Arkiv information COVID-19 - RHS

Arkiv information COVID-19

Se tidligere opdateringer omkring COVID-19 herunder.

4. januar 2022

Året er startet med virtuel undervisning, men vi glæder os rigtig meget til at se elever og kursister på skolen igen på mandag den 10. januar. 

Der er fortsat en række coronarestriktioner for alle, der færdes på skolen: 

 • Mundbind eller visir skal anvendes på alle gang- og fællesarealer
 • Man skal fortsat have et gyldigt coronapas, når man er på skolen (der foretages kontrol to gange ugentlig som før jul)
 • Man skal blive hjemme hvis man er smittet eller har symptomer
 • Alle (også færdigvaccinerede) opfordres til at blive testet to gange om ugen. Opfordringen gælder dog ikke personer, der har været smittet inden for de seneste 12 uger.


De generelle anbefalinger om fx afstand, hygiejne og udluftning gælder stadig.

Fravær ved smitte eller nær kontakt
Elevernes fravær som følge af smitte/nær kontakt registreres som andet fravær. Skolen er alene forpligtet til at give nødundervisning ved påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Selvtest
I løbet af nogle uger får skolen tilsendt en beholdning af selvtests, som elever, kursister og medarbejdere kan benytte.  Så snart vi har modtaget testene, vender vi tilbage med en procedure for udlevering og gennemførsel af selvtest.

3. januar 2022

Alle skolens elever har virtuel undervisning i uge 1. Der er fysisk undervisning på skolen igen fra mandag den 10. januar 2022. 

Elever har fået direkte besked via Uddata+.

Bemærk, at det er et krav at bære mundbind eller visir, når man færdes på skolens fællesarealer ligesom fremvisning af et gyldigt coronapas fortsat er gældende. 

26. november 2021

Myndighederne har besluttet at indføre nye restriktioner for at reducere smittespredning med COVID-19. For os på Roskilde Handelsskole betyder det, at man fra mandag den 29. november 2021 skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, når man er på skolen.

Et coronapas dokumenterer, at man er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ. 

Bemærk at gyldigheden for COVID-19-test er justeret, så en PCR-test gælder som coronapas i 72 timer og en hurtigtest (antigentest) gælder i 48 timer fra testtidspunktet.

Det er klassens/holdets lærer og/eller skolens ledelse, der kan kontrollere coronapas.

Personer, der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, må ikke opholde sig på skolen og/eller deltage i undervisningen og vil blive betragtet som ulovligt fraværende. Skolen har i den forbindelse ikke pligt til nødundervisning i form af onlineundervisning.

1. september 2021

Der er ikke længere COVID-19 restriktioner på Roskilde Handelsskole, og det betyder, at vi alle kan have en mere normaliseret hverdag på skolen. Vi fastholder dog de gode vaner med at:

 • spritte/vaske hænder ofte
 • lufte ud i pauserne
 • hoste/nyse i ærmet.

Hvis du ikke allerede er vaccineret, så opfordrer vi dig til hurtigst muligt at tage imod tilbuddet fra sundhedsmyndighederne. Du kan læse om vaccination på coronasmitte.dk.

Hvis du bliver smittet med COVID-19
Den normaliserede situation betyder også, at COVID-19 betragtes som almindelig sygdom på lige fod med fx influenza, og at der ikke bliver tilrettelagt særlig undervisning i tilfælde af sygdom.

Hvis du er nær kontakt
Hvornår man betragtes som nær kontakt og hvordan man skal forholde sig afhænger af, om man er færdigvaccineret eller ikke færdigvaccineret. Du kan læse om nær kontakt på coronasmitte.dk.

13. juni 2021

Så blev der taget endnu et skridt mod en normalisering af hverdagen på skolen. Fra mandag den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om mundbind/visir på hele Børne- og Undervisningsministeriets område.

Der er stadig krav om test, som ventes udfaset pr. 1. august 2021. Det betyder, at alle der færdes inden for på skolen skal kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Herudover er det muligt at undervise på tværs af klasser og blande klasser, ligesom retningslinjerne om afstand og retningslinjer ved sociale og faglige arrangementer er ophævet.

Der fastholdes fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv.

Der skal herefter undervises efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen - lempelserne kan dog kan ske løbende frem til den 1. august 2021. 

31. maj 2021

I den seneste uge har der været en række positive PCR-test blandt elever på tværs af årgange. Hertil kommer et stort antal ”nære kontakter” til de smittede.

1. årgang hjemsendt
Efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed er 1. årgang på hhx hjemsendt med besked om, at de skal have taget PCR-tests og først må komme i skole igen – hvis testene er negative – på torsdag den 3/6-2021. Testresultater skal fremgå af coronapas. 

De smittede elever må først møde ind 14 dage efter den positive test, hvis de er symptomfri.

De hjemsendte klasser modtager virtuel undervisning.

Ved positiv kviktest
Er der tale om en positiv kviktest, så er det kun den pågældende elev, der sendes hjem i isolation med besked om at få foretaget en PCR-test.

Eksamen
Det nuværende smittetryk på skolen og de medfølgende hjemsendelser kan påvirke den forestående eksamen. Der er risiko for, at der er elever, der ikke må møde ind på skolen, ligesom der akut kan blive konstateret smitte/nær kontakt, som medfører hjemsendelse af enkeltpersoner eller hele klasser.

Skolen afventer retningslinjer fra ministeriet omkring håndtering, hvis der er smitte/hjemsendelser på eksamensdagen.  

