Spedition

Kontoruddannelsen med spedition som speciale er for dig, der ønsker at arbejde med såvel spedition som shipping – altså national og international transport på vej, sø eller i luften. Uddannelsen er struktureret, så du kan sammensætte en uddannelse, der er tilpasset den enkelte virksomheds arbejdsområde.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du arbejde med transportydelser i en speditions- og/eller shippingvirksomhed. Du kan løse arbejdsopgaver inden for formidling, service og sagsbehandling på både nationalt og internationalt niveau.

Du lærer at vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Du lærer også at anvende de regler, aftaler og dokumenter, der gælder i forhold til virksomhedens ansvar, interne procedurer og kvalitetskrav.

Om forløbet

  Indhold og fag

  Hovedforløbet er en vekseluddannelse, hvor du skiftevis uddannes i din virksomhed og på Roskilde Handelsskole.

  Skolen arbejder tæt sammen med brancheorganisationen Danske Speditører og handelsskolen i Kolding og Århus. Det gør vi for at skabe de bedste rammer for udbud af valgfag og for at sikre, at fagene bliver oprettet. I enkelte tilfælde skal du derfor tage valgfag på en af de andre skoler.

  Talentspor

  Ønsker du at få mere ud af din uddannelse, har du mulighed for at vælge uddannelsen med talentspor. 

  Roskilde Handelsskole udbyder i samarbejde med Danske Speditører og IBA Erhvervsakademi Kolding talentspor på speditionsuddannelsen.

  Talentspor speditionsuddannelsen
  I virksomheden

  I virksomheden skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som:

  • Transport- og godstyper
  • Forsendelses- og rutinetilrettelæggelse
  • Dokumentudfyldelse
  • Told, afgifter og tariffer
  • Import/eksport.

  På skolen

  Der er otte til ti ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve. I de første fire uger sker der en gradvis specialisering i forhold til henholdsvis vejtransport, flytransport og søtransport.

  Efterfølgende vælger din virksomhed og dig valgfag inden for relevante emner. Du specialiserer dig fra starten af uddannelsen inden for enten shipping eller spedition.

  Fag og valgfag

  De obligatoriske fag omfatter fire ugers undervisning indenfor:

  • Introduktion – en uge
  • Generel spedition – en uge
  • Linjefag – to uger:
  • Vejtransport
  • Flytransport
  • Sølinjetransport.


  Valgfag

  Vi udbyder blandt andet følgende valgfag:

  • Multi-modale transporter
  • Farligt gods og miljø
  • Logistik
  • Søtransport
  • Flyspeditør
  • Vejspeditør
  • Told
  • Salg og service
  • Speditionsøkonomi
  • Transportret
  • Logistik

   

  Ud over de obligatoriske fag og valgfagene tilbydes du en uges erhvervsrettet påbygning i faget præsentationsteknik. Faget tages sideløbende med introduktion, generelt og linjefag.

  Du kan læse mere om specialefagene i den lokale undervisningsplan.

  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din virksomhed, og det skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Digital handel Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...