Revision

Kontoruddannelsen med revision som speciale er for dig, der vil arbejde med formidling, service og revision. Du lærer at varetage dine arbejdsopgaver – både som rådgiver og som kontrollerende – ud fra en forståelse af en revisionsvirksomhed.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du løse service- og revisionsopgaver i en revisionsvirksomhed. Fokus er på såvel service som kontrol.

Du lærer at anvende revisorprotokoller og revisionslovgivning. I en revisionsvirksomhed kommer du i kontakt med mange mennesker, og det er nødvendigt, at du er en udadvendt og serviceminded person.
 

Tæt virksomhedskontakt

På Roskilde Handelsskole er undervisningen praksisnær. Det betyder blandt andet, at det er eksperter fra branchen, der underviser.

Uddannelsen udbydes i et tæt samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

Uddannelsens faglige indhold er planlagt, så det til enhver tid opfylder gældende love og bekendtgørelser.

Om forløbet

  Indhold og fag

  Hovedforløbet er struktureret som en vekseluddannelse, hvilket betyder, at du skiftevis er i uddannelse i virksomheden og på Roskilde Handelsskole.

  I virksomheden

  Fleksibiliteten er stor i specialet Revision. Du sammensætter sammen med din virksomhed en læreplan ved at udvælge de arbejdsopgaver, der passer bedst til jer.

  Læreplanen kan for eksempel omfatte:

  • Revision
  • Eksternt regnskab
  • Debitor- og kreditorbogholderi
  • Budget
  • Afregning til det offentlige
  • Afstemning.

   

  I kan finde en skabelon til læreplanen på uddannelsesnaevnet.dk.

  På skolen

  Der er i alt 7,0 til 8,2 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve.

  De fem  uger er obligatoriske fag, som handler om:

  • Virksomhedsdrift
  • Eksternt regnskab
  • Revision 1 + 2
  • Grundlæggende skatteret.

   

  Derudover indgår der følgende valgfag i uddannelsen:

  • Udvidet regnskab
  • Udvidet skat, VSO & KAO
  • Udvidet moms og afgifter
  • Koncernregnskab.

   

  Der fastlægges – efter aftale med branchen – et modul af en uges varighed om præsentationsteknik og personlig fremtræden som erhvervsrettet påbygning.

  Du kan se indholdet i de obligatoriske fag og i valgfagene i den lokale undervisningsplan eller på uddannelsesnaevnet.dk.

  Alle skoleophold afvikles i efteråret af hensyn til, at virksomhedernes arbejdsbelastning er meget stor i foråret.

  Valgfrie specialefag Revision
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din virksomhed og skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Digital handel Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...