Hotline
Hvis der er spørgsmål relateret til COVID-19, herunder hjemsendelser og eksamen, kan man skrive til corona@rhs.dk.

18. maj 20021

En ny politisk aftale betyder, at alle eleverne er tilbage med fuldt skema fra på fredag den 21. maj 2021 og resten af skoleåret. 2.g’ere vender dog først fysisk tilbage tirsdag den 25. maj, da deres klasselokaler benyttes til afvikling af skriftlig eksamen den 21. maj.

I den fulde genåbning er der tale om en tilbagevenden til skemaerne før corona og dermed også åbent for alle valgfag. Elever og kursister kan se skemaer via UDDATA+.

De almindelige retningslinjer om negativ test, afstand, afspritning, mundbind osv. er fortsat gældende.

7. maj 2021

Fra mandag den 10. maj genåbner skolen yderligere for fuldt fremmøde for alle 3.g'ere, alle elever på erhvervsuddannelserne og alle kursister. Elever og kursister får besked om undervisningen via UDDATA+. 

I uge 20 undervises 1. og 2.g'ere skiftevis på skolen og virtuelt:

1.g’ere starter med virtuel undervisning mandag og tirsdag og har fremmøde onsdag, torsdag og fredag.

2.g’ere har fremmøde på skolen mandag, tirsdag og onsdag og vil modtage virtuel undervisning torsdag og fredag.

26. april 2021

Skolen har nu fået de første henvendelser om positive testresultater efter selvpodning. Derfor er herunder en opsummering af skolens retningslinjer på området.

Procedure ved positivt testsvar

Hvis en elev eller medarbejder får en positiv kviktest sendes den pågældende hjem med besked om (via fast track) at få taget en PCR-test.

Skolens testcenter orienterer Opsporingsenheden om det positive testresultat og den pågældende følger de tidligere retningslinjer og giver besked på corona@rhs.dk.

Elev/medarbejdere får besked om at sende mail til corona@rhs.dk, når resultatet af PCR-testen foreligger.

Elev/medarbejdere får besked fra corona@rhs.dk om, hvilke retningslinjer der skal følges.

Stamklassen og relevante lærere sendes kun hjem ved positiv PCR-test, hvis eleven har været på skolen 48 timer før testresultatet.

Der følger besked om at følge myndighedernes retningslinjer, hvis eleven har været på skolen 48 timer før testresultatet. Skolens direktør eller administrationschef giver besked til elever og relevante lærere via Uddata.

Der gives fortsat kun gives besked om hjemsendelse af elever, klasser, medarbejdere fra corona@rhs.dk.

Skolens øvrige retningslinjer/politik er uændrede.

Hjemsendt klasse 
Den klasse og lærer, der i dag blev sendt hjem, får via Uddata besked på, at de kan møde igen i morgen, da der var tale om resultatet af en kvik-test. Klasser og lærere sendes fremover kun hjem i isolation, når der er tale om en positiv PCR-test.

22. april 2021

Vi har nu haft mulighed for selvpodning under supervision for COVID-19 i en uge. Flere elever og medarbejdere har allerede været forbi. Vi kan se, at der er kapacitet til, at endnu flere bruger muligheden, så husk at I kan benytte vores lokale selvtest-center som den primære metode til at teste for COVID-19 i de uger, der er fremmøde på skolen.

Selvtest foregår i bygning 1 kl. 07.30-15.40 mandage til torsdage og kl. 07.30-14.00 fredage. Man skal ikke booke tid, men blot komme forbi når det passer for eksempel inden undervisningsstart, i et frikvarter eller efter sidste lektion.

Dokumentation for testresultat tilgås via link i sms og vil desuden være tilgængeligt på sundhed.dk. Dokumentationen kan også bruges uden for skolen.

Undtagelse af test
Der er kommet nye retningslinjer for undtagelse af test. Læs mere herunder i punktet om "Test". 

19. april 2021

Roskilde Handelsskole er ikke omfattet af aftale om yderligere genåbning, da Roskilde i denne sammenhæng hører under Hovedstadsområdet. Plan for undervisning, der er meldt ud til elever via UDDATA+ den 14. april, fastholdes.  

16. april 2021

Der er indgået en politisk aftale om en yderligere genåbning. For Roskilde Handelsskole omhandler aftalen, at afgangseleverne på ungdoms- og voksenuddannelser må have 80 procent fremmøde, mens erhvervsuddannelserne må genåbne i fuldt omfang fra den 21. april. Genåbningen vil være geografisk differentieret og omfatte alle dele af landet - med undtagelse af Hovedstadsområdet.

Skolen afventer konkrete retningslinjer fra ministeriet/myndighederne, og der kommer yderligere information om genåbning i starten af næste uge. Indtil videre fastholdes den plan, der er meldt ud til elever via UDDATA+ den 14. april.  

14. april 2021

Fra fredag den 16. april er det muligt at foretage selvpodning (næsetest) for COVID-19 under supervision (generalprøve den 15. april for inviterede). 

Når du møder op til undervisning, skal du altid kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19 test, der er foretaget inden for de seneste 72 timer. Da vi har begrænset kapacitet til selvpodning, gør vi opmærksom på, at man fortsat kan benytte de offentlige testcentre og dermed kan møde frem med en gyldig test (PCR- eller kviktest).

Skolens selvpodning kan benyttes, hvis det ikke ved mødestart er muligt at fremvise en negativ test.

Hvis mange ønsker at selvpode samtidig – for eksempel inden første lektion om morgenen, er der sandsynlighed for ventetid – og dermed måske fravær, fordi man ikke kan nå til undervisning i rette tid.

Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, må du ikke møde op til selvpodning - du skal blive hjemme og bestille tid til PCR-test via coronaprover.dk eller kontakte egen læge.

26. marts 2021

Vi kan genåbne skolen fra tirsdag den 6. april 2021 efter modellen 50/50, hvor elever skiftevis og efter uddannelse/årgang møder på skolen til undervisning efter normalt skema i en uge eller modtager virtuel undervisning og så omvendt i ugen efter.

Eleverne får direkte besked om undervisningen via UDDATA+. 

Når du møder på skolen igen, beder vi dig overholde retningslinjer og minde andre om det samme:

 • bliv testet så du kan dokumentere en negativ test
 • brug den indgang, de toiletter og det kantineudsalg, som din klasse har fået tildelt
 • hold afstand og til højre, når du færdes på skolens gang- og fællesarealer
 • brug mundbind eller visir, når du er på gang- og fællesarealer
  (når du er i klasselokalet eller laver gruppearbejde i loungeområder, må du tage det af)
 • brug kun din egen telefon, pc mv. (og sprit udstyr af ofte)
 • luft ud i klasselokalet i alle pauser
 • undgå at besøge kammerater i andre klasselokaler
 • forlad skolen når du har fri.


Husk også Sundhedsstyrelsens seks generelle råd:

 • gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus
 • vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • host eller nys i dit ærme
 • undgå håndtryk, kindkys og kram
 • vær opmærksom på rengøring
 • hold afstand – og bed andre tage hensyn.


Negativ test
Når du møder op til undervisning inde eller ude, skal du altid kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19 test, der er foretaget inden for de seneste 72 timer. Bemærk at de 72 timer tæller fra tidspunktet for test og ikke fra det tidspunkt, hvor du får svar.

Både kviktest (næsetest) eller PCR-test for COVID-19 er gyldig.

Læs mere om dokumentation for negativ test, kontrol af test og konsekvenser, hvis der ikke kan fremvises en negativ test længere nede på siden.

22. marts 2021

Skolen genåbner for fremmøde for afgangselever på hhx, eud og eux i denne uge. Eleverne har fået direkte besked via UDDATA+.

For at passe på hinanden og undgå smittespredning af COVID-19, er der fortsat flere forholdsregler at tage.

Når du møder på skolen igen, beder vi dig overholde retningslinjer og minde andre om det samme:

 • bliv testet så du kan dokumentere en negativ test
 • brug den indgang, de toiletter og det kantineudsalg, som din klasse har fået tildelt
 • hold afstand og til højre, når du færdes på skolens gang- og fællesarealer
 • brug mundbind eller visir, når du er på gang- og fællesarealer
  (når du er i klasselokalet eller laver gruppearbejde i loungeområder, må du tage det af)
 • brug kun din egen telefon, pc mv. (og sprit udstyr af ofte)
 • luft ud i klasselokalet i alle pauser
 • undgå at besøge kammerater i andre klasselokaler
 • forlad skolen når du har fri.


Husk også Sundhedsstyrelsens seks generelle råd:

 • gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus
 • vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • host eller nys i dit ærme
 • undgå håndtryk, kindkys og kram
 • vær opmærksom på rengøring
 • hold afstand – og bed andre tage hensyn.


Negativ test
Når du møder op til undervisning inde eller ude, skal du altid kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19 test, der er foretaget inden for de seneste 72 timer. Bemærk at de 72 timer tæller fra tidspunktet for test og ikke fra det tidspunkt, hvor du får svar.

Både kviktest (næsetest) eller PCR-test for COVID-19 er gyldig.

Læs mere om dokumentation for negativ test, kontrol af test og konsekvenser, hvis der ikke kan fremvises en negativ test længere nede på siden.

19. marts 2021

Skolen afventer endelig klarhed over, om Roskilde er med i den genåbningsplan, som blev præsenteret i går. Her fremgår det af pressemeddelelse fra Statsministeriet, at der kan genåbnes for:

”Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden efter samme model som resten af landet”.

Der er dog en forventning om, at afgangselever på hhx, eux og eud kan møde op til undervisning på skolen fra tirsdag i næste uge. Elever og kursister får direkte besked via UDDATA+.

Elever på hovedforløbene undervises fortsat udelukkende virtuelt. 

Når man møder ind på skolen eller til udendørs undervisning, er det et krav, at man kan fremvise en negativ COVID-19 test. Det gælder både elever, kursister og medarbejdere. Læs mere om test længere nede på siden.

11. marts 2021

Vi er rigtig glade for, at der nu er åbnet for, at elever på ungdomsuddannelserne igen kan mødes - selvom det er begrænset til en ugentlig dag udendørs pr. klasse.

Ved de fysiske mødedage er det elevernes trivsel og klassens sammenhold, der er i fokus, og der bliver ikke tale om egentlig undervisning.

Bemærk at det er et krav, at man kan fremvise en negativ COVID-19 test ved fremmøde. Læs mere om det og skolens generelle retningslinjer længere nede på siden. 

Elever får direkte besked om mødetider mv. frem til påskeferien via UDDATA+. 

Fremmøde gælder ikke elever på hovedforløbene og kursister. 

10. marts 2021

Efter myndighedernes udmelding i går, hvor der blev åbnet for en delvis genåbning med fremmøde udendørs en dag ugentligt på ungdomsuddannelserne i vores område, er skolens ledelse i gang med at vurdere de forskellige muligheder.

