Studierejser

Når du er afsted på studierejse, udvikler du dig både fagligt og socialt. Du oplever andre kulturer sammen med dine klassekammerater og lærere, og du får nyt input til undervisningen tilbage på skolen.

Studietur til New York

Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studietur til New York. Du får afprøvet fagene i praksis samtidig med at rejsen kan være med til at udvikle dig personligt.

Følg studielivet

Tjek skolens sociale medier og få indblik i studielivet.

Instagram

Når du afslutter eud

Din studietid afsluttes med en translokation for elever og forældre, hvor du får overrakt dit eksamensbevis.

Læs mere

EUD

Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUD Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...