Eud Business online GF2

Tag online forløb på 20 uger og bliv klar til elevplads i butik eller inden for handel eller event.

Eud Business online GF2 (Grundforløb 2) er et online fuldtidsstudie. Men du er ikke overladt til dig selv. Vi sætter en ære i at skabe tryghed for vores elever. Derfor vil vi gerne invitere dig ind på skolen den første dag.

Her vil du møde dine lærere og medstuderende. Vi vil danne studiegrupper, og vise hvordan skolens studiesystem UDDATA+ og E–bøger fungerer. Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk op, finder vi en anden løsning, men vores erfaring viser, at det fysiske møde er rigtig godt for et positivt forløb.

I resten af forløbet skal du ikke møde op på skolen. Alt foregår online. Vi underviser via Teams, og anvender også videoer, som du kan se igen og igen. Alle bøger er E-bøger, som du kan tilgå, når det passer dig. Vi forventer, at du er aktiv studerende og deltager i din studiegruppe.

Skema som ved fremmøde

Forløbet er nemt og trygt at deltage i. Al undervisning følger et skema, nøjagtig som i den fysiske undervisning. Det gør det let for dig at følge med. Hvis du en enkelt dag ikke har mulighed for at følge skemaet, kan du se undervisningsvideoerne og på den måde stadig følge pensum og din studiegruppe.

Dine lærere står til rådighed i de skemalagte timer. Det betyder, at du kan stille spørgsmål og få svar med det samme. Via studiesystemet UDDATA+, har du altid mulighed for at kontakte og skrive med dine lærere og din karrierevejleder.

Arbejdsform

Der vil være både gruppearbejde og individuelt arbejde, såsom fremlæggelser og skriftlige opgaver. Undervisningen veksler mellem synkron og asynkron. 

Individuel samtale med karrierevejleder

I løbet af den første undervisningsuge får du en individuel samtale med din karrierevejleder. Her kan du få afklaret evt. personlige forhold som kan have indflydelse på dit forløb og din fremtidige karriere.

Karrieremuligheder med EUD

Når du har bestået Eud Business online GF2, får du adgang til at søge elevplads inden for:
• Detail (butik)
• Handel
• Event.

Når du søger ind på Eud Business online GF2, skal du vælge enten detail, handel eller event. Det kalder vi en uddannelsesretning og sikrer, at din uddannelse bliver så målrettet som muligt mod den branche, du gerne til arbejde i. 

Uddannelses opbygning

  GF2

  GF2 varer 20 uger. 

  Læs om adgangskrav til uddannelsen længere nede på siden. 

  Hovedforløb

  Efter GF2 fortsætter du som elev i en virksomhed inden for det område, du har valgt (detail, handel eller event). Elevtiden varer to år. Når du er elev i en virksomhed, skal du på 7-11 ugers skoleophold på en handelsskole i løbet af din elevtid.

Uddannelsesretninger

  Detail (butik)

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. Du kan søge en læreplads i en virksomhed som:

  • Digital handel
  • Convenience
  • Salgsassistent
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør.

   

  Inden for detail får du viden om fem overordnede områder:

  • Digital databehandling
  • Kommunikation og digital markedsføring
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Værdi- og forsyningskæder.

  Handel

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. På handelsområdet arbejder du med elementer fra både detail/butik og kontor.

  Du kan søge en læreplads i en virksomhed som:

  • Handelsassistent
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent
  • Digital handel B2B.

   

  Inden for handel lærer du om fem overordnede områder:

  • Digital databehandling
  • Kommunikation og digital markedsføring
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Værdi- og forsyningskæder.

  Event

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for eventområdet, hvor du kan søge en læreplads som eventkoordinator.

  Inden for event lærer du om tre overordnede områder:

  • Kommunikation
  • Projektstyring
  • Udvikling og forretningsforståelse.

Fag og eksamener

  Fag

  På Eud Business online GF2 har du fagene:

  • Afsætning
  • Dansk
  • Virksomhedsøkonomi
  • Engelsk
  • Erhvervsinformatik
  • Jobsøgning
  • Uddannelsesspecifikt fag: Handel/Detail.
  •  

  Fremlæggelser og eksamener

  I løbet af uddannelsen skal du fremlægge et antal opgaver online for din lærer.

  Forløbet afsluttes med onlineeksamen, hvor du skal til eksamen i et af de tre grundfag samt dit studieretningsfag.

Praktiske oplysninger

  Adgangskrav

  Du kan starte på Eud Business online GF2, hvis du har afsluttet og bestået Eud Business GF1 (grundforløb 1) eller har afsluttet folkeskolen og bestået dansk og matematik på mindst 9. klasse niveau for mere end 12 måneder siden og er erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse.

  Hvis du ikke opfylder ovenstående, kan du alligevel blive optaget på uddannelsen, hvis du har fundet en elevplads og dermed har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

  Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetence vurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

  Hvis du ikke har bestået dansk eller matematik på min. 9. klasse niveau, skal du til en optagelsesprøve. 

  Studiestart og tilmelding

  Der er studiestart i januar og august. 

  Tilmelding
  Hvis du vil starte på uddannelsen i august 2021, tilmelder du dig via denne tilmeldingsblanket.

  Hvis du vil starte på uddannelsen i januar 2022, skal du tilmelde dig via optagelse.dk

  Undervisningsmaterialer

  På Eud Business online GF2 bruges kun online undervisningsmaterialer i form af E-bøger og undervisningsvideoer, som du har adgang til hele døgnet. ​

  Undervisningen foregår via Teams.

  Undervisningsform

  Der vil være både gruppearbejde og individuelt arbejde med fremlæggelser og skriftlige opgaver. Undervisningen veksler mellem synkron og asynkron.

  Synkron undervisning betyder, at du er tilstede i den skemalagte undervisning samtidig med din lærer og studiekammerater

  Asynkron undervisning betyder, at din underviser har givet dig materiale og opgaver, som du skal arbejde med inden for et tidsrum.

  Det er den enkelte undersvier som orienterer dig om hvornår det er synkront eller asynkront

  Adgang til computer

  Du skal have adgang til en computer med kamera og højtaler/lyd, så du kan hente materialer til undervisningen og aflevere opgaver.

   

  Programmer og systemer

  Uddataplus.dk

  Vi bruger Uddataplus.dk til at kommunikere i forløbet. Du får udleveret et login inden studiestart. 

  Microsoft Office

  Du skal arbejde i Microsoft Office under forløbet og have adgang til programmerne fra din computer. Hvis ikke du har adgang til Microsoft Office, kan du få det via skolen i den periode, du er i gang med forløbet.

  Vi bruger Microsoft Teams til for eksempel online mundtlige eksamener.  

  Systime

  Vi bruger interaktive bøger fra forlaget SystimeDu får udleveret et login inden studiestart. 

  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247.

  Søg SU på minSU

Har du spørgsmål til uddannelsen, så ring eller skriv til:

Vil du arbejde på kontor?

Hvis du vil søge elevplads på kontor, så skal du tage uddannelsen Eux Business.

Læs mere
 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

EUD

Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUD Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...