Mere information følger i morgen. 

21. december 2020

Regeringen har besluttet af aflyse en række prøver frem til den 31. januar 2021. 

Der skal i stedet gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for eksamensbeviserne.

Følgende prøver er aflyst:

 • Alle prøver på det studieforberedende år på eux
 • Grundfag på eud og eux både på Grundforløb 1 og Grundforløb 2
 • SOP eksamen på hhx rykkes til februar og afholdes evt. virtuelt. Nærmere følger herom medio januar


I forhold til det uddannelsesspecifikke fag (grundforløbsprøven) på Grundforløb 2 på eud og eux har skolen valgt at aflyse eksamen. Bemærk at der er krav om, at faget skal være bestået. 

Fagprøver gennemføres på almindelig vis, med mindre der grundet COVID-19 kommer restriktioner der gør, at de skal gennemføres online. 

Der sendes besked til elever om aflyste eksamener og prøver via studiesystemet UDDATA+.

8. december 2020

Skolen følger myndighedernes nye retningslinjer, så alle elever og kursister fra den 9. december 2020 udelukkende modtager undervisning virtuelt. Ud fra et forsigtighedsprincip har skolens ledelse besluttet, at den virtuelle undervisning fortsætter ugen efter juleferien (uge 1). 

Elever og kursister modtager information om undervisningen via studiesystemet UDDATA+.

Spørgsmål til situationen med COVID-19 i forbindelse med undervisning/kursusforløb kan sendes til corona@rhs.dk

27. november 2020

For elever og kursister på Roskilde Handelsskole betyder nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om nære kontakter, at:

 • nære kontakter defineres som dem, der har været tæt på den smittede inden for 2 meter (tidligere 1 meter) i mere end 15 minutter.
 • at de nære kontakter skal hjemsendes, gå i selvisolation og lade sig teste på 4. og 6. dagen efter kontakten.
 • nære kontakter først må møde i skole igen 7 dage efter den første test, hvis begge tests er negative eller 48 timer efter symptomophør.
 • hele klassen af forsigtighedshensyn sendes hjem i 3 dage. Elever/kursister skal i den periode have taget en ”screeningstest” og må møde i skole igen, når den er negativ.

24. november 2020

Sundhedsstyrelsen har i dag udvidet kriterierne for at blive defineret som nær kontakt, når man har været tæt på en, der er smittet med ny coronavirus. Med afsæt i de nye anbefalinger justerer skolen retningslinjer for hjemsendelse af klasser, så hele klassen sendes hjem ved et smittetilfælde.

Det gøres af hensyn til at mindske smittespredning og for at kunne opretholde undervisningen i en situation, hvor man kan forestille sig, at mange elever vil opfatte sig selv som nære kontakter og derfor gå i selvisolation og afvente testsvar.

Der undervises virtuelt i den periode en klasse er hjemsendt.

Valgfagsklasser hjemsendes ikke, men ”de nære kontakter” må følge valgfagsundervisningen virtuelt.

Læs mere om justerede retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

19. november 2020

Skolen har de seneste uger haft 43 tilfælde af COVID-19. En fysisk lukning af skolen har derfor været nødvendig – dels for at forebygge smittespredning og dels for at give ro og fokus i undervisningen i en situation, hvor mange elever har været fraværende, fordi de afventede testresultater.

Antallet af smittede er nu markant reduceret, og er på et niveau, hvor skolens ledelse vurderer, at det er ansvarligt at genåbne skolen.

Det betyder, at elever og kursister kan møde til undervisning på skolen igen fra mandag den 23. november 2020.

12. november 2020

Vi modtager fortsat daglige beskeder fra elever, der er testet positive med COVID-19. Derfor har skolens ledelse i samråd med myndighederne besluttet, at den virtuelle undervisning for alle skolens elever og kursister forlænges til hele næste uge (47).

9. november 2020

Der er i øjeblikket desværre flere tilfælde af COVID-19 blandt elever på skolen.

Da tilfældene er i flere forskellige klasser og på tværs af uddannelser og årgange, har skolens ledelse i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, Undervisningsministeriet og Roskilde Kommunes Hygiejneenhed besluttet, at undervisningen resten af ugen kun vil foregå virtuelt. Elever og kursister skal derfor ikke møde op på skolen.

Elever har modtaget besked om den virtuelle undervisning via UDDATA+ og kursister via brev i E-Boks.  

Skolen følger i samarbejde med myndighederne situationen nøje. 

25. oktober 2020

Myndighedernes nye retningslinjer relateret til COVID-19, som vedrører skolen, er opsummeret herunder.

Mundbind
For vores vedkommende er der krav om, at medarbejdere og elever/kursister skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolen uden for klasseværelserne og kontorerne.  Dette krav gælder fra torsdag den 29. oktober 2020 og foreløbig indtil den 4. januar 2021.

Da der er tale om et krav fra myndighederne, skal det overholdes af alle. Undladelser vil medføre advarsler og i værste fald bortvisning fra skolen.

Ud fra de nuværende oplysninger er det den enkelte, der skal medbringe mundbind (eller visir).

Afstandskrav
Der er ikke nye afstandskrav. Der skal fortsat være en meter mellem os – medmindre hensynet til undervisningen gør, at det ikke overholdes. Og der skal være to meter, når der er tale om ”ansigt-til-ansigt”.

