Revision

Kontoruddannelsen med revision som speciale er for dig, der vil arbejde med formidling, service og revision. Du lærer at varetage dine arbejdsopgaver – både som rådgiver og som kontrollerende – ud fra en forståelse af en revisionsvirksomhed.

Mål med uddannelsen

Som uddannet kan du løse service- og revisionsopgaver i en revisionsvirksomhed. Fokus er på såvel service som kontrol.

Du lærer at anvende revisorprotokoller og revisionslovgivning. I en revisionsvirksomhed kommer du i kontakt med mange mennesker, og det er nødvendigt, at du er en udadvendt og serviceminded person.
 

Tæt virksomhedskontakt

På Roskilde Handelsskole er undervisningen praksisnær. Det betyder blandt andet, at det er eksperter fra branchen, der underviser.

Uddannelsen udbydes i et tæt samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

Uddannelsens faglige indhold er planlagt, så det til enhver tid opfylder gældende love og bekendtgørelser.

Om forløbet

  Indhold og fag

  Hovedforløbet er struktureret som en vekseluddannelse, hvilket betyder, at du skiftevis er i uddannelse på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole.

  I praktik

  Fleksibiliteten er stor i specialet Revision. Du sammensætter sammen med din virksomhed en praktikplan ved at udvælge de arbejdsopgaver, der passer bedst til jer.

  Praktikplanen kan for eksempel omfatte:

  • Revision
  • Eksternt regnskab
  • Debitor- og kreditorbogholderi
  • Budget
  • Afregning til det offentlige
  • Afstemning.

   

  I kan finde en skabelon til praktikplanen på uddannelsesnaevnet.dk.

  På skolen

  Der er i alt 7,0 til 8,2 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve.

  De fem  uger er obligatoriske fag, som handler om:

  • Bogføring/Virksomhedsdrift
  • Eksternt regnskab
  • Revision 1 + 2
  • Grundlæggende skatteret.

   

  Derudover indgår der følgende valgfag i uddannelsen:

  • Udvidet regnskab
  • Udvidet skat, VSO & KAO
  • Udvidet moms og afgifter
  • Koncernregnskab.

   

  Der fastlægges – efter aftale med branchen – et modul af en uges varighed om præsentationsteknik og personlig fremtræden som erhvervsrettet påbygning.

  Du kan se indholdet i de obligatoriske fag og i valgfagene i den lokale undervisningsplan eller på uddannelsesnaevnet.dk.

  Alle skoleophold afvikles i efteråret af hensyn til, at praktikvirksomhedernes arbejdsbelastning er meget stor i foråret.

  Se valgfrie specialefag Revision
  Fagprøve

  Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din praktikvirksomhed og skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.

  Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Skoleperioder

  Skoleperioder for elever ansat i 2018

     Perioder 2018  Perioder 2019
   Ekstern regnskab/årsregnskab  Uge 38  
   Virksomhedsdrift  Uge 43  
   Grundlæggende skatteret  Uge 47  
   Revision I + II    Uge 38 + 39
   Udvidet regnskab - valgfag 3 dage    Uge 10
   Udvidet skat - valgfag VSO & KAO 3 dage    Uge 3
   Udvidet moms og afgifter - valgfag 2 dage    Uge 3
   Koncernregnskab - valgfag 3 dage    Uge 35
   Præsentationsteknik (valgfrit)    Uge 21

  Skoleperioder for elever ansat i 2019

     Perioder 2019  Perioder 2020
   Ekstern regnskab/årsregnskab  Uge 38  
   Virksomhedsdrift  Uge 43  
   Grundlæggende skatteret  Uge 47  
   Revision I + II    Uge 38 + 39
   Udvidet regnskab - valgfag 3 dage    Uge 10
   Udvidet skat - valgfag VSO & KAO 3 dage    Uge 3
   Udvidet moms og afgifter - valgfag 2 dage    Uge 3 
   Koncernregnskab - valgfag 3 dage    Uge 35 
   Præsentationsteknik (valgfrit)    Uge 22

Bliv klar til dit skoleophold

Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.

Praktiske oplysninger

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring eller skriv til:

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...