Administration

På kontoruddannelsen med speciale i administration arbejder vi bredt med virksomheders administrative arbejdsområder – uanset om virksomheden arbejder med produktion, service, handel eller andet.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du løse opgaver inden for blandt andet:

 • kommunikation og formidling
 • kundeservice og dataindsamling


På skoleopholdene er der fokus på skriftlig kommunikation, projektadministration samt optimering og kvalitetssikring af administrative arbejdsprocesser.

Du veksler mellem praktik og skole

Hovedforløbet er en vekseluddannelse. Det betyder, at du skiftevis er i uddannelse på praktikstedet og på skole på Roskilde Handelsskole. Der er i alt syv til elleve ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve.

Om forløbet

  I praktik

  Fleksibiliteten er stor i specialet Administration. Du sammensætter sammen med din virksomhed en praktikplan ved at udvælge  netop  de  arbejdsopgaver, der passer bedst til jer.

   

  Praktikplanen kan for eksempel indeholde:

  • Dataindsamling og databehandling
  • Kundekontakt
  • Projektadministration
  • Sagsbehandling
  • Salg og indkøb
  • Kommunikations og informationsopgaver
  • Økonomi og

   

  I kan finde  en  skabelon til praktikplanen på uddannelsesnaevnet.dk.

  På skolen

  Den teoretiske del består af syv til elleve ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er rig mulighed for at vælge netop de fag, der passer bedst til dig.

   

  Der er tre  ugers  bundne  specialefag:

  • Kommunikation
  • Optimering af arbejdsprocesser
  • Projektadministration.

  Valgfag

  Sammen med din virksomhed skal du vælge mellem følgende valgfag:

  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
  • Økonomi for administration
  • Løn og lovgivning
  • Kvalitet og service
  • HR og personaleadministration.

   

  Antallet af valgfag du skal vælge afhænger af din alder:

  • er du under 25 år: tre til syv ugers valgfag
  • Er du over 25 år: to til seks ugers valgfag.

   

  Du kan se indholdet i de obligatoriske fag og valgfagene i den lokale undervisningsplan eller på uddannelsesnaevnet.dk.

  Se valgfrie specialefag Administration
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen laver du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din praktikvirksomhed, og det  skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Skoleperioder

  Skoleperioder for elever ansat i 2018

  Hold 1 Perioder 2019
  Modul 1 Uge 2
  Modul 2 Uge 3
  Modul 3 Uge 39

   

  Skoleperioder for elever ansat i 2019

    Perioder 2020
  Modul 1 Uge 2
  Modul 2 Uge 10
  Modul 3 Uge 39

   

Valgfag

  Valgfag for 2019

  Fag Varighed Perioder 2019
  Udvidet skriftlig kommunikation 1 uge Uge 7
  Løn og lovgivning 1 uge Uge 15
  Kvalitet og service 1 uge Uge 18
  Præsentationsteknik og personlig fremtræden 1 uge Uge 21
  Økonomi for administration 1 uge Uge 34

  Valgfag for 2020

  Fag Varighed Perioder 2020
  Udvidet skriftlig kommunikation 1 uge Uge 7
  Løn og lovgivning 1 uge Uge 14
  Kvalitet og service 1 uge Uge 18
  Præsentationsteknik og personlig fremtræden 1 uge Uge 20
  Økonomi for administration 1 uge Uge 34
  HR og personaleadministration 1 uge Forår

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...