Praktiske oplysninger - Roskilde Handelsskole

Praktiske oplysninger

Inden du starter

  Sådan søger du optagelse

  Du tilmelder dig eud på Roskilde Handelsskole på optagelse.dk.

  Søg optagelse på eud
  Spørgsmål til eud

  Har du spørgsmål til eud, kan du ringe til skolens hovednummer 8852 3200 mandag-fredag kl. 13-14 og spørge efter en eud-studievejleder. Du kan også skrive til eud-vejledning@rhs.dk.

  Kontakt eud-vejlederne
  Studiestart

  Der er studiestart på eud i januar og august.

  Studiestart

Studierejser

  Studietur til New York

  Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studietur til New York. Du afprøver fagene i praksis, samtidig med at rejsen udvikler dig personligt.

  Læs mere om studierejsen
  Sådan betaler du studierejsen

  Du betaler selv udgifterne til studierejserne. På nogle studieretninger og forløb indgår studieture til bestemte lande. Se rejsemål og udgifter under beskrivelsen af hver enkelt studieretning eller forløb.

  Fravælger du en rejse, efter den er bestilt, skal du selv betale de udgifter, som ikke kan refunderes. Det gælder også, hvis afbuddet skyldes, at du ikke har bestået et skoleår, og du derfor ikke kan fortsætte i klassen, og hvis du af anden årsag ikke må deltage i rejsen.

  Studierejser betaler du i skolens webshop. Se vejledningen i brug af RHS webshoppen.

  Betal studierejsen i skolens webshop

Støtte gennem din uddannelse

  Kontaktlærer

  Hver klasse har en kontaktlærer – det svarer til en klasselærer. Din kontaktlærer er den person, som du altid kan spørge til råds, hvis du har problemer eller spørgsmål angående din uddannelse.

  Det er ikke sikkert, at din kontaktlærer kan svare på alle spørgs­mål, men kontaktlæreren kan hjælpe med at henvise dig til den person, der kan hjælpe dig. Hvis du har for meget fravær, så vil din kontaktlærer eller studievejleder tage en samtale med dig.

  Den dag du starter, bliver du modtaget af din kontaktlæ­rer.

  Find kontaktoplysninger på lærerne
  Praktikkontor

  På skolens praktikkontor kan du få hjælp til at finde en elevplads. Du kan for eksempel få hjælp til at skrive ansøgninger og få gode råd om jobsamtaler. 

  På Facebooksiden Roskilde Handelsskole – Elevplads kan du finde opslag fra virksomheder, som søger elever.

  Få mere at vide om praktikforløbet
  Studievejledning

  Studievejledningens opgave er at støtte og vejlede elever, der har særlige problemer, så så mange elever som muligt gennemfører deres uddannelse.

  Hver klasse har en studievejleder tilknyttet. Når du begynder på skolen, får du at vide, hvornår din studievejleder har træffetid og telefontid, så du kan opsøge vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil tale om.

  Desuden vejleder og orienterer studievejlederne generelt om forhold, der har med uddannelsen at gøre. For eksempel vejleder de om valgfag, eksamen, studieretninger og forløb, SU eller om, hvordan du kan forbedre dine studievaner. Det er først og fremmest studievejlederne, der holder øje med fravær, og de griber ind, hvis fraværet bliver for højt.

  Find kontaktoplysninger på studievejlederne
  Mentor

  Som nævnt er det studievejledernes opgave at støtte dig, hvis du har særlige problemer, der gør det svært for dig at gennemføre din uddannelse. I det tilfælde kan du anmode om at få en mentor. En mentor er en lærer eller en anden person, som støtter dig igennem en periode af uddannelsen.

  Få ekstra hjælp og støtte (SPS)

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt Benny Hermansen på mail be@rhs.dk eller på telefon 8852 3312. Du kan også henvende dig til Benny i administrationen.

  Hjælp uden for skoletiden

  Hvis du har brug for at snakke med nogen uden for skoletiden, anbefaler vi de her steder:

   

  Du er altid velkommen til at gå til din studievejleder, hvis du ikke ved, hvem du skal henvende dig til.

  Studievejledningen

IT

  Digital post

  Skolen sender al skriftlig information (for eksempel breve) til dig med digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse på borger.dk eller e-boks.dk. Du får også information via studiesystemet UDDATA+. 

  Gå til e-boks.dk
  Medbring din egen computer

  På Roskilde Handelsskole er IT en del af hverdagen, og du skal medbringe din egen computer.

  Skolen anbefaler en nyere og tidssvarende Windows pc med Windows 10 styresystem eller en Apple MAC. Sørg for altid at opdatere din computer til nyeste version af styresystemet - især op til prøver og eksamener. 

  Vi anbefaler et nyere trådløst netkort, som er Wi-Fi kompatibelt.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  IT-regler

  Brug af skolens IT-udstyr

  • Jeg må bruge skolens pc’er med mere, men jeg efterlader dem i standardopsætningen.
  • Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen.
  • Jeg må have relevante programmer åbne i timerne
  • Jeg behandler skolens IT-udstyr med respekt (herunder kopimaskiner, computere på gangene og i klasserne).

   

  Internet

  • Jeg har adgang til internet på skolen, men jeg må ikke foretage ulovlige aktiviteter, herunder spamudsendelse og download af ulovlige programmer.

   

  E-mail

  • Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet.
  • Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, æreskrænkende, pornografiske, racistiske eller truende.

   

  Login

  • Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login.

   

  Lyd

  • Jeg må have lyd slået til efter aftale med læreren.

   

  Fejlmelding

  • Jeg fejlmelder skolens IT-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

Praktiske oplysninger

  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247.

  Søg SU på minSU
  Transportstøtte

  Du kan søge om et ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 13,00 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder.

  Du skal godkendes til et ungdomskort
  Gå ind på ungdomskort.dk og vælg trin 1 for at blive godkendt. 

  Bestilling og betaling af ungdomskort
  Når du er godkendt, skal du bestille og betale på ungdomskort.dk - vælg trin 2. 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål til transport så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247. 

  Bestil dit ungdomskort
  Erhvervsuddannelsernes (eud/eux) ferier og fridage

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2021/2022:

  • Studiestart 11. august 2021
  • Efterårsferie 18. - 22. oktober 2021, uge 42
  • Juleferie 22. - 31. december 2021 (begge dage inklusiv)
  • Studiestart nye elever 17. januar 2022
  • Translokation 15. januar 2022
  • Vinterferie 21. - 25. februar 2022, uge 8
  • Påskeferie 11. - 18. april 2022 (begge dage inklusiv)
  • Bededag 13. maj 2022
  • Kr. himmelfart 26. - 27. maj 2022
  • 2. Pinsedag 6. juni 2022
  • Translokation 24. juni 2022

   

  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen og ikke lægger ferier i perioder med undervisning eller eksamen.

Ordensregler

  Ordensregler

  Vi er mange mennesker, der skal fungere sammen til daglig. Det er derfor nødvendigt at have klare ordensregler.

  Grundlæggende regler

  • Jeg viser hensyn over for mennesker, inventar og bygninger.
  • Jeg spiser og drikker uden for undervisningslokalerne, dog kan jeg godt medbringe vand i flasker med låg.
  • Jeg rydder op efter mig selv alle steder - i kantinen, i klassen og andre steder, hvor jeg færdes.
  • Jeg lukker vinduer og døre, slukker lyset og sætter stole på plads efter sidste time.
  • Jeg slukker min mobil og lægger den i tasken eller på anvist sted, når jeg har undervisning.
  • Jeg bruger ikke tobaksprodukter i skoletiden (det gælder blandt andet cigaretter, e-cigaretter og snus).
  • Jeg er ikke påvirket af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og medbringer det heller ikke på skolen.
  • Jeg holder altid mine ferier i skolens ferier.
  • Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. Alle andre skal henvende sig i receptionen for at få adgang til skolen.
  • Boldspil og anden leg skal foregå på skolens boldbane.

   

  Respekt, tolerance og ansvarlighed

  • Jeg respekterer undervisningen og arbejdet i timerne, og jeg deltager aktivt og positivt. Jeg bliver i klassen, når der undervises, og jeg går normalt på toilettet og lignende i frikvartererne.
  • Jeg behandler andre mennesker med respekt og tolerance, og jeg taler pænt til og om andre.
  • Jeg er imødekommende, hensynsfuld og hjælpsom, Jeg inkluderer andre og udelukker ingen, og jeg mobber ikke hverken i eller uden for skolen.
  • Jeg behandler også andre med respekt på de sociale medier. Mit sprog er ordentligt, og jeg diskuterer ikke skolens ansatte eller elever på de sociale medier. Jeg gengiver ikke fotos, lyd eller film af skolens ansatte eller elever fra private sammenhænge eller i private situationer på de sociale medier uden skriftlig tilladelse fra dem, der er involveret.
  • Jeg optager ikke samtaler med skolens ansatte og elever, uden at de har givet skriftlig tilladelse til det.
  • Hvis jeg oplever, at en af mine kammerater eller jeg selv bliver behandlet respektløst eller bliver udsat for mobning, griber jeg ind - enten i situationen, eller ved at henvende mig til en lærer eller min studievejleder.

   

  Brud på skolens regler

  Ved brud på regler er det skolens ledelse, der i den konkrete situation afgør, hvilke konsekvenser det får. Grove eller gentagne brud på reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

  Røgfri skoletid

  Det er ikke tilladt at ryge eller bruge tobaksrelaterede produkter i skoletiden - heller ikke uden for skolens område.

  Har du brug for hjælp?
  Der er forskellige muligheder for hjælp til at stoppe med at ryge og/eller bruge snus: 

  Læs mere om formålet med røgfri skoletid hos Kræftens Bekæmpelse

Praktiske oplysninger for nuværende elever

Læs om blandt andet eksamener, IT, transport og SU, når du er elev på hhx, eux, eud eller hovedforløbet.

Nuværende elev

EUD

Optagelse Eud Business Eud Business online GF2 Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Elevpladsservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...