Sociale aktiviteter
Der vil fortsat ikke være sociale aktiviteter på skolen eller blive planlagt studieture.

Intern orientering hvis positivt testresultat
Hvis en elev/kursist/medarbejder testes positiv for COVID-19, skal den pågældende blive hjemme eller omgående gå hjem i karantæne og følge myndighedernes anvisninger. I alle tilfælde skal der straks gives besked på corona@rhs.dk.

Når skolen har modtaget besked, tages der kontakt til den smittede (og den pågældendes forældre, hvis den smittede er under 18 år) og det videre forløb aftales.

Den smittedes klasse og klassens lærere får besked om, at der er en smittet i klassen, så den enkelte kan tage de nødvendige forholdsregler. Navnet på den smittede offentliggøres kun efter forudgående aftale.

Info fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsmyndighederne har udsendt en pjece om, hvordan vi kan ses i en vintersæson med COVID-19. Se mere her.

22. september 2020

Børne- og undervisningsministeren kommer i samarbejde med en række foreninger og organisationer med en opfordring til forældre. Tal (igen) med dit unge menneske om situationen med COVID-19 og forklar (igen), hvorfor det er vigtigt, at alle tager ansvar og overholder retningslinjer, så vi sammen kan forebygge smittespredning. Læs ministerens opfordring her.

17. september 2020

Yderligere en elev på tredje årgang på hhx er testet positiv for COVID-19. Hele tredje årgang har været hjemsendt siden 14. september. Den berørte klasse og valgfagshold med det seneste smittetilfælde er orienteret om proceduren med test inden de igen kan møde op på skolen. 

Eleven fra anden årgang, som vi orienterede om 15. september, er en af de 49 personer, der har fået et ”falsk positiv” testsvar. Der er derfor ikke smitterisiko. Den berørte klasse er orienteret om, hvornår de kan vende tilbage til undervisning på skolen. 

15. september 2020

En elev på anden årgang på hhx er testet positiv for COVID-19. Den berørte klasse er orienteret og hjemsendt med besked om at lade sig teste efter gældende retningslinjer fra myndighederne. Klassen undervises virtuelt under hjemsendelsen.  

13. september 2020

Roskilde Handelsskole har dags dato seks elever, der er testet positiv for COVID-19. Eleverne kommer fra to forskellige hhx-klasser på tredje årgang og fem forskellige valghold på samme årgang. For at forebygge yderligere smittespredning har skolen i samråd med myndighederne besluttet at hjemsende alle 3.g’ere i hele uge 38.

Eleverne modtager virtuel undervisning under hjemsendelsen.

De berørte elever har fået direkte besked via studiesystemet.

10. september 2020

Der er de seneste dage konstateret yderligere smittetilfælde med COVID-19 på Roskilde Handelsskole. De smittede går i samme stamklasse som den elev, der blev konstateret smittet 5/9 - eleverne er derfor allerede hjemsendt. 

Elever i de valgfagsklasser, som de smittede går i, og lærere der har undervist i klasserne, er ligeledes sendt hjem.  

Skolen har kontakt til de hjemsendte elever, og der er lavet individuelle aftaler for, hvornår de kan møde på skolen igen. 

Skolen bliver fortsat rådgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til at håndtere situationen. 

5. september 2020

En elev på Roskilde Handelsskole er blevet testet positiv for COVID-19.

Skolen har efter rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed hjemsendt elevens stamklasse og valgfagsklasser og givet dem besked om, at de skal lade sig teste og først komme i skole igen, når der foreligger et negativt prøvesvar.

Skolens medarbejdere, der har været i ”tæt kontakt” med eleven, har fået samme besked.

De pågældende elever vil i uge 37 modtage virtuel undervisning.

De undervisningslokaler, som den pågældende elev har været i fredag i uge 35 samt mandag og torsdag i uge 36, vil blive rengjort og afspærret.

4. september 2020

I lyset af den aktuelle situation med COVID-19 er alle studierejser i efteråret 2020 aflyst. De berørte klasser har fået direkte besked via studiesystemet. 

Der vil blive taget stilling til mulighederne for at gennemføre rejserne senere i år. Vi regner med, at kunne give besked i december.

Indtil videre er indbetalingerne til rejserne sat i bero.

23. august 2020

En lærer er fra Roskilde Handelsskole er i går blevet testet positiv med COVID-19. Vi har i overensstemmelse med retningslinjerne orienteret de kollegaer, som læreren har været i nær kontakt* med og eleverne i de to klasser, som læreren har undervist i. 

Eleverne og to lærere, som den pågældende har været i nær kontakt med, er sendt hjem og møder først på skolen, når der foreligger en negativ test. De hjemsendte lærere underviser virtuelt, ligesom de to klasser indtil videre modtager virtuel undervisning.

Vi er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

*En nær kontakt er en person:

 • der bor sammen med en Covid-19 smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person
 • har stået ansigt til ansigt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale) med en smittet person
 • har været i ubeskyttet og direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som er smittet
 • har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og ikke har været benyttet af værnemidler på de foreskrevne måder.

14. august 2020

Nedenstående retningslinjer er formidlet til elever og kursister via skolens studiesystem. Formålet med disse retningslinjer er dels at præcisere de retningslinjer, der skal iagttages i det daglige af elever/kursister/medarbejdere dels at identificere den procedure, der sættes i værk, så vi er i stand til at håndtere konsekvenserne, hvis en elev/kursist/medarbejder eller pårørende konstateres smittet med
COVID-19.

