Offentlig administration

Kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration er for dig, der ønsker at arbejde med de administrative hovedområder inden for det kommunale, regionale eller statslige område.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du udføre administrative arbejdsopgaver i en offentlig virksomhed.

Du lærer at arbejde selvstændigt og at udvise initiativ og kreativitet. Du bliver dygtig til at samarbejde og at vejlede og kommunikere med borgere og brugere.

Om forløbet

  Indhold og fag

  Hovedforløbet er struktureret som en vekseluddannelse. Det betyder, at du skiftevis er i uddannelse i din virksomhed og på Roskilde Handelsskole.

  I virksomheden

  I din virksomhed kommer du for eksempel til at beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for:

  • Politik, strategi, handlingsplaner
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation og digitale løsninger
  • Administration og sagsbehandling
  • Økonomi.

  På skolen

  Der er i alt 15 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet.

  Der er ni uger med obligatoriske fag som:

  • Politisk styring og økonomi
  • Innovation
  • Kvalitet og samarbejde
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse
  • Kommunikation og formidling.

   

  Du vælger sammen med din virksomhed relevante valgfag inden for:

  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • Projektkoordination
  • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
  • EU og internationalisering
  • Informationsindsamling, validering og strukturering af data.

   

  Antallet af valgfag du skal vælge, afhænger af din alder:

  • Er du under 25 år: fem ugers
  • Er du over 25 år: tre ugers.

   

  Du kan se indholdet i de obligatoriske fag og valgfagene i den lokale undervisningsplan eller på uddannelsesnaevnet.dk.

  Valgfrie specialefag Offentlig administration
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din virksomhed, og det skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Digital handel Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...