Praktiske oplysninger

Når du er elev i en virksomhed, skal du som en del af din uddannelse på skoleophold. Her får du en række praktiske oplysninger forud for dit skoleophold.

Praktiske oplysninger

  Indkaldelse

  Når din uddannelsesaftale er modtaget og godkendt, sender vi en samlet oversigt over skoleforløbene til dig og din virksomhed med digital post (e-boks og borger.dk). 

  Cirka 3-4 uger før skolemodul sender skolen en indkaldelse til dig og din virksomhed via e-boks.

   

  Undervisningsplan

  Der er en undervisningsplan for alle specialer, hvor du kan læse mere om det faglige indhold i uddannelsen.

  Lokal undervisningsplan hovedforløbene
  Elevplan

  Elevplan er et værktøj, som virksomhederne kan bruge til at administrere og holde overblik over virksomhedens elever. I elevplanen kan man blandt andet:

  • se, hvilke skoleperioder eleverne er tilmeldt
  • se elevernes karakterer
  • evaluere elevernes praktikplaner
  • se elevernes fravær

  Det er studieadministrationen på skolen, der lægger oplysninger om elevens karakterer, evalueringer og fravær i elevplanen.

   

  Login til elevplan - virksomhed

  Elevplan kan findes på elevplan.dk. Virksomhedens login er det samme som til praktikpladsen.dk. Skriv til Karin på karin@rhs.dk eller Jesper på jjk@rhs.dk, hvis du mangler din virksomheds login.

   

  Login til Uddata - elev

  Hvis du ikke har et, så får du udleveret et login til Uddata på din første skoledag på hovedforløbet.

   

  Sms-og mailtjeneste tilknyttet Selvbetjening samt Outlook

  Eleven får tilsendt indkaldelser til skoleforløb via digital post/e-boks.

  Eleven skal tilmelde mobil og mail til at kunne modtage notifikationer fra Uddata.

  PC

  Til alle skoleperioder skal du medbringe egen pc, oplader og eventuelt en forlængerledning.

  Uddata

  Uddata er skolens intranet. Du får oplysninger om systemet og dets indhold ved skolestart. På første undervisningsdag får du et UNI-Login sammen med en vejledning. Med dit UNI- Login kan du logge på Uddata og elevplan.dk. Her kan du følge dine skoleperioder, se dine karakterer og dit skema.

  Gå til Uddata
  Helpdesk - hjælp til IT

  Får du problemer med kodeord og lignende, kan du få hjælp i Helpdesk, der ligger tæt på hovedindgangen.

  Helpdesk har åbent
  Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
  Fredag fra kl. 8.00-14.00

  Kontakt Helpdesk elektronisk
  Du kan også kontakte Helpdesk elektronisk på helpdesk.rhs.dk.

  Få tilsendt brugernavn og ny kode
  Hvis du bliver logget af skolens systemer, kan du sende en sms (hvis du er tilmeldt sms-service) til 8852 3320 med teksten KODEORD, så vil du modtage en sms med brugernavn og ny kode.

  Kontakt it-helpdesken
  Fravær

  Hvis du bliver syg eller har andet fravær, skal du med det samme give besked til din arbejdsgiver.

  Hvis dit fravær overstiger 20 procent  på det enkelte modul, vil du som udgangspunkt blive afmeldt modulet. I det tilfælde skal du og din arbejdsgiver give besked til uddannelsessekretæren for dit speciale, så vi kan finde en løsning.

  Undervisningssted

  Undervisningen finder sted på:

  Roskilde Handelsskole
  Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde

  Der er adgang til skolens bygninger:

  • Mandag-torsdag kl. 7.30-16.00
  • Fredag kl. 7.30- 15.00.

  Adresse og find vej
  Udgifter til transport - befordringsrefusion

  Du kan få dækket udgifter til transport, når du er på skoleophold (befordringsrefusion). Du kan få dækket transportudgifter til den billigste offentlige transport.

  Aflever en blanket til din underviser
  Du får en blanket, som du skal aflevere til din underviser senest sidste undervisningsdag. Husk, at du kun kan påføre beløb, der svarer til billigste offentlige transport. Hvis vi er i tvivl, beder vi dig om dokumentation (billetter eller udskrift fra Rejsekort).

  Find priser på transport
  Priser på transport findes på rejseplanen.dk. Beløbet indberetter vi til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvorefter det udbetales via din arbejdsgiver.

Praktiske oplysninger for nuværende elever

Læs om det praktiske i forhold til studierejser, eksamener, IT, transport og SU mm., når du er elev på hhx, eux, eud eller hovedforløbet.

Nuværende elev

Hovedforløb

Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...