Eud-elev

Find praktiske oplysninger du har brug for som eud'er, for eksempel om økonomi, vejledning, ferier og meget andet.

Studierejser

  Studietur til New York

  Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studietur til New York. Du afprøver fagene i praksis, samtidig med at rejsen udvikler dig personligt.

  Læs mere om studierejsen
  Sådan betaler du studierejsen

  Du betaler selv udgifterne til studierejserne. På nogle studieretninger og forløb indgår studieture til bestemte lande. Se rejsemål og udgifter under beskrivelsen af hver enkelt studieretning eller forløb.

  Fravælger du en rejse, efter den er bestilt, skal du selv betale de udgifter, som ikke kan refunderes. Det gælder også, hvis afbuddet skyldes, at du ikke har bestået et skoleår, og du derfor ikke kan fortsætte i klassen, og hvis du af anden årsag ikke må deltage i rejsen.

  Rejserne er faglige og alkoholfrie

  Alle rejser er alkoholfrie og har et fagligt indhold. Det er obligatorisk, at eleverne tegner en fælles rejseforsikring i forbindelse med rejser i skolens regi. 

  Kommunikation ved aflyste fly og lignende

  Opstår der kritiske situationer i forbindelse med en klasses rejse, kommunikerer skolen til forældrene via skolens hjemmeside. En kritisk situation er for eksempel udsættelse af hjemrejsen på grund af aflyste fly.

Eksamener og projekter

  Eksamener på GF1 og GF2

  På GF1 skal du til én eksamen, mens der på GF2 er én eksamen i grundfag og ét grundforløbsprojekt.

  Eksamensregler

  Her kan du læse om regler vedrørende eksamen på eud på Roskilde Handelsskole.

  Læs eksamensreglerne
  Undervisningsplaner

  En undervisningsplan giver dig et overblik over indholdet i uddannelsen. Her kan du læse om de fag og temaer, som du skal igennem på eud.

  På Roskilde Handelsskole har vi valgt at opdele den lokale undervisningsplan i forskellige dokumenter.

   

  Den lokale undervisningsplan uddannelsesniveau

  Her kan du læse om selve uddannelsen

   

  Den lokale undervisningsplan skoleniveau

  Her kan du læse om overordnede forhold omkring eud på Roskilde Handelsskole.

Uddata+, bøger og print

  Uddata+

  Skolen bruger Uddata+ til at opbevare og udveksle opgaver og til at sende meddelelser, e-mails, lektier og meget andet.

  Der er adgang til Uddata+ fra internettet, og du logger på ved hjælp af det UNI-login, som du får ved skolestart. I systemet kan du se og opdatere informationer hjemmefra, hvis du har netadgang. Hvis du glemmer dit login, kan du få hjælp i it-helpdesk.

  Fra Uddata+ har du adgang til blandt andet:

  • dit skema
  • dine karakterer, også dem du eventuelt har gennem en anden erhvervsuddannelse
  • din fraværsstatistik.

   

  Vi sender dig en sms om skemaændringer og arrangementer. Du skal selv vedligeholde oplysninger om mobilnummer i Uddata+.

  Gå til Uddata+
  Aflysninger

  I Uddata+ skal du oplyse dit mobilnummer, så sender skolen dig en sms i tilfælde af aflysninger. Husk at ændre nummeret, hvis du får nyt.

  Gå til Uddata+
  Bøger

  I undervisningen bruges primært i-bøger, som du får adgang til med dit UNI-login.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har glemt dit UNI-login
  Udlån og aflevering af bøger

  I starten af skoleåret skal du sammen med din lærer og resten af klassen i bogadministrationen og låne bøger. Husk at skrive navn på forsiden af bøgerne.

   

  Se status på lånte bøger

  Du kan tjekke dine udlån på selvbetjeningsmaskinerne ved bogadministrationen i underetagen. Klik på udlån og log ind med dit CPR-nummer.

  Det bedste overblik får du, hvis du tjekker dine udlån på online:

  • Log ind med dit UNI-Login gennem menuen i øverste venstre hjørne
  • Øverst i venstre hjørne er der ikoner for ”Udlån” og ”for gamle lån”. Der kan du se, hvornår de forskellige bøger skal afleveres.

   

  Aflevering af bøger

  Du afleverer bøger på selvbetjeningsmaskinerne ved bogadministrationen i underetagen. Tryk på aflever på skærmen og scan bogens stregkode. 