Dagligdagen
Skolen følger myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at det grundlæggende gælder om, at:

 • holde afstand – gerne mindst en meter til andre
 • lade være med at kramme og give håndtryk
 • vaske hænder og spritte af hyppigt
 • nyse og hoste i ærmet


Myndighederne anbefaler, at elever/kursister holder sig til egen klasse og holder afstand til andre klasser. Det gælder især i frikvarterer, i fællesarealer og i kantinen.

Hvis der ikke holdes den anbefalede afstand på mindst en meter, kan vi komme i en situation, hvor vi må lukke områderne og pauserne må holdes i klasselokalerne eller udendørs.

I uge 34 vil vi gennemføre en opdeling af skolen i sektioner. Elever/kursister skal forblive i de tildelte sektioner i hele skoletiden. Der vil være en specifik indgang til sektionen og være et begrænset kantineudsalg i hver sektion. Nærmere følger herom.

Kantinen arbejder på et nyt koncept med forudbestilling. Indtil videre er der et begrænset sortiment, så vi opfordrer til, at medbringe mad og drikke hjemmefra.

Hvert klasselokale har fået tildelt specifikke toiletter. Skiltning på toiletdøren viser, hvilke lokaler der må benytte toilettet. Man skal bruge de toiletter, som hører til det lokale man er i.

Aktuelt har vi tilbudt skolens medarbejdere visirer. Vi afventer udviklingen inden vi tager stilling til, om mundbind skal bruges på skolen.

En dag om ugen sker undervisningen virtuelt. Skolen er lukket på de dage. Den virtuelle undervisning gennemføres foreløbig frem til efterårsferien. Dette gøres for at give mulighed for en grundig rengøring/afspritning og tilpasning af indretningen.

Studievejledningen og afdelingernes kontorer får faste åbningstider – og der vil være begrænsning på, hvor mange der må være i lokalerne.  Der arbejdes på et tidsbestillingssystem og en mulighed for chat.

Instrukser fra skolens ledelse skal følges. Vi vil give advarsler og gentagne overtrædelser af disse retningslinjer kan medføre bortvisning.

Alt gøres for at reducere smitterisikoen mest muligt – både mellem os, der er på skolen, i forhold til vores pårørende og andre, som vi møder i samfundet.

Der gøres ekstraordinært rent bl.a. med afspritning af kontaktflader.

Alle elever og medarbejdere skal tilmelde sig app´en SmitteStop. Fås på Play Butik og app store.

Ved konstateret smitte eller formodning om smitte

Hvis en elev/kursist/medarbejder bliver testet positiv eller skal i karantæne, skal den pågældende straks give besked på corona@rhs.dk. Det skal fremgå, hvem der er smittet, hvornår smitten er konstateret og hvem den pågældende har været i kontakt med på skolen i 7 dage før smitten blev konstateret.

Hvis pårørende til en elev/kursist konstateres smittet med COVID-19 skal eleven/kursisten/medarbejderen straks give besked herom på corona@rhs.dk.

Den pågældende elev/kursist skal derefter så hurtigt som muligt lade sig teste og blive hjemme, indtil der foreligger et negativt prøvesvar. Når prøvesvaret foreligger, orienteres skolen på corona@rhs.dk.

Når besked om en konstateret positiv COVID-19 test foreligger, tager skolens direktør og administrationschef stilling til, i hvilket omfang der skal ske en hjemsendelse af elever/kursister/medarbejdere. Der kan f.eks. være tale om enkelte klasser, dele af skolen, enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere, ligesom hele skolen kan lukkes ned og virtuel undervisning kan blive implementeret for en periode.

Når beslutning er truffet om nedlukningen og forventet udstrækning i både omfang og varighed, orienteres alle elever/kursister/medarbejdere. Det sker via mail og på skolens digitale platforme.

For spørgsmål og kommentarer henvises til corona@rhs.dk.

Skolens direktør – eller den han måtte bemyndige – orienterer herudover relevante myndigheder, skolens bestyrelse mfl. og sikrer, at der informeres om situationen på Uddata+ og på skolens hjemmeside.

Sideløbende opsættes information (opslag/plakater) på relevante steder, så det klart fremgår, hvilke initiativer, der er taget, hvilke retningslinjer, der skal iagttages og i givet fald hvilke dele af skolen, der er afspærret.

Under en hel eller delvis nedlukning orienteres løbende gennem udsendelse af nyhedsbreve til elever/kursister/medarbejdere samt på Uddata+ og på skolens hjemmeside.

Når tidspunkt for skolens genåbning kendes, udsendes en klar og præcis orientering til elever/kursister/medarbejdere om åbningen og de forholdsregler, der evt. skal iagttages.

Denne orientering sendes ud senest tre dage før genåbningen.


27. maj 2020


Vi glæder os rigtig meget til, at Roskilde Handelsskole kan genåbne delvis for alle elever på ungdomsuddannelserne. Undervisningsplan og praktisk information om genåbning formidles via skolens studiesystemer.

Når skolen genåbnes, er der nogle forholdsregler at tage for at passe på hinanden og undgå smittespredning af COVID-19.

Når du ankommer til skolen er det vigtigt, at du:

 • vasker og/eller spritter dine hænder
 • bruger det toilet, som din klasse har fået anvist
 • bruger den indgang, din klasse har fået tildelt
 • går direkte til det klasselokale, hvor du skal undervises
 • ikke besøger kammerater i andre lokaler
 • undgår at samles med kammerater på gangene
 • forlader skolen, når undervisningen slutter
 • kun bruger din egen telefon, pc eller lignende
 • generelt følger myndighedernes anvisning om håndhygiejne, hosteetikette, afstand og ingen fysisk kontakt.

