Revision

Kontoruddannelsen med revision som speciale er for dig, der vil arbejde med formidling, service og revision. Du lærer at varetage dine arbejdsopgaver – både som rådgiver og som kontrollerende – ud fra en forståelse af en revisionsvirksomhed.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du løse service- og revisionsopgaver i en revisionsvirksomhed. Fokus er på såvel service som kontrol.

Du lærer at anvende revisorprotokoller og revisionslovgivning. I en revisionsvirksomhed kommer du i kontakt med mange mennesker, og det er nødvendigt, at du er en udadvendt og serviceminded person.
 

Tæt virksomhedskontakt

På Roskilde Handelsskole er undervisningen praksisnær. Det betyder blandt andet, at det er eksperter fra branchen, der underviser.

Uddannelsen udbydes i et tæt samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

Uddannelsens faglige indhold er planlagt, så det til enhver tid opfylder gældende love og bekendtgørelser.

Om forløbet

  Indhold og fag

  Hovedforløbet er struktureret som en vekseluddannelse, hvilket betyder, at du skiftevis er i uddannelse på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole.

  I praktik

  Fleksibiliteten er stor i specialet Revision. Du sammensætter sammen med din virksomhed en praktikplan ved at udvælge de arbejdsopgaver, der passer bedst til jer.

  Praktikplanen kan for eksempel omfatte:

  • Revision
  • Eksternt regnskab
  • Debitor- og kreditorbogholderi
  • Budget
  • Afregning til det offentlige
  • Afstemning.

   

  I kan finde en skabelon til praktikplanen på uddannelsesnaevnet.dk.

  På skolen

  Der er i alt 7,0 til 8,2 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve.

  De fem  uger er obligatoriske fag, som handler om:

  • Bogføring/Virksomhedsdrift
  • Eksternt regnskab
  • Revision 1 + 2
  • Grundlæggende skatteret.

   

  Derudover indgår der følgende valgfag i uddannelsen:

  • Udvidet regnskab
  • Udvidet skat, VSO & KAO
  • Udvidet moms og afgifter
  • Koncernregnskab.

   

  Der fastlægges – efter aftale med branchen – et modul af en uges varighed om præsentationsteknik og personlig fremtræden som erhvervsrettet påbygning.

  Du kan se indholdet i de obligatoriske fag og i valgfagene i den lokale undervisningsplan eller på uddannelsesnaevnet.dk.

  Alle skoleophold afvikles i efteråret af hensyn til, at praktikvirksomhedernes arbejdsbelastning er meget stor i foråret.

  Se valgfrie specialefag Revision
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din praktikvirksomhed og skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Skoleperioder

  Skoleperioder for elever ansat i 2016/17

   Hold 1  Perioder 2017  Perioder 2018
   Ekstern regnskab/årsregnskab  Uge 38  
   Virksomhedsdrift  Uge 43  
   Grundlæggende skatteret  Uge 47  
   Revision I    Uge 35 
   Revision II/prakt. revision    Uge 36
   Udvidet regnskab - valgfag 3 dage    Uge 10
   Udvidet skat - valgfag VSO & KAO 3 dage    Uge 2
   Udvidet moms og afgifter - valgfag 2 dage    Uge 2
   Koncernregnskab - valgfag 3 dage    Uge 33
   Præsentationsteknik (valgfrit)    Uge 18

  Skoleperioder for elever ansat i 2018

     Perioder 2018  Perioder 2019
   Ekstern regnskab/årsregnskab  Uge 38  
   Virksomhedsdrift  Uge 43  
   Grundlæggende skatteret  Uge 47  
   Revision I + II    Uge 38 + 39
   Udvidet regnskab - valgfag 3 dage    Uge 10
   Udvidet skat - valgfag VSO & KAO 3 dage    Uge 3
   Udvidet moms og afgifter - valgfag 2 dage    Uge 3
   Koncernregnskab - valgfag 3 dage    Uge 35
   Præsentationsteknik (valgfrit)    Uge 21

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed