Kontoruddannelse med speciale i Spedition - RHS

Spedition

Kontoruddannelsen med spedition som speciale er for dig, der ønsker at arbejde med såvel spedition som shipping – altså national og international transport på vej, sø eller i luften. Uddannelsen er struktureret, så du kan sammensætte en uddannelse, der er tilpasset den enkelte virksomheds arbejdsområde.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du arbejde med transportydelser i en speditions- og/eller shippingvirksomhed. Du kan løse arbejdsopgaver inden for formidling, service og sagsbehandling på både nationalt og internationalt niveau.

Du lærer at vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Du lærer også at anvende de regler, aftaler og dokumenter, der gælder i forhold til virksomhedens ansvar, interne procedurer og kvalitetskrav.

Om forløbet

  Indhold og fag

  Hovedforløbet er en vekseluddannelse, hvor du skiftevis uddannes i din virksomhed og på Roskilde Handelsskole.

  Skolen arbejder tæt sammen med brancheorganisationen Danske Speditører og handelsskolen i Kolding og Århus. Det gør vi for at skabe de bedste rammer for udbud af valgfag og for at sikre, at fagene bliver oprettet. I enkelte tilfælde skal du derfor tage valgfag på en af de andre skoler.

  Talentspor

  Ønsker du at få mere ud af din uddannelse, har du mulighed for at vælge uddannelsen med talentspor. 

  Roskilde Handelsskole udbyder i samarbejde med Danske Speditører og IBA Erhvervsakademi Kolding talentspor på speditionsuddannelsen.

  Talentspor speditionsuddannelsen
  I virksomheden

  I virksomheden skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som:

  • Transport- og godstyper
  • Forsendelses- og rutinetilrettelæggelse
  • Dokumentudfyldelse
  • Told, afgifter og tariffer
  • Import/eksport.

  På skolen

  Der er otte til ti ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve. I de første fire uger sker der en gradvis specialisering i forhold til henholdsvis vejtransport, flytransport og søtransport.

  Efterfølgende vælger din virksomhed og dig valgfag inden for relevante emner. Du specialiserer dig fra starten af uddannelsen inden for enten shipping eller spedition.

  Fag og valgfag

  De obligatoriske fag omfatter fire ugers undervisning indenfor:

  • Introduktion – en uge
  • Generel spedition – en uge
  • Linjefag – to uger:
  • Vejtransport
  • Flytransport
  • Sølinjetransport.


  Valgfag

  Vi udbyder blandt andet følgende valgfag:

  • Multi-modale transporter
  • Farligt gods og miljø
  • Logistik
  • Søtransport
  • Flyspeditør
  • Vejspeditør
  • Told
  • Salg og service
  • Speditionsøkonomi
  • Transportret
  • Logistik

   

  Ud over de obligatoriske fag og valgfagene tilbydes du en uges erhvervsrettet påbygning i faget præsentationsteknik. Faget tages sideløbende med introduktion, generelt og linjefag.

  Du kan læse mere om specialefagene i den lokale undervisningsplan.

  Se valgfrie specialefag Spedition
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din virksomhed, og det skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Skoleperioder

  Skoleperioder for elever ansat i 2019

   Varighed 1 uge  Perioder i 2019  Perioder 2020
   Introduktion hold 1  Uge 39  
   Introduktion hold 2  Uge 46  
   Introduktion hold 3    Uge 4
   Introduktion hold 4    Uge 10
   Introduktion hold 5    Uge 24
       
   Varighed 2 uger  Perioder i 2019  Perioder 2020
   Generel spedition/shipping hold 1    Uge 2 + 3*
   Generel spedition/shipping hold 2    Uge 5 + 6* 
   Generel spedition/shipping hold 3    Uge 11 + 12* 
   Generel spedition/shipping hold 4    Uge 17* + 18
   Generel spedition/shipping hold 5    Uge 34 + 35*
       *Salg/service
       
   Varighed 1 uge  Perioder i 2019  Perioder 2020
   Præsentationsteknik    Uge 36 + 38 + 41 + 44 + 46

   

  Skoleperioder for elever ansat i 2020

   Varighed 1 uge  Perioder 2020  Perioder 2021
   Introduktion hold 1  Uge 39  
   Introduktion hold 2  Uge 45  
   Introduktion hold 3    Uge 4
   Introduktion hold 4    Uge 10
       
  Varighed 2 uger Perioder i 2020 Perioder i 2021
   Generel spedition/shipping hold 1    Uge 2 + 3*
   Generel spedition/shipping hold 2    Uge 5 + 6*
   Generel spedition/shipping hold 3    Uge 11 + 12*
       
      * Salg/service
       
  Varighed 1 uge   Perioder i 2020  Perioder i 2021
   Præsentationsteknik    Uge 36 + 38 + 41 + 44 + 46

   

  Skoleperioder for elever ansat i 2021

     Perioder 2021  Perioder 2022
   Introduktion hold 1 Uge 39  
   Introduktion hold 2 Uge 45  
   Introduktion hold 3   Uge 4
   Introduktion hold 4   Uge 10
       
