Optagelse på hovedforløb - Roskilde Handelsskole

Optagelse

Du har adgang til hovedforløbene inden for detail, handel, event og kontor, hvis du har afsluttet eux, eud eller den tidligere hg. Vær opmærksom på, at du skal have eux eller hg for at søge elevplads på kontor.

Når du er student fra hhx, stx, hf eller htx

Hvis du er student fra hhx, stx, hf eller htx, så kan du få adgang til hovedforløbene ved at gennemføre og bestå et forløb med fokus på merkantile fag. Det tager fem uger for hhx’ere og 10 uger for andre studenter.

Se mere om forløb for dig der er blevet student

Du skal have en elevplads og uddannnelsesaftale

For at starte på hovedforløbet skal du også have fået en elevplads, og din virksomhed skal have underskrevet en uddannelsesaftale.

Ny mesterlære

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til det hovedforløb, du gerne vil optages på, kan du gå i ny mesterlære. Ny mesterlære betyder, at du sideløbende med elevtiden i virksomheden tager supplerende fag for at få de faglige niveauer, der kræves. Uddannelsen bliver forlænget med 1–12 måneder alt efter behov for supplerende fag. Roskilde Handelsskole og elevvirksomheden lægger i samarbejde en uddannelsesplan for, hvordan du kan blive klar til selve hovedforløbet.

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Digital handel Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...