Praktiske oplysninger

Vi har samlet praktiske oplysninger her på siden om blandt andet hjælp og støtte, faciliteter, info om IT, forsikring, økonomi, åbningstider og ordensregler.

Hjælp og støtte under din uddannelse

  Få ekstra hjælp og støtte (SPS)

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt Benny Hermansen på mail be@rhs.dk eller på telefon 8852 3312. Du kan også henvende dig til Benny i administrationen.

  Hjælp uden for skoletiden

  Hvis du har brug for at snakke med nogen uden for skoletiden, anbefaler vi de her steder:

   

  Du er altid velkommen til at gå til din studievejleder, hvis du ikke ved, hvem du skal henvende dig til.

  Studievejledningen

IT

  Digital post

  Skolen sender al skriftlig information (for eksempel breve) til dig med digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse på borger.dk eller e-boks.dk.

  Gå til e-boks.dk
  Hjælp til IT

  Skolen har en IT-helpdesk, hvor du kan få hjælp, hvis du har problemer med skolens systemer, netværk, kodeord og lignende.

  Personlig betjening i Helpdesken:

  • mandag til torsdag kl. 8-15
  • fredag kl. 8-14.

   

   Helpdesken er altid åben online - det kræver dog RHS brugernavn og kodeord.

  Du kan også oprette en helpdesk-opgave
  IT-regler

  Brug af skolens IT-udstyr

  • Jeg må bruge skolens pc’er med mere, men jeg efterlader dem i standardopsætningen.
  • Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen.
  • Jeg må have relevante programmer åbne i timerne
  • Jeg behandler skolens IT-udstyr med respekt (herunder kopimaskiner, computere på gangene og i klasserne).

   

  Internet

  • Jeg har adgang til internet på skolen, men jeg må ikke foretage ulovlige aktiviteter, herunder spamudsendelse og download af ulovlige programmer.

   

  E-mail

  • Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet.
  • Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, æreskrænkende, pornografiske, racistiske eller truende.

   

  Login

  • Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login.

   

  Lyd

  • Jeg må have lyd slået til efter aftale med læreren.

   

  Fejlmelding

  • Jeg fejlmelder skolens IT-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

Faciliteter

  Loungeområder

  Som en del af det fysiske miljø på skolen er der loungeområder rundt omkring på gangene. Områderne indbyder til hygge og afslapning, men kan også bruges til gruppe- og projektarbejde.

  Sportsfaciliteter

  Skolen råder over en basketballbane, en fodboldbane, en sportshal, et fitnesscenter samt en multihal, som kan bruges til både sport og sociale arrangementer.

  I tilknytning til Roskilde Handelsskole ligger Maglegårdsbadet, som er en offentlig svømmehal. Maglegårdsbadet kan benyttes af elever til morgensvømning på samme vilkår som øvrige borgere i Roskilde.

  Bordfodbold og bordtennis

  På skolens gangarealer er der mulighed for at spille bordfodbold og bordtennis, og det benytter mange elever sig af, når der er brug for at få pulsen op i pauserne.

  Kantine

  Skolen har en god kantine, hvor du kan købe mad, drikkevarer og lidt sødt. Vi forsøger at holde priserne så langt nede som muligt, og når du rydder op efter dig, kan vi begrænse udgifterne til rengøringspersonale. Mad og drikke må kun findes i kantineområdet. Bestik, kopper, flasker og lignende må ikke tages med ud fra kantineområdet.

   

  Åbningstider:

  Mandag–onsdag kl. 07.45 – 13.30
  Torsdag kl. 07.45 – 13.00
  Fredag kl. 07.45 – 12.30

  Parkering

  Cykler skal du stille i stativerne. Knallerter og motorcykler skal du stille på de afmærkede områder. Biler må kun parkeres i de afmærkede båse.

  Se kort over bygninger og parkeringspladser på Bakkesvinget 67
  Plan over skolen

  Se plan over Bakkesvinget 67

Praktiske oplysninger

  Forsikring

  Skolen erstatter ikke, når ting bliver væk eller går i stykker. Derfor bør du ikke efterlade værdigenstande - herunder bærbare computere - i lokalerne. Skolen dækker heller ikke, hvis du kommer til skade, da du ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor skal du undersøge, om din eller dine forældres forsikring sikrer dig tilstrækkeligt.

  Glemte ting

  Du kan indlevere og hente glemte ting i skolens reception. Uafhentede værdigenstande bliver afleveret på hittegodskontoret.

Økonomi under uddannelse

  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk, på telefon 8852 3247 eller i receptionen.

  Søg SU på minSU
  Transportstøtte

  Du kan søge om et ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 12,49 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder.

  Du skal godkendes til et ungdomskort
  Gå ind på ungdomskort.dk og vælg trin 1 for at blive godkendt. 

