Eud Business online GF2

Tag online forløb på 20 uger og bliv klar til elevplads i butik eller inden for handel eller event. Undervisning foregår online som selvstudie, så du bestemmer selv, hvornår du går i skole.

Fleksibel undervisningsform

Eud Business online GF2 er et fuldtidsstudie på 20 uger, hvor du selv planlægger din skoledag, fordi du ikke skal møde op på skolen.

Du kan gå i skole, når det passer dig bedst, så du for eksempel kan passe et job ved siden af, studere fra udlandet eller tilrettelægge skoledagen, så den passer med din familie.  

Al undervisning, fremlæggelser og eksamener forgår online, så du kommer ikke fysisk på skolen i løbet af uddannelsen. Derfor kan du tage forløbet, uanset hvor du er bosat. 

Det er et krav, at du er studieaktiv, når du går på det online forløb og for eksempel afleverer opgaver til tiden. 

Intro til uddannelsen

Eud Business online GF2 indledes med en fælles introduktion og præsentation af lærerne.

I løbet af den første undervisningsuge får du en individuel samtale med din karrierevejleder, hvor du for eksempel kan få svar på spørgsmål om selve uddannelsen, brugen af det online klasselokale og få afklaret eventuelle personlige forhold, som kan have indflydelse på din uddannelse.

Derudover har klassen en studievejleder, hvor du altid kan søge råd og vejledning under uddannelsen. 

Lærere online

På Eud Business online GF2 har du et skema, som fungerer som en slags oversigt over, hvornår du kan få hjælp og vejledning af dine lærere online. Skemaet betyder altså ikke, at du skal være tilstede - fordelen ved det online forløb er netop, at du selv kan tilrettelægge din undervisning.

I nogle fag vil der være fælles onlineundervisning ifølge skemaet, som vil være en fordel at følge. Dine lærere vil lægge alt relevant materiale op, som du også kan tilgå udenfor skemaet.

Faglig sparring

Selvom du er på online, har du mulighed for at netværke med og få faglig sparring fra andre elever, der også er i gang med uddannelsen. Vi lægger op til at der indarbejdes studiegrupper, som er dit faglige netværk under uddannelsen.

Dette kan være en god motivation, når du sidder alene med en opgave.

Karrieremuligheder

Når du har bestået Eud Business online GF2, får du adgang til at søge elevplads inden for:
• Detail (butik)
• Handel
• Event.

Når du søger ind på Eud Business online GF2, skal du vælge enten detail, handel eller event. Det kalder vi en uddannelsesretning og sikrer, at din uddannelse bliver så målrettet som muligt mod den branche, du gerne til arbejde i. 

Uddannelses opbygning

  GF2

  GF2 varer 20 uger. 

  Læs om adgangskrav til uddannelsen længere nede på siden. 

  Hovedforløb

  Efter GF2 fortsætter du som elev i en virksomhed inden for det område, du har valgt (detail, handel eller event). Elevtiden varer to år. Når du er elev i en virksomhed, skal du på 7-11 ugers skoleophold på en handelsskole i løbet af din elevtid.

Uddannelsesretninger

  Detail (butik)

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. Du kan søge en elevplads i en virksomhed som:

  • Digital handel
  • Convenience
  • Salgsassistent
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør.

   

  Inden for detail får du viden om fem overordnede områder:

  • Digital databehandling
  • Kommunikation og digital markedsføring
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Værdi- og forsyningskæder.

  Handel

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. På handelsområdet arbejder du med elementer fra både detail/butik og kontor.

  Du kan søge en elevplads i en virksomhed som:

  • Handelsassistent
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent
  • Digital handel B2B.

   

  Inden for handel lærer du om fem overordnede områder:

  • Digital databehandling
  • Kommunikation og digital markedsføring
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Værdi- og forsyningskæder.

  Event

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for eventområdet, hvor du kan søge en elevplads som eventkoordinator.

  Inden for event lærer du om tre overordnede områder:

  • Kommunikation
  • Projektstyring
  • Udvikling og forretningsforståelse.

Fag og eksamener

  Fag

  På Eud Business online GF2 har du fagene:

  • Afsætning
  • Dansk
  • Virksomhedsøkonomi
  • Engelsk
  • Erhvervsinformatik
  • Jobsøgning
  • Uddannelsesspecifikt fag (detail, handel eller event).

  Fremlæggelser og eksamener

  I løbet af uddannelsen skal du fremlægge et antal opgaver online for din lærer.

  Uddannelsen afsluttes med onlineeksamen i et af de tre grundfag og i det uddannelsesspecifikke fag. 

Praktiske oplysninger

  Adgangskrav

  Du kan starte på Eud Business online GF2, hvis du har afsluttet og bestået Eud Business GF1 (grundforløb 1) eller har afsluttet folkeskolen og bestået dansk og matematik på mindst 9. klasse niveau for mere end 12 måneder siden og er erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse.

  Hvis du ikke opfylder ovenstående, kan du alligevel blive optaget på uddannelsen, hvis du har fundet en elevplads og dermed har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

  Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetence vurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

  Hvis du ikke har bestået dansk eller matematik på min. 9. klasse niveau, skal du til en optagelsesprøve. 

  Studiestart og tilmelding

  Der er studiestart i januar og august. 

  Tilmelding
  Hvis du vil starte på uddannelsen i august 2021, tilmelder du dig via denne tilmeldingsblanket.

  Hvis du vil starte på uddannelsen i januar 2022, skal du tilmelde dig via optagelse.dk

  Undervisningsmaterialer

  På Eud Business online GF2 bruges kun online undervisningsmaterialer i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. ​

  Adgang til computer

  Du skal have adgang til en computer med kamera og højtaler/lyd, så du kan hente materialer til undervisningen og aflevere opgaver.

   

  Programmer og systemer

  Uddataplus.dk

  Vi bruger Uddataplus.dk til at kommunikere i forløbet. Du får udleveret et login inden studiestart. 

  Microsoft Office

  Du skal arbejde i Microsoft Office under forløbet og have adgang til programmerne fra din computer. Hvis ikke du har adgang til Microsoft Office, kan du få det via skolen i den periode, du er i gang med forløbet.

  Vi bruger Microsoft Teams til for eksempel online mundtlige eksamener.  

  Systime

  Vi bruger interaktive bøger fra forlaget SystimeDu får udleveret et login inden studiestart. 

  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247.

  Søg SU på minSU

Har du spørgsmål til uddannelsen, så ring eller skriv til:

Vil du arbejde på kontor?

Hvis du vil søge elevplads på kontor, så skal du tage uddannelsen Eux Business.

Læs mere

EUD

Optagelse Eud Business Eud Business online GF2 Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...