   Generel spedition/shipping hold 1   Uge 2 
   Generel spedition/shipping hold 2   Uge 5 
   Generel spedition/shipping hold 3   Uge 11 
   Generel spedition/shipping hold 4   Uge 17
       
  Salg og service hold 1   Uge 3
  Salg og service hold 2   Uge 6
  Salg og service hold 3   Uge 12
  Salg og service hold 4   Uge 18
       
  Vej 1 +  præsentationsteknik   Uge 35 + 36
  Vej 2 +  præsentationsteknik   Uge 43 + 44
  Fly 1 +  præsentationsteknik   Uge 37 + 38
  Fly 2 +  præsentationsteknik   Uge 45 + 46
  SØ 1 +  præsentationsteknik   Uge 40 + 41

   

Valgfag

  Valgfag for 2020-2021 (for elever ansat i 2019)

  Valgfag  Varighed  Perioder 2020  Perioder 2021
   Vejspeditør  1 uge  Uge 43  
   Flyspeditør  1 uge  Uge 46  
   Søtransport  1 uge  Uge 44  
   Søret I  1 uge  Århus  
   Transportret hold 1  1 uge  Uge 45  
  Transportret hold 2 1 uge    Uge 7
   Multimodale transporter hold 1  1 uge  Uge 48  
   Multimodale transporter hold 2  1 uge   Uge 9
   Farlig gods og miljø hold 1  1 uge  Uge 49  
   Farlig gods og miljø hold 2  1 uge   Uge 12
   Logistik hold 1  1 uge  Uge 22  
   Logistik hold 2  1 uge  Uge 47  
   Logistik udvidet  1 uge  Uge 50  
   Speditionsøkonomi hold 1  1 uge  Uge 40  
   Speditionsøkonomi hold 2  1 uge    Uge 16
   Told hold 1  1 uge  Uge 39  
   Told hold 2  1 uge    Uge 11

  Valgfag for 2020-2021 (for elever ansat i 2020)

  Valgfag  Varighed  Perioder 2021  Perioder 2022
   Vejspeditør  1 uge  Uge 43  
   Flyspeditør  1 uge  Uge 45  
   Søtransport  1 uge  Uge 44  
   Transportret hold 1  1 uge  Uge 46  
   Transportret hold 2  1 uge    Uge 7
   Multimodale transporter hold 1  1 uge  Uge 48  
   Multimodale transporter hold 2  1 uge   Uge 9
   Farlig gods og miljø hold 1  1 uge  Uge 49  
   Farlig gods og miljø hold 2  1 uge   Uge 12
   Logistik hold 1  1 uge  Uge 22  
   Logistik hold 2  1 uge  Uge 47  
   Logistik udvidet  1 uge  Uge 50  
   Speditionsøkonomi hold 1  1 uge  Uge 40  
   Speditionsøkonomi hold 2  1 uge    Afventer
   Told hold 1  1 uge  Uge 39  
   Told hold 2  1 uge    Uge 11

  Valgfag for 2021 - 2022 (ansat i 2020)

  Valgfag  Varighed  Perioder 2021  Perioder 2022
   Vejspeditør  1 uge  Uge 43  
   Flyspeditør  1 uge  Uge 45  
   Søtransport  1 uge  Uge 44  
   Transportret hold 1  1 uge  Uge 41  
   Transportret hold 2  1 uge    Uge 7
   Multimodale transporter hold 1  1 uge  Uge 49  
   Multimodale transporter hold 2  1 uge   Uge 9
   Farlig gods og miljø hold 1  1 uge  Uge 48  
   Farlig gods og miljø hold 2  1 uge   Uge 12
   Logistik hold 1  1 uge  Uge 22  
   Logistik hold 2  1 uge  Uge 47  
   Logistik udvidet  1 uge  Uge 50  
   Speditionsøkonomi hold 1  1 uge  Uge 40  
   Speditionsøkonomi hold 2  1 uge    Uge 14
   Told hold 1  1 uge  Uge 39  
   Told hold 2  1 uge    Uge 10

  Valgfag for 2022 - 2023 (for elever ansat i 2021)

  Valgfag  Varighed  Perioder 2022  Perioder 2023
   Vejspeditør  1 uge  Uge 43  
   Flyspeditør  1 uge  Uge 45  
   Søtransport  1 uge  Uge 44  
   Transportret hold 1  1 uge  Uge 46  
   Transportret hold 2  1 uge   Uge 7
   Multimodale transporter hold 1  1 uge  Uge 48  
   Multimodale transporter hold 2  1 uge   Uge 9
   Farlig gods og miljø hold 1  1 uge  Uge 49  
   Farlig gods og miljø hold 2  1 uge   Uge 12
   Logistik hold 1  1 uge  Uge 22  
   Logistik hold 2  1 uge  Uge 47  
   Logistik udvidet  1 uge  Uge 50 Uge 13
   Speditionsøkonomi hold 1  1 uge  Uge 40  
   Speditionsøkonomi hold 2  1 uge   Uge 17
   Told hold 1  1 uge  Uge 39  
   Told hold 2  1 uge   Uge 10

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Digital handel Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...