Eux Business Elite

Eux Business Elite er et særligt talentspor for de dygtigste og mest ambitiøse elever, hvor undervisningen gennemføres i samarbejde med virksomheder. Uddannelsen er for dig, der vil have fag på høje niveauer og som tænker på at gøre karriere inden for administration, økonomi, handel eller butik – og som måske vil læse videre?

Med Eux Business Elite får du en erhvervsuddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til både elevplads og til videregående uddannelse.

Du bliver hurtigt klar til en karriere på kontor i både private og offentlige virksomheder. Du kan også gøre karriere i butik eller inden for handel eller event. Eller du kan vælge at studere på en videregående uddannelse.

Når du vil arbejde på kontor

Du skal vælge eux, hvis du vil have en elevplads på kontor. På kontorområdet får du en grundlæggende viden om administration og økonomi. Emner som digitalisering, koncept, virksomhedsstrategi og kommunikation er en vigtig del af uddannelsen.
 

Uddannelsens opbygning

Eux Business Elite består af et grundforløb og et studieforberedende forløb efterfulgt af elevplads i en virksomhed. Du har også mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse efter elevtiden i virksomheden eller efter det studieforberedende forløb.

Du har adgang til de fleste videregående uddannelser, hvis du afslutter din eux med hovedforløbet i en virksomhed. Vælger du at læse videre lige efter det studieforberedende år, så har du begrænset adgang til videregående uddannelser.

Grundforløb

Grundforløb 1 (GF1) er for elever, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller højst har været væk fra skolen i to år. Alle andre starter på grundforløb 2 (GF2). Hvert grundforløb varer 20 uger.

Studieforberedende forløb

På det studieforberedende forløb opnår du studiekompetencer på gymnasialt niveau, og det giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse.

Hvis du gerne vil læse videre, så skal du være opmærksom på, at du har adgang til alle videregående uddannelser, hvis du afslutter din eux med hovedforløbet i en virksomhed. Vælger du at læse videre lige efter det studieforberedende forløb, så har du kun adgang til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Arbejdsform

På Eux Business Elite er undervisningen et miks af teori, opgaver, gruppearbejde og individuel indsats.

Internationalt fokus

Som en del af uddannelsen har du mulighed for at tage på studieture. Du får afprøvet fagene i praksis samtidig med at rejserne kan være med til at udvikle dig personligt.

Vi planlægger rejser til:

 • New York en uge på GF2
 • Europæisk storby i en uge på det studieforberedende forløb.

 


Inden du starter på grundforløb 2 (GF2), skal du vælge en retning inden for kontor, butik, handel eller event.

Retninger på Eux Business Elite

  Kontor

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for kontor og administrationsområdet.

  Du kan søge en elevplads i en virksomhed inden for fagområderne:

  • Spedition
  • Økonomi
  • Revision
  • Offentlig administration
  • Administration
  • Lægesekretær
  • Advokatsekretær.

   

  Inden for kontor lærer du om tre overordnede områder:

  • Kommunikation
  • Databehandling
  • Kvalitet og service.

  Handel

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. På handelsområdet arbejder du med elementer fra både detail/butik og kontor.

  Du kan søge en elevplads i en virksomhed som:

  • Handelsassistent
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent
  • Digital handel B2B.

   

  Inden for handel lærer du om fem overordnede områder:

  • Digital databehandling
  • Kommunikation og formidling B2B
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Forståelse af værdi- og forsyningskæder.

  Detail (butik)

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. Du kan søge en elevplads i en virksomhed som:

  • Salgsassistent
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør.

   

  Inden for detail får du viden om syv overordnede områder:

  • Butiksdrift
  • Butiksøkonomi
  • Performance
  • Salg
  • Visuel Merchandising
  • Innovation/iværksætteri
  • Afsætning via elektroniske medier.

  Event

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for eventområdet. Du kan søge en elevplads inden for event som:

  • Eventkoordinator.

   

  Inden for event lærer du om tre overordnede områder:

  • Kommunikation
  • Projektstyring
  • Udvikling og forretningsforståelse.

Fag og eksamener på Eux Business Elite

  Fag på grundforløb 1 (GF1)

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C
  • Erhvervsfag:
   • Arbejdspladskultur
   • Praktikpladssøgning
   • Samfund og sundhed
   • Faglig dokumentation
   • Faglig kommunikation
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde
   • Innovation

   

  Undervisningen i erhvervsfagene foregår i fire temaer, for eksempel:

  • Mig
  • Virksomheden
  • Samfundet
  • Verdenen.

  Fag på grundforløb 2 (GF2)

  • Matematik C
  • Organisation C
  • Erhvervsøkonomi C
  • It C
  • Afsætning C
  • Uddannelsesspecifikke fag:
   • Kontor
   • Handel
   • Detail (butik)
   • Event.

  Fag på det studieforberedende forløb

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • It B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B/Samfundsfag B
  • Kultur/studietur
  • EOP (Erhvervsområdeprojekt)
  • Valgfag for eksempel:
   • Tysk C
   • Psykologi C
   • Finansiering C
   • Kulturforståelse C

   

  Afhængig af hvilken retning du vælger (kontor, detail, handel eller event), vil der være bestemte valgfag, du skal have.

  Eksamener og projekter

  På GF1 er der en eksamen i et grundfag.

  På GF2 skal du til eksamen i et grundfag, og du afslutter GF2 med en grundforløbsprøve, der skal bestås.

  På det studieforberedende forløb er der seks eksamener i grundfag samt EOP.

Praktiske oplysninger

  Optagelseskrav

  For at blive optaget på Eux Business Elite skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse med et gennemsnit på mindst 5 i dansk, matematik og engelsk.

  Du kan også blive optaget ved at sende en motiveret ansøgning, hvor du begrunder, hvorfor du gerne vil starte på Eux Business Elite.

  Studiestart

  Der er studiestart i januar og august.

  Studiestart
  Udgifter til studierejser

  Hvis du skal med på studieturene, skal du selv betale rejseudgifterne.

  Studierejser betales gennem skolens webshop.

Søg optagelse på eux

På eux er der studiestart i januar og i august. Du søger via et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Læs videre efter eux

På adgangskortet kan du se de videregående uddannelser, du har adgang til med eux. Husk selv at justere oversigten med dit sprogfag og dine relevante valgfag.

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

EUX

Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...