Netværk og samarbejde - Roskilde Handelsskole

Netværk og samarbejde

Roskilde Handelsskole deltager i relevante netværk og samarbejder i et passende omfang.

Formål

Vi engagerer os i netværk og samarbejder for:

  • at drøfte styrker, svagheder og potentiale ved forskellige indsatser med ligeværdige parter som andre afdelinger på tilsvarende niveau

  • at indhente ny faglig eller pædagogisk viden med relevans for vores uddannelser/afdelinger og/eller skolen som helhed

  • at bidrage til udvikling af ny faglig eller pædagogisk viden med relevans for vores uddannelser og/eller afdeling

  • at sikre at afdelingen og skolen som helhed forbliver en vidende, udviklingsorienteret og attraktiv organisation og arbejdsplads.


Dem samarbejder vi med - på institutionsniveau

Dem samarbejder vi med - på afdelingsniveau

Hver uddannelsesafdeling indgår i forskellige netværk og samarbejder. Der er lister med samarbejdspartnerne i afdelingernes kvalitetskoncepter.

 

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Nyt om coronavirus Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Sikker mail Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...