eller event.

* Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden for højest et år, så starter du på Grundforløb 1 efterfulgt af Grundforløb 2. Har du været ude af grundskolen i mere end et år, så skal du starte på Grundforløb 2. 


Studiekompetence til videregående uddannelser

Du kan efter det studieforberedende forløb vælge at læse videre på en videregående uddannelse. Vær opmærksom på, at du efter det studieforberedende forløb kun har opnået delvis studiekompetence, og derfor har begrænset adgang til videregående uddannelser.

Tager du den fulde eux på fire år (altså to år i skole og to år som elev i en virksomhed) har du fuld studiekompetence og adgang til de fleste videregående uddannelser.

Bliv elev i en virksomhed

Når du har afsluttet skoledelen af eux, så har du adgang til følgende hovedforløb, hvor du er elev i en virksomhed:  

 • Kontor med speciale
 • Detail med specialer
 • Handelsuddannelsen
 • Event (bemærk at antallet af elevpladser inden for event er begrænsede).

 

Kontor med speciale og finansuddannelsen kan du kun gennemføre som et eux-forløb, medmindre du har gennemført en gymnasial uddannelse. 

Læs om erhvervsuddannelse for dig der allerede er student.

Søg optagelse

Du søger via et ansøgningsskema på optagelse.dk.

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

EUX

Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed