Elevråd på Roskilde Handelsskole

Elevrådet er elevernes talerør. Hver klasse på både Handelsgymnasiet, eux og eud udvælger to elever til at sidde i elevrådet.

Medlemmerne af elevrådet varetager elevernes interesser og ønsker i forhold til undervisningen, studiemiljøet og skolen i det hele taget. Elevrådet diskuterer for eksempel elevundersøgelser og evalueringer af undervisningen.

Elever der gør en forskel

Lasse Ørsted Christensen går i 3.I på Handelsgymnasiet og er formand for elevrådet. Han fortæller, hvad elevrådet arbejder med på Roskilde Handelsskole. 

"Elevrådet på Roskilde Handelsskole varetager elevernes interesser i en lang række sammenhænge på skolen, i kommunen og på landsplan," fortæller Lasse Ørsted Christensen

Fællesskab af engagerede elever

"For at have indflydelse på vores nærmiljø har vi i elevrådet samlet en organisation fyldt med engagerede elever, der forsøger at skabe en god oplevelse for de studerende på skolen. Vi danner fællesskaber på kryds og tværs af klasserne og hjælper hinanden med de administrative opgaver i organisationen," siger Lasse Ørsted Christensen.

Forslag til ændringer bliver taget op i elevrådet

"Hver klasse er repræsenteret med en udvalgt repræsentant og en suppleant, der sørger for, at klassens holdninger er repræsenterede på vores elevrådsmøder. Her diskuterer vi forskellige emner med relevans for vores liv som studerende. Hvis vi kommer frem til en række ændringer, som vi gerne vil have implementeret, forsøger vi at præge vores nærmiljø i den ønskede retning," fortæller Lasse Ørsted Christensen.

Vi nyder at have indflydelse og tage ansvar for vores dagligdag sammen. - Lasse Ørsted Christensen, elevrådsformand 2018/2019

Medlemmer af elevrådet

Se medlemmer af elevstyrelsen (det overordnede elevråd) for hhx for 2023/24:

 • Rasmus J. Kolding, 3V (formand og medlem af bestyrelsen)
 • Muhammad Majid, 2H (næstformand)
 • Cecilie Juel Skjødt, 2F (referent)
 • Mahsen Majid, 2H (kasserer)
 • Silje Bjerre Cordtz, 1H (suppleant til bestyrelsen)
 • Ida Brahtz, 3H (kommunikationsansvarlig)
 • Isabella Jakobsen, 3I (årgangsrepræsentant 3g)
 • Altina Muslija, 3F (årgangsrepræsentant 3g)
 • Johannes Rasmussen, 2V (årgangsrepræsentant 2g)
 • Teoman Karaman, 2E (årgangsrepræsentant 2g)
 • Gustav Wandel, 1H (årgangsrepræsentant 1g)
 • Abdul Al Masri, 1Z (årgangsrepræsentant 1g)

 

Se medlemmer af elevrådet for eux og eud for skoleåret 2023/24:

 • Iben (elevrådsformand), eux32
 • Hjalte og Julius, eud11
 • Marah, eux11
 • Noah og Eren, eux12
 • Kris og Morad, eud21
 • Laure, eux21
 • Enes, eux31
 • Maiken, eux34

 

Kontakt elevrådet

Skriv til hhx-elevrådet på mailen elevraad@rhs.dk. Du er også velkommen til at skrive direkte til formanden på rasm365u@rhs.dk.

Skriv til elevrådet for eux og eud via formanden Iben på mail iben2677@rhs.dk.    

Bliv klogere på dine rettigheder

Lær dine rettigheder som elev at kende hos Landssammenslutningen af handelselever (LH).

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Nyt om coronavirus Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Digital post Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Strategi 2024-2028 Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivsel og tilfredshed Fastholdelsesstrategi Selvevaluering Netværk og samarbejde Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...