Eud Business

Drømmer du om en karriere i butik eller inden for handel eller event? Så er Eud Business måske noget for dig. Du får en god grunduddannelse, og du kommer hurtigt videre med din karriere.

Eud Business er en merkantil erhvervsuddannelse, hvor du som udgangspunkt skal gå i skole et år og være elev i en virksomhed i to år.

Gør karriere i små og store virksomheder

Med Eud Business kan du gøre karriere i både små og store virksomheder inden for en lang række brancher. Du kan for eksempel blive salgsassistent, dekoratør, handelsassistent eller eventkoordinator.

Du bliver klar til din fremtidige arbejdsplads

Med Eud Business får du grundlæggende viden om blandt andet salg, kundeservice, it og økonomi. Du skal også arbejde med personlig fremtræden, markedsføring og virksomhedens image. På den måde bliver du klar til livet på din fremtidige arbejdsplads.

Arbejdsform

På Eud Business er undervisningen en god blanding af teori, opgaver, gruppearbejde og individuel indsats. På GF1 arbejder du praktisk med fagene i temaer.

Erhvervspraktik og samarbejde med erhvervslivet

Vi ønsker, at vores elever tidligt knyttes sammen med erhvervslivet, og det er for eksempel muligt at komme i en uges praktik i en virksomhed. Flere elever kommer ofte tilbage med en uddannelsesaftale.

Gennem undervisningen sikrer vi besøg fra virksomheder i klassen eller online. Vi besøger også virksomheder i vores lokale nærmiljø.

Internationalt fokus

Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studietur. Du får afprøvet fagene i praksis samtidig med at rejsen kan være med til at udvikle dig personligt.

Overbygning på eud

Du kan tage en lederuddannelse på et år som overbygning til eud, hvis du har haft retningen detail. Overbygningen hedder Retail Manager og er for dig, der er ansat som lederaspirant eller leder i detailhandlen og vil udvikle dine lederevner.

Eud Business består af grundforløb på skole efterfulgt af elevtid i en virksomhed (også kaldet hovedforløb).

Uddannelsens opbygning

  Grundforløb

  Grundforløb 1 (GF1) er for elever, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller højst har været væk fra skolen to år. Alle andre starter på grundforløb 2 (GF2). Hvert grundforløb varer 20 uger.

  Hovedforløb

  Efter GF1 og GF2 fortsætter du som elev i en virksomhed inden for det område, du har valgt (detail, handel eller event). Elevtiden varer to år. Når du er elev i en virksomhed, skal du på 7-11 ugers skoleophold på en handelsskole i løbet af din elevtid.

Inden du starter på grundforløb 2 (GF2), skal du vælge en retning inden for butik, handel eller event.

Retninger på Eud Business

  Detail (butik)

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. Du kan søge en læreplads i en virksomhed som:

  • Digital handel
  • Convenience
  • Salgsassistent
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør.

   

  Inden for detail får du viden om fem overordnede områder:

  • Digital databehandling
  • Kommunikation og digital markedsføring
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Værdi- og forsyningskæder.

  Handel

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. På handelsområdet arbejder du med elementer fra både detail/butik og kontor.

  Du kan søge en læreplads i en virksomhed som:

  • Handelsassistent
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent
  • Digital handel B2B.

   

  Inden for handel lærer du om fem overordnede områder:

  • Digital databehandling
  • Kommunikation og digital markedsføring
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Værdi- og forsyningskæder.

  Event

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for eventområdet, hvor du kan søge en læreplads som eventkoordinator.

  Inden for event lærer du om tre overordnede områder:

  • Kommunikation
  • Projektstyring
  • Udvikling og forretningsforståelse.

Fag på Eud Business

  Fag på grundforløb 1 (GF1)

  • Dansk C
  • Engelsk 
  • Samfundsfag C
  • Erhvervsfag:
   • Arbejdspladskultur
   • Karrierevejledning
   • Samfund og sundhed
   • Faglig dokumentation
   • Faglig kommunikation
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde
   • Innovation
   • Metode.

   

  Undervisningen i erhvervsfagene foregår i fire temaer, for eksempel:

  • Mig
  • Virksomheden
  • Samfundet
  • Verdenen.

  Fag på grundforløb 2 (GF2)

  • Afsætning C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Erhvervsinformatik C
  • Engelsk C
  • Valgfag (Dansk C eller jobsøgning)
  • Uddannelsesspecifikt fag:
  • Detail (butik)
  • Handel
  • Event.

  Eksamener og projekter

  På GF1 skal du til eksamen i et grundfag.

  På GF2 skal du til eksamen i et grundfag, og du afslutter GF2 med en grundforløbsprøve, der skal bestås.

Praktiske oplysninger

  Optagelseskrav

  For at blive optaget på Eud Business skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse og have bestået afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik.

  Studiestart

  Der er studiestart på eud i januar og august.

  Studiestart

Har du spørgsmål til Eud Business, så ring eller skriv til:

Søg optagelse på eud

På eud er der studiestart i januar og i august. Du søger via et ansøgningsskema på optagelse.dk

Studielivet på eud

Skoleåret er spækket med aktiviteter som fredagscaféer, foredrag og sportsaktiviteter, der er en vigtig og sjov del af studiemiljøet på eud. Tag aktiv del i studiemiljøaktiviteterne. Det styrker kammeratskabet og sammenholdet.

Læs mere

EUD

Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUD Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...