Historie

Roskilde Handelsskole er en skole med lange og stolte traditioner. Skolen blev grundlagt i 1869 og har igennem alle årene været en vigtig del af uddannelsessystemet i Roskilde. Således også i dag.

Roskilde Handelsskole startede i 1869 som en aftenskole for under ti handelselever. To gange om ugen var eleverne til undervisning i dansk, regning, skrivning og engelsk.

I dag er Roskilde Handelsskole en af Sjællands største med 8.000 elever, der har deres gang på skolen i løbet af et år. Deriblandt er cirka 2.200 årselever.

Danmarks første byggeri til handelsskole

I 1907 holdt Roskilde Handelsskole til i lånte lokaler på Allehelgenes Skole. Skolen havde på det tidspunkt 32 elever, og antallet af elever var stigende. Derfor besluttede formand for skoleudvalget, købmanden Axel Parliin, og skolens ledelse, at Roskilde Handelsskole skulle have sine egne bygninger.

Roskilde Kommune lagde byggegrund til projektet, og byggeriet blev til virkelighed med rentefrie lån fra staten og gaver fra Roskilde Sparekasse og Roskilde Landbobank.

Roskilde Handelsskoles bygninger blev indviet den 25. august 1920, og de var Danmarks første bygninger bygget med det formål at drive handelsskole.

Krigen påvirkede elevtallet

Under 2. Verdenskrig blev skolens bygninger i en periode beslaglagt af værnemagten, og krigen påvirkede skolens elevtal. I årene efter krigen steg elevtallet igen, og i 1960 havde skolen 434 elever.

Skolen flytter til Bakkesvinget

I 1994 flyttede alle Roskilde Handelsskoles aktiviteter til Bakkesvinget. Dele af de videregående uddannelser flyttede ikke med før i 2001, hvor de også flyttede ind i skolens nye bygning på hjørnet af Maglegårdsvej og Bakkesvinget. Handelsskolen havde fra 1969 til 1994 lokaler på Maglelunden.

Roskilde Handelsskole er bedst på Sjælland

Efter elevernes trivselsundersøgelser på ungdomsuddannelser i 2011 placerede Roskilde Handelsskole sig som nummer et blandt handelsskolerne på Sjælland. Undersøgelserne viste, hvor tilfredse eleverne på Handelsgymnasiet og Erhvervsuddannelserne var med deres uddannelse, lærere og studieforhold.

Handelsgymnasiet sætter rekord

Til skolestarten på Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole var der i 2015 et rekordstort antal nye elever.  Der startede 416 nye elever, hvilket var det højeste antal i skolens historie. Med anden og tredje års eleverne gik der cirka 1.100 elever på Handelsgymnasiet, hvilket gjorde gymnasiet til et af regionens største.

Nye uddannelser og linjer

I 2016 blev den første elev færdig som student fra den nyoprettede uddannelse eux. Skolen udvikler udbuddet af uddannelser og studieretninger, så de bliver ved med at være relevante for elevernes videre uddannelse og arbejdsforløb. Det samme gælder de internationale studieture, som Roskilde Handelsskole tilbyder og afvikler.

Dimittender årgang 1949
Dimittender årgang 2017 - en ud af 14 klasser fra Handelsgymnasiet
Dimittender årgang 2017 - en ud af fem klasser fra eux og eud

Følg studielivet

Tjek skolens sociale medier og få indblik i studielivet.

Instagram Facebook
  • Bakkesvinget 67
    4000 Roskilde
    Telefon 8852 3200
    rhs@rhs.dk
  • CVR-nr: 19516172
    EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed