Nyt om coronavirus

Roskilde Handelsskole følger myndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smitte med coronavirus. Siden her opdateres løbende med skolens tiltag for at imødekomme anbefalingerne så smittespredning reduceres.

27. maj 2020

Vi glæder os rigtig meget til, at Roskilde Handelsskole kan genåbne delvis for alle elever på ungdomsuddannelserne. Undervisningsplan og praktisk information om genåbning formidles via skolens studiesystemer.

Når skolen genåbnes, er der nogle forholdsregler at tage for at passe på hinanden og undgå smittespredning af COVID-19.

Når du ankommer til skolen er det vigtigt, at du:

 • vasker og/eller spritter dine hænder
 • bruger det toilet, som din klasse har fået anvist
 • bruger den indgang, din klasse har fået tildelt
 • går direkte til det klasselokale, hvor du skal undervises
 • ikke besøger kammerater i andre lokaler
 • undgår at samles med kammerater på gangene
 • forlader skolen, når undervisningen slutter
 • kun bruger din egen telefon, pc eller lignende
 • generelt følger myndighedernes anvisning om håndhygiejne, hosteetikette, afstand og ingen fysisk kontakt.26. maj 2020

Som skrevet til de kommende hhx-studenter tidligere ved vi, at det betyder meget, at markere studentereksamen med påsætning af hue. Selvom den mundtlige eksamen i næste uge ikke er afslutningen på gymnasieuddannelsen, vil vi opfordre til at få påsat studenterhuen alligevel. 

Det er desværre ikke sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne skolen op for forældre og søskende, men man er velkommen til at familie venter på skolens udendørs arealer, og at man her får huen på. Det er en god idé, at aftale at mødes med familier ved den indgang, eleverne bruger i øjeblikket. 

Vi opsætter ekstra borde og bænke uden for på skolens område, hvor man er velkomne til at fejre begivenheden, så længe gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne overholdes. I tilfælde af dagsregn åbnes multihallen med begrænsede antal pladser til fejring.

 

20. april 2020

Efter § 8 i bekendtgørelser nr 405 af 09.04.2020 og nr 444 af 17.04.2020 skal skolen genåbnes gradvist og kontrolleret, når ledelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for elever og kursister er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ud over afgangsklasserne på hhx og eux omfatter genåbningen nu også elever, som er i det sidste år i hovedforløbet. Der er pt. intet nyt om GF2.

Skolens ledelse har med virkning fra 21. april 2020 iværksat første fase i genåbningen under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse COVID-19 og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Ministeriets mål med genåbningen er, at den omfattede elevgruppe i videst muligt omfang kommer tilbage til en normal skolehverdag, herunder undervisning med fysisk fremmøde, men at dette naturligvis skal iværksættes på en måde og i et tempo, der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Næste fase af genåbningen forventes at ske fra 11. maj 2020.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan optagelsesprøverne skal gennemføres.

 

16. april 2020

Vi glæder os rigtig meget til, at Roskilde Handelsskole genåbner delvis og kontrolleret fra tirsdag den 21. april 2020 for afgangselever på hhx og eux. Undervisningsplan og praktisk information om genåbning formidles til eleverne via skolens studiesystemer.

Alle andre elever fortsætter med online undervisning foreløbig frem til den 10. maj 2020. Vi afventer herefter en udmelding fra myndighederne om det videre forløb.

Når skolen genåbnes, er der nogle forholdsregler at tage for at passe på hinanden og undgå smittespredning af COVID-19.

Når du ankommer til skolen er det vigtigt, at du:

 • vasker og/eller spritter dine hænder
 • bruger det toilet, som din klasse har fået anvist
 • bruger den indgang, din klasse har fået tildelt
 • går direkte til det klasselokale, hvor du skal undervises
 • ikke ”besøger” klassekammerater i andre lokaler
 • undgår at samles med kammerater på gangene
 • forlader skolen, når undervisningen slutter
 • kun bruger din egen telefon, pc eller lignende
 • generelt følger myndighedernes anvisning om håndhygiejne, hosteetikette, afstand og ingen fysisk kontakt.

 

9. april 2020

Skolens ledelse afventer fyldestgørende information fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til genåbning af skolen, som i første fase givetvis bliver for 3.g'ere og afsluttende eux'ere. Så snart de endelige retningslinjer foreligger, igangsættes forberedelse af genåbningen som vil ske tidligst den 20. april. Der orienteres løbende her på siden. 

7. april 2020

I dag fremgår det af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at følgende uddannelser skal åbnes fra 15. april og frem:

 • Gymnasiale uddannelser: 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
 • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.


Det forudsætter, at rammerne og hygiejnen er i orden og at skolens ledelse vurderer, at åbningen er forsvarlig ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Som tidligere meddelt åbner Roskilde Handelsskole tidligst den 20. april. Det fastholdes. 

Når vi konkret ved, hvornår og hvordan skolen åbner for 3.g'ere, de merkantile eux-elever som afslutter det studiekompetencegivende år samt AMU, orienteres de pågældende elever via skolens studiesystemer, ligesom der vil være opdateret information her på siden. 

 

2. april 2020

Påskeferien nærmer sig, og vi venter alle spændt på, hvornår og hvordan genåbning af skolen kan ske. Skolens ledelse har besluttet, at fortsætte den virtuelle undervisning i ugen efter påske – det betyder, at skolen fortsat er lukket for fremmøde fra tirsdag den 14. april til fredag den 17. april. Vi holder elever orienteret via studiesystemerne, når der kommer nye anvisninger fra myndighederne i forhold til genåbning.

 

31. marts 2020

Under den midlertidige skolelukning yder IT-helpdesk support til elever på helpdesk@rhs.dk og telefon 8852 3300 mandag - torsdag kl. 07.30-15.00 og fredag kl. 07.30-14.00.

Adgangskode kan ændres via SMS, hvis du har registreret dit mobil-nr. på selvbetjening.rhs.dk. Du sender en SMS til 8852 3320 med teksten kodeord, og får en ny adgangskode som svar.

 

30. marts 2020

Eksamen med fremmøde på skolen i uge 14 for elever på eus online er aflyst som følge af situationen med corona. Standpunktskarakterer overføres i stedet til eksamensbevis.

 

23. marts 2020

Efter myndighedernes anvisning er skolen lukket for fremmøde til og med den 13. april 2020. Undervisningen gennemføres fortsat online.

 

18. marts 2020

I forbindelse med corona-udbruddet har mange virksomheder og elever på hovedforløbene spørgsmål til uddannelsesaftaler. Det er muligt at få svar på spørgsmål via Uddannelsesnævnets hjemmeside eller ved at kontakte skolens praktikkonsulent Jesper Jessen-Kampp (8852 3301, jjk@rhs.dk). 

 

17. marts 2020

Alle studieture i foråret må desværre aflyses som følge af den aktuelle situation med corona. Skolen undersøger i øjeblikket betingelserne for tilbagebetaling af rejseomkostninger, og giver de berørte elever direkte besked, når der ligger en afklaring forventeligt om to til tre uger. 

Umiddelbart er der tale om aflysning og ikke udsættelse af studieturene, da det er vanskeligt at gennemføre rejserne på et senere tidspunkt og samtidig nå den almindelige lovpligtige undervisning.

Som det ser ud nu gennemføres efterårets studieture, men skolen følger naturligvis udviklingen og myndighedernes anbefalinger nøje.

 

13. marts 2020

Skolen er lukket for fysisk fremmøde, men undervisningen fortsætter på bedste vis online de næste uger. Alle elever skal holde sig orienteret via studiesystemerne, hvor der kommer information fra lærerne om den virtuelle undervisning, som starter op på mandag den 16. marts.

Studieture
Studieturene i foråret gennemføres med stor sandsynlighed ikke. Vi følger udviklingen de næste uger og giver nærmere besked.

