Få indflydelse

Vi har mange udvalg på Roskilde Handelsskole. Kan du lide at planlægge caféer, eller vil du være elevernes talerør? Meld dig ind i udvalgene og få indflydelse på dit studieliv.

Elevrådet

Elevrådet er elevernes talerør. Medlemmerne af elevrådet varetager elevernes interesser og ønsker i forhold til undervisningen, studiemiljøet og skolen i det hele taget.

Signe Lilli Andersen Madsen er formand for elevrådet. Hun fortæller, hvad elevrådet arbejder med på Roskilde Handelsskole.

Elevrådet på Roskilde Handelsskole deltager aktivt i debatter, som relaterer til undervisningen og studiemiljøet. - Signe Lilli Andersen Madsen, elevrådsformand 2017/2018

"Vi varetager elevernes interesser og prøver i fællesskab at præge skolen i den bedst mulige retning. Samtidigt arbejder vi sammen med diverse udvalg for at kunne invitere til spændende foredrag og arrangementer. I forbindelse med kommunalvalget afholdt vi for eksempel en debat med politikerne i lokalområdet," siger Signe Lilli Andersen Madsen.

Forslag til ændringer bliver taget op i elevrådet

"I elevrådet er alle klasser repræsenteret igennem en udvalgt klasserepræsentant og en suppleant. Klasserepræsentanterne er ansvarlige for at medbringe deres klasses ønsker videre til resten af elevrådet på elevrådsmøderne. Alle forslag til ændringer på skolen, store som små, bliver taget op i elevrådet og efterfølgende taget til behandling," fortæller Signe Lilli Andersen Madsen.

Fokus på fællesskab og samarbejde

"I skoleåret 17/18 har vi især fokuseret på at skabe bedre fællesskab og samarbejde mellem skolens forskellige uddannelser for at skabe et endnu bedre studieliv," siger Signe Lilli Andersen Madsen.

Stor betydning for studielivet

"Arbejdet i elevrådet har stor betydning og påvirker elevernes sociale studieliv. Derfor er engagerede elever, som ønsker at deltage aktivt i elevrådet for at gøre skolen et bedre sted, altid velkomne," siger Signe Lilli Andersen Madsen.

Vil du gerne være en del af elevrådet, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget eller kontakt ungdomskonsulent Mette Louise Bojesen (mlb@rhs.dk).

Se hvem der er med i elevrådet

Vær med i fredagscaféudvalget

Der er fredagscafé seks til otte gange om året. Fie, Victor og Nicklas er med til at arrangere fredagscaféerne. De fortæller:

Det er fedt at arrangere fredagscaféer, fordi vi mødes med folk fra de andre klasser og årgange - Fie, Victor og Nicklas fra fredagscaféudvalget

"Vi står for det hele selv, lige fra at planlægge, bestille varer, opstille bar, invitere og til at lave sjove indslag, så folk får en oplevelse. Nye elever er selvfølgelig meget velkomne til at være med," fortæller Fie, Victor og Nicklas.

Kunne du tænke dig at være med i fredagscaféudvalget, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget eller kontakt ungdomskonsulent Mette Louise Bojesen (mlb@rhs.dk).

Både elever fra eud, eux og hhx kan være med i fredagscaféudvalget

Følg studielivet på Instagram

Skolens Instagram er i hænderne på elever fra hhx, eux og eud.

Følg os
  • Bakkesvinget 67
    4000 Roskilde
    Telefon 8852 3200
    rhs@rhs.dk
  • CVR-nr: 19516172
    EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

EUD

Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...