Lokal undervisningsplan Eux Business - RHS

Lokal undervisningsplan Eux Business

Lokal undervisningsplan for Eux Business på uddannelsesniveau på Roskilde Handelsskole.

Grundforløb 1 (GF1)

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller som har været væk fra skolen i højest to år.

Eksamen og fag

  GF1 Eksamen

  Der afvikles én eksamen i et grundfag i forbindelse med GF1. Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i en case og afvikles med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

  Undervisningen på GF1

  Der undervises i gennemsnit 35 lektioner pr. uge. Eleverne bliver undervist i følgende fag:

  • Erhvervsfag 1
  • Erhvervsfag 2
  • Erhvervsfag 3
  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C.

   

  Undervisningen i erhvervsfagene skal foregå tematiseret, og der vil være følgende temaer:

  • Erhvervsfag 1
  • Mig
  • Virksomheden
  • Samfundet
  • Verden.

   

  Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave (mini erhvervsområdeprojekt EOP) med intern bedømmelse samt en grundfagseksamen med ekstern censur.

  I temaerne vil der være fokus på:

  • Den merkantile faglighed
  • Praksisnærhed, møde erhvervslivet
  • Skriftlighed
  • Digitale redskaber
  • Feedback
  • Gode studievaner
  • Socialt sammenhold og relationsdannelse
  • Afklaring om egne mål med uddannelsen.

  Erhvervsfag 1

  • Erhvervsintroduktion.

  Erhvervsfag 2

  • Arbejdspladskultur
  • Praktikpladssøgning
  • Samfund og sundhed.

  Erhvervsfag 3

  • Arbejdsplanlægning og samarbejde, niveau 1
  • Faglig dokumentation, niveau 1
  • Faglig kommunikation, niveau 2
  • Metodelære, niveau 1
  • Innovation, niveau 1.

  Grundfag

  • Dansk niveau C
  • Engelsk niveau C
  • Samfundsfag niveau C.

Grundforløb 2 (GF2)

Grundforløb 2 er for elever, som kommer fra GF1, eller som har været væk fra skolen i mere end to år. Varighed 20 uger.

Eksamen og undervisning

  GF2 eksamen

  Der afvikles én eksamen i et grundfag på GF2.

  Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i en case og afvikles med ekstern censur. Der gives karakter efter 7 trins skalaen.

   

  Der afvikles en grundforløbsprøve på GF2.

  Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i det uddannelsesspecifikke fag, kontor, detail, handel eller event. Eksamen er mundtlig og afvikles med ekstern censur. Der gives karakter bestået / ikke bestået.

  Undervisningen på GF2

  Der undervises i gennemsnit 35 lektioner pr. uge. Der skal undervises i:

  Grundfag og valgfag (15 uger)

  • Matematik niveau C
  • Organisation niveau C
  • Virksomhedsøkonomi niveau C
  • Erhvervsinformatik C
  • Afsætning C.

   

  Uddannelsesspecifikt fag, incl. grundforløbsprøve (5 uger)

  • Kontor
  • Detail/Handel
  • Event.

   

  Undervisningen er praksisnær og klæder elever på til at arbejde i en virksomhed.

Eux 1. del (Studieforberedende forløb)

På eux 1. del opnås studierettede kompetencer på gymnasialt niveau. Det betyder, at der både vil være adgang til at søge ind på en videregående uddannelse og til at søge en praktikplads.

 

Fuld studiekompetence

Der er to måder at opnå en fuld studiekompetence på.

Tager du den fulde eux på fire år, eux 1. del og eux 2. del (altså to år i skole og to år som elev i en virksomhed) har du fuld studiekompetence og adgang til de fleste videregående uddannelser.

Tager du eux 1. del (altså 2 år i skole) kan du supplere med et Supplerende Overbygningsforløb (SOF) for at få en fuld studiekompetence. SOF tager 6 måneder. SOF sammensættes af forskellige fagløft, rettet mod den uddannelse, du vil søge videre på.

 

Delvis studiekompetence

Du kan efter eux 1. del (altså to år i skole) vælge at læse videre på en kort videregående uddannelse på bachelor niveau.

Undervisning og eksamen

  Undervisningen på eux 1. del

  På eux 1. del er der fag, som er obligatoriske afhængig af uddannelsesretning, samt fag man kan vælge imellem.

  Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

  Studieåret på Roskilde Handelsskole er tilrettelagt således, at der er obligatoriske fag samt valgfag.

  Obligatoriske fag

  • Dansk niveau A
  • Informatik niveau B
  • Engelsk niveau B
  • Virksomhedsøkonomi niveau B
  • Afsætning niveau B
  • Psykologi niveau C
  • EO1, EO2 og EOP (Erhvervsområdeprojekt).

   

  Der skal vælges et af følgende valgfag

  • 2. fremmedsprog (Tysk) niveau C
  • Erhvervsjura niveau C.

   

  Der skal vælges et af følgende valgfag

  • Finansiering niveau C
  • Design niveau C.

   

  På årgange hvor der kun er et hold, vil fagene være 2. fremmedsprog og finansiering. Dermed sikres, at alle har de nødvendige fag i forhold til de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

  Undervisningen fordeles som udgangspunkt over hele forløbet – 40 uger, to semestre. Fagene udbydes, men de oprettes kun på afdelingen, hvis der er et acceptabelt antal deltagere.

   

  1. semester 2. semester
  • Dansk A
  • Informatik B
  • Engelsk B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Psykologi C
  • Valgfag C
  • Valgfag C
  • EO1.
  • Dansk A
  • Informatik B
  • Engelsk B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Psykologi C
  • Valgfag C
  • Valgfag C
  • EO2
  • EOP.

   

  Studieture

  GF1

  • Sverige, Gekås 1 dag.

   

  GF2

  • USA, New York en uge.

   

  Eux 1. del (det studieforberedende år)

  • Italien, Lucca en uge.

   

  Studieturen afvikles som en aktivitet en gang om året og altid i foråret. Af hensyn til logistikken betyder det, at studieturene bliver forbeholdt elever med studiestart i august.

  Studierejser
  Eux 1. del eksamen

  Der afvikles seks eksaminer i grundfag på eux 1. del (det studieforberedende år). Der afvikles én eksamen i EOP (erhvervsområde projekt).

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...