Aflysning af gallafester
Gallafesterne på hhx og eux den 24. april må desværre aflyses. Vi ser på, om der kan findes et andet tidspunkt for afholdelse af festerne.

 

12. marts 2020

Roskilde Handelsskole er efter myndighedernes anvisning lukket for undervisning til og med den 27. marts 2020.

Skolen arbejder på en løsning, så alle elever kan modtage virtuel undervisning – nærmere information følger i morgen på de respektive studiesystemer.

Elever skal generelt holde sig opdaterede om undervisningssituationen via skolens studiesystemer.

 

11. marts 2020 kl. 21.45

Roskilde Handelsskole følger myndighedernes anvisning og sender alle elever og kursister hjem senest fra fredag den 13. marts og 14 dage frem. Det gælder også elever fra 8. klasse, der er eller skal på introduktionsforløb på skolen. 

Vi opfordrer dog til, at alle elever og kursister bliver hjemme allerede fra i morgen torsdag den 12. marts. 

Skolens ledelse afklarer i morgen formiddag, hvordan situationen videre håndteres for eksempel i forhold til online undervisning.

 

9. marts 2020

Roskilde Handelsskole opfordrer til, at alle medarbejdere, kursister og elever/forældre holder sig orienteret om coronavirus af via myndighedernes hjemmesider.
Få et samlet overblik her

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tage telefonisk kontakt til egen læge, hvis der er symptomer som feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer og rejseaktivitet til områder med smittespredning eller kontakt med personer med påvist eller mistænkt coronavirus.

Herudover har Sundhedsstyrelsen udbygget de generelle hygiejneråd:

• vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand og/eller brug håndsprit
• nys og host i ærme eller albuebøjning – ikke i dine hænder
• undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker
• hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer som beskrevet ovenfor, bør kontakte egen læge telefonisk
• personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deltagelse i større arrangementer mv.
• udsend eller opsæt informationsmateriale.

 

Roskilde Handelsskole har herudover besluttet at:

• fastholde studieturene til Berlin, Manchester og New York foreløbig, men følge situationen tæt
• omlægge kantinens udsalg så snart det er praktisk muligt, så mad fremover sælges indpakket, ligesom stolene i kantinen placeres med større afstand end     normalt. Supplerende udsalgssteder overvejes.
• de skriftlige eksamener i maj afholdes i klasselokaler og ikke samlet i hallerne
• fredagscaféen indtil videre lukkes
• gallafesterne på hhx og eux 24. april fastholdes, men også her følger vi situationen tæt
• aflyse deltagelse i alle ikke strengt nødvendige møder og konferencer foreløbig til og med 31. marts
• indstille alle nationale og internationale tjenesterejser.

 

4. marts 2020

Coronavirus spreder sig rundt omkring i verden, herunder også i Italien som mange givetvis har besøgt i og omkring skolernes vinterferie.

Den 3. marts 2020 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at personer, der siden den 2. marts er kommet hjem fra en af de fire ramte regioner i Norditalien (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardiet og Piemonte) holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten for at mindske risikoen for smitte.

For personer, der er kommet hjem tidligere, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de bliver hjemme indtil den 14. dag efter udrejsen fra en af de fire nævnte regioner.

Roskilde Handelsskole bakker naturligvis op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og beder elever/kursister kontakte en studievejleder på uddannelsesafdelingen, hvis man er omfattet af disse anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager telefonisk kontakt til egen læge, hvis der er symptomer som feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer og rejseaktivitet til områder med smittespredning eller kontakt med personer med påvist eller mistænkt Covid-19.

Herudover gælder Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd:

- Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
- Nys og host i ærme eller albuebøjning

Skolen har indkøbt yderligere et antal standere med håndsprit, som bliver opsat i disse dage. Herudover ophænger vi Sundhedsstyrelsens plakater med gode hygiejneråd for at forebygge smitte.

Læs de officielle anbefalinger

Du kan orientere dig om situationen med coronavirus via den fælles myndighedsside

Link til fælles myndighedsside

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Nyt om coronavirus Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Sikker mail Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...