 

26. maj 2020

Som skrevet til de kommende hhx-studenter tidligere ved vi, at det betyder meget, at markere studentereksamen med påsætning af hue. Selvom den mundtlige eksamen i næste uge ikke er afslutningen på gymnasieuddannelsen, vil vi opfordre til at få påsat studenterhuen alligevel. 

Det er desværre ikke sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne skolen op for forældre og søskende, men man er velkommen til at familie venter på skolens udendørs arealer, og at man her får huen på. Det er en god idé, at aftale at mødes med familier ved den indgang, eleverne bruger i øjeblikket. 

Vi opsætter ekstra borde og bænke uden for på skolens område, hvor man er velkomne til at fejre begivenheden, så længe gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne overholdes. I tilfælde af dagsregn åbnes multihallen med begrænsede antal pladser til fejring.

 

20. april 2020

Efter § 8 i bekendtgørelser nr 405 af 09.04.2020 og nr 444 af 17.04.2020 skal skolen genåbnes gradvist og kontrolleret, når ledelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for elever og kursister er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ud over afgangsklasserne på hhx og eux omfatter genåbningen nu også elever, som er i det sidste år i hovedforløbet. Der er pt. intet nyt om GF2.

Skolens ledelse har med virkning fra 21. april 2020 iværksat første fase i genåbningen under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse COVID-19 og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Ministeriets mål med genåbningen er, at den omfattede elevgruppe i videst muligt omfang kommer tilbage til en normal skolehverdag, herunder undervisning med fysisk fremmøde, men at dette naturligvis skal iværksættes på en måde og i et tempo, der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Næste fase af genåbningen forventes at ske fra 11. maj 2020.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan optagelsesprøverne skal gennemføres.

 

16. april 2020

Vi glæder os rigtig meget til, at Roskilde Handelsskole genåbner delvis og kontrolleret fra tirsdag den 21. april 2020 for afgangselever på hhx og eux. Undervisningsplan og praktisk information om genåbning formidles til eleverne via skolens studiesystemer.

Alle andre elever fortsætter med online undervisning foreløbig frem til den 10. maj 2020. Vi afventer herefter en udmelding fra myndighederne om det videre forløb.

Når skolen genåbnes, er der nogle forholdsregler at tage for at passe på hinanden og undgå smittespredning af COVID-19.

Når du ankommer til skolen er det vigtigt, at du:

 • vasker og/eller spritter dine hænder
 • bruger det toilet, som din klasse har fået anvist
 • bruger den indgang, din klasse har fået tildelt
 • går direkte til det klasselokale, hvor du skal undervises
 • ikke ”besøger” klassekammerater i andre lokaler
 • undgår at samles med kammerater på gangene
 • forlader skolen, når undervisningen slutter
 • kun bruger din egen telefon, pc eller lignende
 • generelt følger myndighedernes anvisning om håndhygiejne, hosteetikette, afstand og ingen fysisk kontakt.

 

9. april 2020

Skolens ledelse afventer fyldestgørende information fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til genåbning af skolen, som i første fase givetvis bliver for 3.g'ere og afsluttende eux'ere. Så snart de endelige retningslinjer foreligger, igangsættes forberedelse af genåbningen som vil ske tidligst den 20. april. Der orienteres løbende her på siden. 

7. april 2020

I dag fremgår det af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at følgende uddannelser skal åbnes fra 15. april og frem:

 • Gymnasiale uddannelser: 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
 • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.


Det forudsætter, at rammerne og hygiejnen er i orden og at skolens ledelse vurderer, at åbningen er forsvarlig ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Som tidligere meddelt åbner Roskilde Handelsskole tidligst den 20. april. Det fastholdes. 

Når vi konkret ved, hvornår og hvordan skolen åbner for 3.g'ere, de merkantile eux-elever som afslutter det studiekompetencegivende år samt AMU, orienteres de pågældende elever via skolens studiesystemer, ligesom der vil være opdateret information her på siden. 

 

2. april 2020

Påskeferien nærmer sig, og vi venter alle spændt på, hvornår og hvordan genåbning af skolen kan ske. Skolens ledelse har besluttet, at fortsætte den virtuelle undervisning i ugen efter påske – det betyder, at skolen fortsat er lukket for fremmøde fra tirsdag den 14. april til fredag den 17. april. Vi holder elever orienteret via studiesystemerne, når der kommer nye anvisninger fra myndighederne i forhold til genåbning.

 

31. marts 2020

Under den midlertidige skolelukning yder IT-helpdesk support til elever på helpdesk@rhs.dk og telefon 8852 3300 mandag - torsdag kl. 07.30-15.00 og fredag kl. 07.30-14.00.

Adgangskode kan ændres via SMS, hvis du har registreret dit mobil-nr. på selvbetjening.rhs.dk. Du sender en SMS til 8852 3320 med teksten kodeord, og får en ny adgangskode som svar.

 

30. marts 2020

Eksamen med fremmøde på skolen i uge 14 for elever på eus online er aflyst som følge af situationen med corona. Standpunktskarakterer overføres i stedet til eksamensbevis.

 

23. marts 2020

Efter myndighedernes anvisning er skolen lukket for fremmøde til og med den 13. april 2020. Undervisningen gennemføres fortsat online.

