Offentlig administration

Kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration er for dig, der ønsker at arbejde med de administrative hovedområder inden for det kommunale, regionale eller statslige område.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du udføre administrative arbejdsopgaver i en offentlig virksomhed.

Du lærer at arbejde selvstændigt og at udvise initiativ og kreativitet. Du bliver dygtig til at samarbejde og at vejlede og kommunikere med borgere og brugere.

Om forløbet

  Indhold og fag

  Hovedforløbet er struktureret som en vekseluddannelse. Det betyder, at du skiftevis er i uddannelse på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole.

  I praktik

  På praktikstedet kommer du for eksempel til at beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for:

  • Politik, strategi, handlingsplaner
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation og digitale løsninger
  • Administration og sagsbehandling
  • Økonomi.

  På skolen

  Der er i alt 15 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet.

  Der er ni uger med obligatoriske fag som:

  • Politisk styring og økonomi
  • Innovation
  • Kvalitet og samarbejde
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse
  • Kommunikation og formidling.

   

  Du vælger sammen med din praktikvirksomhed relevante valgfag inden for:

  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • Projektkoordination
  • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
  • EU og internationalisering
  • Informationsindsamling, validering og strukturering af data.

   

  Antallet af valgfag du skal vælge, afhænger af din alder:

  • Er du under 25 år: fem ugers
  • Er du over 25 år: tre ugers.

   

  Du kan se indholdet i de obligatoriske fag og valgfagene i den lokale undervisningsplan eller på uddannelsesnaevnet.dk.

  Se valgfrie specialefag Offentlig administration
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din praktikvirksomhed, og det skalvise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Skoleperioder

  Skoleperioder for elever ansat i 2017

  Ny ordning Perioder 2018 Perioder 2019
  Modul 1 Uge 3 + 4 + 5  
  Modul 2 Uge 35 + (36) + 37 + 38 + 39  
  Modul 3 Uge 47 + 48 + 49  
    (36) = VF - studietur Bruxelles  
       
  Gammel ordning Perioder 2018 Perioder 2019
  Modul 1 Uge 3 + 4 + 5 + 6  
  Modul 2 Uge 35 + (36) + 37 + 38 + 39  
  Modul 3 Uge 46 + 47 + 48 + 49  
    (36) = studietur Bruxelles  

  Skoleperioder for elever ansat i 2018

  Ny ordning Perioder 2019 Perioder 2020
  Modul 1 Uge 4 + 5 + 6  
  Modul 2 Uge 35 + (36) + 37 + 38 + 39  
  Modul 3 Uge 47 + 48 + 49  
     (36) = studietur Bruxelles  
       
  Gammel ordning Perioder 2019 Perioder 2020
  Modul 1 Uge 4 + 5 + 6 + 7  
  Modul 2 Uge 35 + 36 + 37 + 38 + 39  
  Modul 3 Uge 46 + 47 + 48 + 49   
       

Valgfag

  Valgfag for 2018 (ny ordning)

   Fag  Varighed  Perioder 2017   Perioder 2018 
   Udvidet skriftlig kommunikation  1 uge    Uge 6
   EU - internationalisering   1 uge    Uge 36 
   Mundtlig kommunikation  1 uge    Uge 39 
   Projektkoordination   1 uge    Uge 46 
   Informationsindsamling, validering og strukturering af data   1 uge    Uge 50 

  Valgfag for 2019 (ny ordning)

   Fag  Varighed  Perioder 2019  Perioder 2020
   Udvidet skriftlig kommunikation   1 uge   Uge 7  
   EU - internationalisering   1 uge  Uge 36   
   Mundtlig kommunikation  1 uge  Uge 39  
   Projektkoordination   1 uge  Uge 46  
   Informationsindsamling, validering og strukturering af data   1 uge  Uge 50   

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed