Nyt om coronavirus

Roskilde Handelsskole følger myndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smitte med coronavirus. Siden her opdateres løbende med skolens tiltag for at imødekomme anbefalingerne så smittespredning reduceres.

31. marts 2020

Under den midlertidige skolelukning yder IT-helpdesk support til elever på helpdesk@rhs.dk og telefon 8852 3300 mandag - torsdag kl. 07.30-15.00 og fredag kl. 07.30-14.00.

Adgangskode kan ændres via SMS, hvis du har registreret dit mobil-nr. på selvbetjening.rhs.dk. Du sender en SMS til 8852 3320 med teksten kodeord, og får en ny adgangskode som svar.

 

30. marts 2020

Eksamen med fremmøde på skolen i uge 14 for elever på eus online er aflyst som følge af situationen med corona. Standpunktskarakterer overføres i stedet til eksamensbevis.

 

23. marts 2020

Efter myndighedernes anvisning er skolen lukket for fremmøde til og med den 13. april 2020. Undervisningen gennemføres fortsat online.

 

18. marts 2020

I forbindelse med corona-udbruddet har mange virksomheder og elever på hovedforløbene spørgsmål til uddannelsesaftaler. Det er muligt at få svar på spørgsmål via Uddannelsesnævnets hjemmeside eller ved at kontakte skolens praktikkonsulent Jesper Jessen-Kampp (8852 3301, jjk@rhs.dk). 

 

17. marts 2020

Alle studieture i foråret må desværre aflyses som følge af den aktuelle situation med corona. Skolen undersøger i øjeblikket betingelserne for tilbagebetaling af rejseomkostninger, og giver de berørte elever direkte besked, når der ligger en afklaring forventeligt om to til tre uger. 

Umiddelbart er der tale om aflysning og ikke udsættelse af studieturene, da det er vanskeligt at gennemføre rejserne på et senere tidspunkt og samtidig nå den almindelige lovpligtige undervisning.

Som det ser ud nu gennemføres efterårets studieture, men skolen følger naturligvis udviklingen og myndighedernes anbefalinger nøje.

 

13. marts 2020

Skolen er lukket for fysisk fremmøde, men undervisningen fortsætter på bedste vis online de næste uger. Alle elever skal holde sig orienteret via studiesystemerne, hvor der kommer information fra lærerne om den virtuelle undervisning, som starter op på mandag den 16. marts.

Studieture
Studieturene i foråret gennemføres med stor sandsynlighed ikke. Vi følger udviklingen de næste uger og giver nærmere besked.

Aflysning af gallafester
Gallafesterne på hhx og eux den 24. april må desværre aflyses. Vi ser på, om der kan findes et andet tidspunkt for afholdelse af festerne.

 

12. marts 2020

Roskilde Handelsskole er efter myndighedernes anvisning lukket for undervisning til og med den 27. marts 2020.

Skolen arbejder på en løsning, så alle elever kan modtage virtuel undervisning – nærmere information følger i morgen på de respektive studiesystemer.

Elever skal generelt holde sig opdaterede om undervisningssituationen via skolens studiesystemer.

 

11. marts 2020 kl. 21.45

Roskilde Handelsskole følger myndighedernes anvisning og sender alle elever og kursister hjem senest fra fredag den 13. marts og 14 dage frem. Det gælder også elever fra 8. klasse, der er eller skal på introduktionsforløb på skolen. 

Vi opfordrer dog til, at alle elever og kursister bliver hjemme allerede fra i morgen torsdag den 12. marts. 

Skolens ledelse afklarer i morgen formiddag, hvordan situationen videre håndteres for eksempel i forhold til online undervisning.

 

9. marts 2020

Roskilde Handelsskole opfordrer til, at alle medarbejdere, kursister og elever/forældre holder sig orienteret om coronavirus af via myndighedernes hjemmesider.
Få et samlet overblik her

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tage telefonisk kontakt til egen læge, hvis der er symptomer som feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer og rejseaktivitet til områder med smittespredning eller kontakt med personer med påvist eller mistænkt coronavirus.

Herudover har Sundhedsstyrelsen udbygget de generelle hygiejneråd:

• vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand og/eller brug håndsprit
• nys og host i ærme eller albuebøjning – ikke i dine hænder
• undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker
• hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer som beskrevet ovenfor, bør kontakte egen læge telefonisk
• personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deltagelse i større arrangementer mv.
• udsend eller opsæt informationsmateriale.

 

Roskilde Handelsskole har herudover besluttet at:

• fastholde studieturene til Berlin, Manchester og New York foreløbig, men følge situationen tæt
• omlægge kantinens udsalg så snart det er praktisk muligt, så mad fremover sælges indpakket, ligesom stolene i kantinen placeres med større afstand end     normalt. Supplerende udsalgssteder overvejes.
• de skriftlige eksamener i maj afholdes i klasselokaler og ikke samlet i hallerne
• fredagscaféen indtil videre lukkes
• gallafesterne på hhx og eux 24. april fastholdes, men også her følger vi situationen tæt
• aflyse deltagelse i alle ikke strengt nødvendige møder og konferencer foreløbig til og med 31. marts
• indstille alle nationale og internationale tjenesterejser.

 

4. marts 2020

Coronavirus spreder sig rundt omkring i verden, herunder også i Italien som mange givetvis har besøgt i og omkring skolernes vinterferie.

Den 3. marts 2020 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at personer, der siden den 2. marts er kommet hjem fra en af de fire ramte regioner i Norditalien (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardiet og Piemonte) holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten for at mindske risikoen for smitte.

For personer, der er kommet hjem tidligere, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de bliver hjemme indtil den 14. dag efter udrejsen fra en af de fire nævnte regioner.

Roskilde Handelsskole bakker naturligvis op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og beder elever/kursister kontakte en studievejleder på uddannelsesafdelingen, hvis man er omfattet af disse anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager telefonisk kontakt til egen læge, hvis der er symptomer som feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer og rejseaktivitet til områder med smittespredning eller kontakt med personer med påvist eller mistænkt Covid-19.

Herudover gælder Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd:

- Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
- Nys og host i ærme eller albuebøjning

Skolen har indkøbt yderligere et antal standere med håndsprit, som bliver opsat i disse dage. Herudover ophænger vi Sundhedsstyrelsens plakater med gode hygiejneråd for at forebygge smitte.

Læs de officielle anbefalinger

Du kan orientere dig om situationen med coronavirus via den fælles myndighedsside

Link til fælles myndighedsside

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Sikker mail Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...