Euv for voksne

Hvis du er over 25 år, og du tænker på at gøre karriere inden for detail, handel eller event, så kan en erhvervsuddannelse for voksne (euv) være et godt valg for dig. Med euv får du et målrettet uddannelsesforløb med undervisning i et voksent studiemiljø.

Euv svarer til en almindelig erhvervsuddannelse, men som voksen over 25 år kan du gennemføre forløbet på kortere tid, fordi din erhvervserfaring og eventuel tidligere uddannelse tæller med i forløbet.

Er du student fra hhx, stx, hf eller htx, skal du starte på forløbet for studenter.

Eus for studenter over 25 år

Fremtiden med en euv

Med euv kan du gøre karriere inden for detail, handel og event som for eksempel:

 • Salgsassistent
 • Dekoratør
 • Blomsterdekoratør
 • Handelsassistent
 • Logistikassistent
 • Indkøbsassistent.

Hvis du ønsker adgang til videregående uddannelser, kontoruddannelsen og finansuddannelsen, så skal du supplere din euv med eux for at opnå gymnasiale niveauer.

Læs om euv med eux her

Praktiske oplysninger

  Optagelse

  For at blive optaget på euv skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse i dansk og matematik og have bestået med et gennemsnit på minimum 02 i de to fag.

  Uddannelsens opbygning

  Euv består af et grundforløb og et hovedforløb:

  Grundforløb

  Når du er over 25 år, begynder du direkte på Grundforløb 2 (GF2). Her starter vi med at vurdere dine kompetencer, så vi er helt sikre på, at du kommer rigtigt gennem både grundforløb og hovedforløb.

  Hovedforløb

  Efter GF2 fortsætter du på hovedforløbet, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed inden for detail, handel eller event og ophold på skole. Hvis du har minimum to års relevant erhvervserfaring, skal du ikke i praktik.

  Fag

  På GF2 kommer du blandt andet til at arbejde med fagene:

  • Afsætning C
  • Erhvervsøkonomi C
  • IT C
  • Engelsk C/D
  • Dansk C/D
  • Uddannelsesspecifikke fag.

  Eksamener og projekter

  På grundforløbet vil et af fagene IT, erhvervsøkonomi, afsætning, organisation eller matematik blive udtrukket til eksamen, som vurderes ud fra 7-trins-skalaen. Herudover skal du aflægge prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven er på baggrund af en projektopgave, som du udarbejder under forløbet, og den vurderes bestået/ikke bestået.

  Du afsluttter hovedforløbet med en fagprøve, som vurderes ud fra 7-trins-skalaen.

  Varighed og indhold

  Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså alt det, du har med fra tidligere, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid det varer.

  Uddannelsens varighed afhænger af din relevante erhvervserfaring:

  Mere end to års relevant erhvervserfaring 

  Har du mere end to års relevant erhvervserfaring, så får du merit for grundforløbet på euv. Du får yderligere merit for elevdelen af hovedforløbet - Det betyder, at du ikke skal have en elevplads i en virksomhed. Du starter derfor direkte på hovedforløbets skoledel som afsluttes med en fagprøve.


  Op til to års erhvervserfaring

  Har du nogen men mindre end to års relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet op til 18 uger (1/2 år). Herudover kan der i de fleste tilfælde gives ½-1 års merit på hovedforløbet.


  Ingen relevant erhvervserfaring

  Har du ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse, så tager grundforløbet som udgangspunkt 20 uger. Og du skal gennemføre det fulde hovedforløb på to år.


  Husk at vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring og uddannelse, når du tilmelder dig.

  Økonomi

  Mulighederne for økonomisk støtte under forløbet afhænger af om du er i job eller ledig:


  Er du i job

  Hvis du er i job, udbetaler din arbejdsplads voksenelevløn under hovedforløbet. Du vil modtage SU under grundforløbet. Din arbejdsplads kan modtage euv-refusion på op til 110% af højeste dagpengesats, når I har en uddannelsesaftale.


  Er du ledig

  Hvis du er ledig, afhænger muligheden for økonomisk støtte af, om du har behov for at komme i praktik.

   

  I det indledende forløb der vurderer dine realkompetencer, bliver det samtidig vurderet, om du skal i praktik under euv-forløbet.

   

  SU eller elevløn

  Hvis du ikke skal i praktik, er du typisk SU-berettiget.

  Hvis du skal i praktik, får du elevløn fra praktikstedet. Praktikstedet får en euv-refusion på op til 110 % af højeste dagpengeindsats.

  Hvis du ikke finder et praktiksted, vil du kunne modtage SU, mens du går på grundforløbet, og skolepraktikydelse under hele hovedforløbet.

  Dagpenge eller kontanthjælp

  Du kan tage euv-forløbet gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse. Yderligere er der for dagpengemodtagere mulighed for at benytte pulje til uddannelsesløft (Handels- samt indkøbsassistent) Dette skal aftales med din a-kasse/hjemkommune.

  Tilmelding

  Du tilmelder dig via optagelse.dk

Har du brug for hjælp? Kontakt os og hør om dine muligheder:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilbud til dig over 25 år

Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...