Euv med eux for voksne

Hvis du er over 25 år, og du gerne vil arbejde som faglært inden for kontorområdet, eller hvis du vil sikre dig adgang til en videregående uddannelse, så er en erhvervsuddannelse med eux for voksne (euv med eux) et godt valg for dig.

Euv med eux svarer til en almindelig erhvervsuddannelse suppleret med et studieforberedende forløb, som giver dig studiekompetencer på gymnasieniveau. Som voksen kan du gennemføre forløbet på kortere tid, fordi din erhvervserfaring og eventuel tidligere uddannelse tæller med i forløbet.

Er du student fra hhx, stx, hf eller htx, skal du starte på forløbet for studenter.

Eus for studenter over 25 år

Karriere på kontor 

Med eux kan du søge elevplads og gøre karriere på kontor inden for områderne:

 • Spedition 
 • Økonomi
 • Revision
 • Offentlig administration
 • Administration
 • Lægesekretær
 • Finans
 • Advokatsekretær

 

På kontorområdet får du en grundlæggende viden om administration og økonomi, og emner som digitalisering, koncept, virksomhedsstrategi og kommunikation er en vigtig del af uddannelsen.

Hvis du vil gøre karriere inden for detail, handel eller event kan du tage en euv uden eux.

Læs mere om euv for voksne

Adgang til videre studier

Efter euv med eux får du også adgang til at søge ind på en videregående uddannelser. Hvis du gerne vil læse videre, skal du være opmærksom på, at du har adgang til de fleste videregående uddannelser, når du afslutter din eux med hovedforløbet i en virksomhed. Vælger du at læse videre lige efter det studieforberedende år, har du begrænset adgang til videregående uddannelser.

Praktiske oplysninger

  Optagelse

  For at blive optaget på euv skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse i dansk og matematik og have bestået med et gennemsnit på minimum 02 i de to fag.

  Uddannelsens opbygning

  Euv med eux består af et grundforløb, et studieforberedende forløb og et hovedforløb:

  Grundforløb

  Når du er over 25 år, begynder du direkte på Grundforløb 2 (GF2). Her starter vi med at vurdere dine kompetencer, så vi er helt sikre på, at du kommer rigtigt igennem forløbet.

  Studieforberedende forløb

  Eux-delen af euv er et studieforberedende forløb, hvor du opnår studierettede kompetencer på gymnasialt niveau svarende til for eksempel hf. Det er de gymnasiale studiekompetencer, der giver adgang til videregående uddannelser.

  Hovedforløb

  Efter det studieforberedende forløb fortsætter du på hovedforløbet, hvor du veksler mellem at være elev i en virksomhed og ophold på skole. Hvis du har minimum to års relevant erhvervserfaring skal du ikke være elev i en virksomhed.

  Fag

  På GF2 kommer du blandt andet til at arbejde med fagene:

  • Afsætning C
  • Erhvervsøkonomi C
  • IT C
  • Organisation C
  • Matematik C
  • Uddannelsesspecifikke fag.

   

  Inden du kan starte på det studieforberedende forløb, skal du have gennemført fagene:

  • Dansk, C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C.

   

  På det studieforberedende forløb kommer du blandt andet til at arbejde med fagene:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • It B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • SSO
  • Projekt
  • Kulturforståelse C
  • Finansiering C.


  Samt et af følgende fag:

  • Afsætning B
  • Samfundsfag B.


  Du skal også vælge et af følgende fag:

  • 2. fremmedsprog C
  • Psykologi C.

  Eksamener og projekter

  På grundforløbet vil et af fagene IT, erhvervsøkonomi, afsætning, organisation eller matematik blive udtrukket til eksamen, og det vurderes ud fra 7-trins-skalaen. Herudover skal du aflægge prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven er på baggrund af en projektopgave, som du udarbejder under forløbet, og den vurderes med bestået/ikke bestået.

  På det studieforberedende forløb har du seks afsluttende eksamener, en større skriftlig opgave og et projekt.

  Hovedforløbet afsluttes med en fagprøve, som vurderes ud fra 7-trins-skalaen.

  Varighed og indhold

  Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså alt det, du har med dig, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid det varer.

  Varigheden af grundforløbet afhænger af din relevante erhvervserfaring. Det studieforberedende forløb varer altid et skoleår.


  Mere end to års relevant erhvervserfaring

  Har du mere end to års relevant erhvervserfaring, så får du merit for grundforløbet på euv. Du får yderligere merit for elevdelen af hovedforløbet, hvilket betyder, at du ikke skal have en elevplads. Du starter derfor direkte på hovedforløbets skoledel som afsluttes med en fagprøve.


  Op til to års erhvervserfaring

  Har du noget men mindre end to års relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet op til 18 uger (1/2 år). Herudover kan der i de fleste tilfælde gives ½-1 års merit på hovedforløbet.


  Ingen relevant erhvervserfaring

  Har du ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse, så tager grundforløbet som udgangspunkt 20 uger. Og du skal gennemføre det fulde hovedforløb som elev i en virksomhed på to år.


  Husk at vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring og uddannelse, når du tilmelder dig.

  Økonomi

  Mulighederne for økonomisk støtte under forløbet afhænger af om du er i job eller ledig:


  Er du i job

  Hvis du er i job, udbetaler din arbejdsplads voksenelevløn under hovedforløbet. Du vil modtage SU under grundforløbet. Din arbejdsplads kan modtage euv-refusion på op til 110% af højeste dagpengesats, når I har en uddannelsesaftale.


  Er du ledig

  Hvis du er ledig, afhænger muligheden for økonomisk støtte af, om du har behov for at komme i praktik.

  I det indledende forløb der vurderer dine realkompetencer, bliver det samtidig vurderet, om du skal i praktik under euv-forløbet.

  SU eller elevløn

  Hvis du ikke skal i praktik, er du typisk SU-berettiget.

  Hvis du skal i praktik, får du elevløn fra praktikstedet. Praktikstedet får en euv-refusion på op til 110 % af højeste dagpengeindsats.

  Hvis du ikke finder et praktiksted, vil du kunne modtage SU, mens du går på grundforløbet, og skolepraktikydelse under hele hovedforløbet.

  Dagpenge eller kontanthjælp

  Du kan tage euv-forløbet gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse. Yderligere er der for dagpengemodtagere mulighed for at benytte pulje til uddannelsesløft (Handels- samt indkøbsassistent) Dette skal aftales med din a-kasse/hjemkommune.

  Tilmelding

  Du tilmelder dig via optagelse.dk

Har du brug for hjælp? Kontakt os og hør om dine muligheder:

Tilbud til dig over 25 år

Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...