Administration

På kontoruddannelsen med speciale i administration arbejder vi bredt med virksomheders administrative arbejdsområder – uanset om virksomheden arbejder med produktion, service, handel eller andet.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du løse opgaver inden for blandt andet:

 • kommunikation og formidling
 • kundeservice og dataindsamling


På skoleopholdene er der fokus på skriftlig kommunikation, projektadministration samt optimering og kvalitetssikring af administrative arbejdsprocesser.

Du veksler mellem praktik og skole

Hovedforløbet er en vekseluddannelse. Det betyder, at du skiftevis er i uddannelse i din virksomhed og på skole på Roskilde Handelsskole. Der er i alt syv til elleve ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve.

Om forløbet

  I virksomheden

  Fleksibiliteten er stor i specialet Administration. Du sammensætter sammen med din virksomhed en læreplan ved at udvælge  netop  de  arbejdsopgaver, der passer bedst til jer.

   

  Læreplanen kan for eksempel indeholde:

  • Dataindsamling og databehandling
  • Kundekontakt
  • Projektadministration
  • Sagsbehandling
  • Salg og indkøb
  • Kommunikations og informationsopgaver
  • Økonomi og

   

  I kan finde en skabelon til læreplanen på uddannelsesnaevnet.dk.

  På skolen

  Den teoretiske del består af syv til elleve ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er rig mulighed for at vælge netop de fag, der passer bedst til dig.

  Der er fire ugers bundne specialefag:

  • Kommunikation (1 uge)
  • Optimering af arbejdsprocesser (1 uge)
  • Projektadministration (1 uge)
  • Datahåndtering (1 uge)

  Valgfag

  Sammen med din virksomhed skal du vælge mellem følgende valgfag:

  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
  • Økonomi for administration
  • Løn og lovgivning
  • Kvalitet og service
  • HR og personaleadministration.

   

  Antallet af valgfag du skal vælge afhænger af din alder:

  • er du under 25 år: tre til syv ugers valgfag
  • Er du over 25 år: to til seks ugers valgfag.

   

  Du kan se indholdet i de obligatoriske fag og valgfagene i den lokale undervisningsplan eller på uddannelsesnaevnet.dk.

  Valgfrie specialefag Administration
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen laver du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din virksomhed, og det skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Digital handel Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...