 

18. marts 2020

I forbindelse med corona-udbruddet har mange virksomheder og elever på hovedforløbene spørgsmål til uddannelsesaftaler. Det er muligt at få svar på spørgsmål via Uddannelsesnævnets hjemmeside eller ved at kontakte skolens praktikkonsulent Jesper Jessen-Kampp (8852 3301, jjk@rhs.dk). 

 

17. marts 2020

Alle studieture i foråret må desværre aflyses som følge af den aktuelle situation med corona. Skolen undersøger i øjeblikket betingelserne for tilbagebetaling af rejseomkostninger, og giver de berørte elever direkte besked, når der ligger en afklaring forventeligt om to til tre uger. 

Umiddelbart er der tale om aflysning og ikke udsættelse af studieturene, da det er vanskeligt at gennemføre rejserne på et senere tidspunkt og samtidig nå den almindelige lovpligtige undervisning.

Som det ser ud nu gennemføres efterårets studieture, men skolen følger naturligvis udviklingen og myndighedernes anbefalinger nøje.

 

13. marts 2020

Skolen er lukket for fysisk fremmøde, men undervisningen fortsætter på bedste vis online de næste uger. Alle elever skal holde sig orienteret via studiesystemerne, hvor der kommer information fra lærerne om den virtuelle undervisning, som starter op på mandag den 16. marts.

Studieture
Studieturene i foråret gennemføres med stor sandsynlighed ikke. Vi følger udviklingen de næste uger og giver nærmere besked.

Aflysning af gallafester
Gallafesterne på hhx og eux den 24. april må desværre aflyses. Vi ser på, om der kan findes et andet tidspunkt for afholdelse af festerne.

 

12. marts 2020

Roskilde Handelsskole er efter myndighedernes anvisning lukket for undervisning til og med den 27. marts 2020.

Skolen arbejder på en løsning, så alle elever kan modtage virtuel undervisning – nærmere information følger i morgen på de respektive studiesystemer.

Elever skal generelt holde sig opdaterede om undervisningssituationen via skolens studiesystemer.

 

11. marts 2020 kl. 21.45

Roskilde Handelsskole følger myndighedernes anvisning og sender alle elever og kursister hjem senest fra fredag den 13. marts og 14 dage frem. Det gælder også elever fra 8. klasse, der er eller skal på introduktionsforløb på skolen. 

Vi opfordrer dog til, at alle elever og kursister bliver hjemme allerede fra i morgen torsdag den 12. marts. 

Skolens ledelse afklarer i morgen formiddag, hvordan situationen videre håndteres for eksempel i forhold til online undervisning.

 

9. marts 2020

Roskilde Handelsskole opfordrer til, at alle medarbejdere, kursister og elever/forældre holder sig orienteret om coronavirus af via myndighedernes hjemmesider.
Få et samlet overblik her

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tage telefonisk kontakt til egen læge, hvis der er symptomer som feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer og rejseaktivitet til områder med smittespredning eller kontakt med personer med påvist eller mistænkt coronavirus.

Herudover har Sundhedsstyrelsen udbygget de generelle hygiejneråd:

• vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand og/eller brug håndsprit
• nys og host i ærme eller albuebøjning – ikke i dine hænder
• undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker
• hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer som beskrevet ovenfor, bør kontakte egen læge telefonisk
• personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deltagelse i større arrangementer mv.
• udsend eller opsæt informationsmateriale.

 

Roskilde Handelsskole har herudover besluttet at:

• fastholde studieturene til Berlin, Manchester og New York foreløbig, men følge situationen tæt
• omlægge kantinens udsalg så snart det er praktisk muligt, så mad fremover sælges indpakket, ligesom stolene i kantinen placeres med større afstand end     normalt. Supplerende udsalgssteder overvejes.
• de skriftlige eksamener i maj afholdes i klasselokaler og ikke samlet i hallerne
• fredagscaféen indtil videre lukkes
• gallafesterne på hhx og eux 24. april fastholdes, men også her følger vi situationen tæt
• aflyse deltagelse i alle ikke strengt nødvendige møder og konferencer foreløbig til og med 31. marts
• indstille alle nationale og internationale tjenesterejser.

 

4. marts 2020

Coronavirus spreder sig rundt omkring i verden, herunder også i Italien som mange givetvis har besøgt i og omkring skolernes vinterferie.

Den 3. marts 2020 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at personer, der siden den 2. marts er kommet hjem fra en af de fire ramte regioner i Norditalien (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardiet og Piemonte) holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten for at mindske risikoen for smitte.

For personer, der er kommet hjem tidligere, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de bliver hjemme indtil den 14. dag efter udrejsen fra en af de fire nævnte regioner.

Roskilde Handelsskole bakker naturligvis op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og beder elever/kursister kontakte en studievejleder på uddannelsesafdelingen, hvis man er omfattet af disse anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager telefonisk kontakt til egen læge, hvis der er symptomer som feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer og rejseaktivitet til områder med smittespredning eller kontakt med personer med påvist eller mistænkt Covid-19.

Herudover gælder Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd:

- Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
- Nys og host i ærme eller albuebøjning

Skolen har indkøbt yderligere et antal standere med håndsprit, som bliver opsat i disse dage. Herudover ophænger vi Sundhedsstyrelsens plakater med gode hygiejneråd for at forebygge smitte.

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Nyt om coronavirus Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Sikker mail Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Selvevaluering Netværk og samarbejde

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...