Selvevaluering - RHS

Selvevaluering

Sådan laver vi selvevaluering af uddannelserne.

Vi laver løbende selvevaluering af uddannelserne. Se de aktuelle planer for selvevaluering her.

 

Plan for selvevaluering af hhx

December Årlig gennemførsel af ETU.
Januar-februar Rapportering og konklusion af ETU. Undervisningsevaluering gennemføres på alle hold.
Marts Afdelingsmøde hvor lærerkollegiet bliver informeret om resultatet af årets ETU. Der afholdes workshops med klasseteams med udarbejdelse af handlingsplaner. ETU analyseres i forhold til indsatser fra forrige år. LSU, elevråd og lærerkollegie involveres på baggrund heraf i udarbejdelsen af en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgning. 
Maj Prioritering af indsatsområder i LSU og PU. Handlingsplan udarbejdes og præsenteres for chefgruppe med henblik på drøftelse i bestyrelsen.
Juni Handlingsplan fremlægges for bestyrelsen. Umiddelbart herefter offentliggøres denne på rhs.dk.
August Evaluering af årets eksamener, eksamensmaterialer og undervisningstilrettelæggelse via data for eksamensresultater, frafald, løfteevne mv. på Uddannelsesstatistik.dk. Opfølgningsplaner udarbejdes i samarbejde mellem ledelse og faggrupper.

 

Plan for selvevaluering af eud og eux efterår 2022/2023

Med udgangspunkt i erfaringer fra forår 2022 fra arbejdet med øget fokus på lærepladssøgning i et post-corona miljø er trivsel og fællesskab fokuspunkter for selvevaluering i efteråret 2022. BEK nr 2499 af 13/12/21 §6 stk. 2.

Ved studiestart august 2022 iværksættes en række aktiviteter rettet mod øget trivsel ved styrkelse af studiefællesskaber. Disse bliver evalueret første gang umiddelbart før efterårsferien.

Uge 40-41 Gennemførsel af selvevaluering af initiativer til styrkelse af trivsel og studiefællesskaber.
Uge 43 Rapportering og konklusion. Prioritering af indsatsområder.
Uge 44 Afdelingsmøde hvor lærerkollegiet bliver informeret. Der afholdes workshops med klasseteams med udarbejdelse af handlingsplaner.
Ultimo 2022 Gennemførelse af ETU.
Februar 2023 Måling på trivsel analyseres i forhold til indsatser fra 2022. LUU, elevråd og lærerkollegie involveres på baggrund heraf i udarbejdelsen af en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgning. Umiddelbart herefter offentliggøres denne på rhs.dk.

 

  • Bakkesvinget 67
    4000 Roskilde
    Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
    rhs@rhs.dk
  • CVR-nr: 19516172
    EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Nyt om coronavirus Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Sikker mail Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Selvevaluering Netværk og samarbejde

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...