Ung

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller er du under 25 år, så kan du starte på en ungdomsuddannelse. Hos os kan du vælge mellem hhx, eux, eud og forløb for dig, der allerede er blevet student.

Handelsgymnasiet (hhx)

En studentereksamen fra Handelsgymnasiet klæder dig godt på til videregående uddannelse. Du får erhvervsrettede fag, der er nye i forhold til de fag, du kender fra grundskolen. I fagene bruger du teorierne til at analysere virkeligheden.

Vi sætter fokus på aktuelle emner og områder inden for blandt andet økonomi, sprog, kultur, marketing, globalisering, samfund, IT, sport og iværksætteri.

Læs mere om Handelsgymnasiet

Eux

Med eux bliver du erhvervsfaglig student. Du kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen med fag på høje niveauer, og får direkte adgang til spændende elevpladser inden for kontor, butik, handel og event og til studier på videregåede uddannelser.

Læs mere om eux

Eud

Hos os kan du læse Eud Business, som er en merkantil erhvervsuddannelse. Du går kort tid i skole, og du kommer hurtigt i gang med karrieren, når du starter som elev i en butik, i en handelsvirksomhed eller hos et eventfirma.

Læs mere om eud

Forløb for dig der er blevet student

Hvis du allerede har en studentereksamen fra stx, hf eller htx, kan du på kort tid tage en erhvervsuddannelse for studenter (eus).

Med eus bliver du klar til at søge elevplads i en virksomhed. Al undervisning foregår online, så du selv kan planlægge din tid. 

 

Læs mere om forløb for dig der er blevet student

Besøg os og hør mere

Vi holder løbende arrangementer, hvor du kan besøge skolen og tale med elever, lærere og vejledere.

Det sker

Følg studielivet

Tjek skolens sociale medier og få indblik i studielivet.

Instagram

Hjælp til at vælge

Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...