  Bestilling og betaling af ungdomskort
  Når du er godkendt, skal du bestille og betale på ungdomskort.dk - vælg trin 2. 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål til transport så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk, på telefon 8852 3247 eller i receptionen.

  Bestil dit ungdomskort
  Sådan betaler du studierejsen

  Du betaler selv udgifterne til studierejserne. På nogle studieretninger og forløb indgår studieture til bestemte lande. Se rejsemål og udgifter under beskrivelsen af hver enkelt studieretning eller forløb.

  Fravælger du en rejse, efter den er bestilt, skal du selv betale de udgifter, som ikke kan refunderes. Det gælder også, hvis afbuddet skyldes, at du ikke har bestået et skoleår, og du derfor ikke kan fortsætte i klassen, og hvis du af anden årsag ikke må deltage i rejsen.

  Studierejser betaler du i skolens webshop. Se vejledningen i brug af RHS webshoppen.

  Betal studierejsen i skolens webshop

Ferier og ringetider

  Ferier

  Skolen holder altid ferielukket:

  Efterårsferie: uge 42
  Vinterferie: uge 8
  Sommerferie: uge 29 og 30

  Se øvrige ferieperioder for uddannelserne her
  Erhvervsuddannelsernes (eud/eux) ringetider

  1. lektion kl. 08.20 – 09.05
  2. lektion kl. 09.10 – 09.55
  3. lektion kl. 10.10 – 10.55
  4. lektion kl. 11.00 – 11.45
  5. lektion kl. 12.15 – 13.00
  6. lektion kl. 13.05 – 13.50
  7. lektion kl. 13.55 – 14.40
  8. lektion kl. 14.45 – 15.30

  Handelsgymnasiets ringetider

  1. blok kl. 08.05 – 09.35
  2. blok kl. 09.50 – 11.20
  3. blok kl. 11.50 – 13.20
  4. blok kl. 13.35 – 15.05

Ordensregler på Roskilde Handelsskole

  Ordensregler

  Vi er mange mennesker, der skal fungere sammen til daglig. Det er derfor nødvendigt at have klare ordensregler.

  Grundlæggende regler

  • Jeg viser hensyn over for mennesker, inventar og bygninger.
  • Jeg spiser og drikker uden for undervisningslokalerne, dog kan jeg godt medbringe vand i flasker med låg.
  • Jeg rydder op efter mig selv alle steder - i kantinen, i klassen og andre steder, hvor jeg færdes.
  • Jeg lukker vinduer og døre, slukker lyset og sætter stole på plads efter sidste time.
  • Jeg slukker min mobil og lægger den i tasken eller på anvist sted, når jeg har undervisning.
  • Jeg bruger ikke tobaksprodukter på skolens område - hverken ude eller inde (det gælder blandt andet cigaretter, e-cigaretter og snus).
  • Jeg er ikke påvirket af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og medbringer det heller ikke på skolen.
  • Jeg holder altid mine ferier i skolens ferier.
  • Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. Alle andre skal henvende sig i receptionen for at få adgang til skolen.
  • Boldspil og anden leg skal foregå på skolens boldbane.

   

  Respekt, tolerance og ansvarlighed

  • Jeg respekterer undervisningen og arbejdet i timerne, og jeg deltager aktivt og positivt. Jeg bliver i klassen, når der undervises, og jeg går normalt på toilettet og lignende i frikvartererne.
  • Jeg behandler andre mennesker med respekt og tolerance, og jeg taler pænt til og om andre.
  • Jeg er imødekommende, hensynsfuld og hjælpsom, Jeg inkluderer andre og udelukker ingen, og jeg mobber ikke hverken i eller uden for skolen.
  • Jeg behandler også andre med respekt på de sociale medier. Mit sprog er ordentligt, og jeg diskuterer ikke skolens ansatte eller elever på de sociale medier. Jeg gengiver ikke fotos, lyd eller film af skolens ansatte eller elever fra private sammenhænge eller i private situationer på de sociale medier uden skriftlig tilladelse fra dem, der er involveret.
  • Jeg optager ikke samtaler med skolens ansatte og elever, uden at de har givet skriftlig tilladelse til det.
  • Hvis jeg oplever, at en af mine kammerater eller jeg selv bliver behandlet respektløst eller bliver udsat for mobning, griber jeg ind - enten i situationen, eller ved at henvende mig til en lærer eller min studievejleder.

   

  Brud på skolens regler

  Ved brud på regler er det skolens ledelse, der i den konkrete situation afgør, hvilke konsekvenser det får. Grove eller gentagne brud på reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Praktiske oplysninger for nuværende elever

Læs om det praktiske i forhold til studierejser, eksamener, IT, transport og SU mm., når du er elev på hhx, eux, eud eller hovedforløbet.

Nuværende elev
 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...