  Når du scanner bogen ved aflevering, skal du huske at holde øje med, at det er dit eget navn der kommer frem i venstre hjørne af skærmen. Så du er sikker på, at det er din egen bog, du har afleveret.

  Der må ikke komme bøger gennem brevsprækken, der ikke først er registreret som afleverede på selvbetjeningsmaskinerne.

  Fotokopiering og print

  Hver uge får du tildelt 1,50 kr. til print. Det svarer for eksempel til en farve og 10 sort/hvid udskrifter. Ubrugte beløb føres videre til senere brug. Har du brug for flere udskrifter, får du adgang til at udskrive og kopiere ved at indbetale minimum kr. 25,- på print.rhs.dk.  

   

  • Sort/hvid print koster kr. 0,10 pr. side
  • Farveprint koster kr. 0,50 pr. side.

   

  Du logger på med det brugernavn og den adgangskode, du får udleveret ved skolestart. Når du logger på, kan du læse vilkårene for brug af kopi- og printsystemet.

  Gå til print.rhs.dk

Studieaktivitet

  Det er vigtigt, du møder op til undervisningen

  Der er mødepligt, og det er vigtigt, at du møder op til undervisningen.

  Fravær

  Vi forventer, at du er tilstede i alle timerne. Vores erfaring viser, at det giver det bedste resultat og det bedste miljø i klassen.

  Vi holder løbende øje med dit fravær, og du har selv pligt til at følge det i Uddata+. Vi tager højde for accepteret fravær, men registrerer alt fravær som fravær.

  Hold øje med dit fravær i Uddata+
  Accepteret fravær

  Accepteret fravær vil være forskelligt fra elev til elev. Her tages højde for årsager til fravær og dit faglige niveau/mulighed for at gennemføre uddannelsen.

  Accepteret fravær kan være

  • Dokumenteret sygdom. Du skal selv betale for dokumentationen.
  • Indlæggelse på sygehus. Du skal selv have dokumentation for indlæggelsen.
  • Session. Du skal selv have dokumentation for indkaldelse til sessionen.
  • Køreprøve. Du skal selv have dokumentation for indkaldelse til køreprøve, teoriprøve og glatbane.
  • Borgerligt ombud (pligter som samfundet beder dig påtage, for eksempel møde som vidne i retten). Du skal selv have dokumentation for indkaldelse.
  • Deltagelse i skolens aktiviteter. 

Støtte gennem din uddannelse

  Karrierevejleder

  Hver klasse har en karrierevejleder – det svarer til en klasselærer. Din karrierevejleder er den person, som du altid kan spørge til råds, hvis du har problemer eller spørgsmål angående din uddannelse.

  Det er ikke sikkert, at din karrierevejleder kan svare på alle spørgs­mål, men karrierevejlederen kan hjælpe med at henvise dig til den person, der kan hjælpe dig. Hvis du har for meget fravær, så vil din karrierevejleder eller studievejleder tage en samtale med dig.

  Den dag du starter, bliver du modtaget af din karrierevejleder.

  Find kontaktoplysninger på lærerne
  Hjælp til at finde læreplads

  Hos skolens lærepladskonsulenter kan du få hjælp til at finde en læreplads. Du kan for eksempel få hjælp til at skrive ansøgninger og få gode råd om jobsamtaler. 

  På Facebooksiden Roskilde Handelsskole – Læreplads kan du finde opslag fra virksomheder, som søger elever.

  Få mere at vide om læreplads-forløbet
  Studievejledning

  Studievejledningens opgave er at støtte og vejlede elever, der har særlige problemer, så så mange elever som muligt gennemfører deres uddannelse.

  Hver klasse har en studievejleder tilknyttet. Når du begynder på skolen, får du at vide, hvornår din studievejleder har træffetid og telefontid, så du kan opsøge vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil tale om.

  Desuden vejleder og orienterer studievejlederne generelt om forhold, der har med uddannelsen at gøre. For eksempel vejleder de om valgfag, eksamen, studieretninger og forløb, SU eller om, hvordan du kan forbedre dine studievaner. Det er først og fremmest studievejlederne, der holder øje med fravær, og de griber ind, hvis fraværet bliver for højt.

  Find kontaktoplysninger på studievejlederne
  Mentor

  Som nævnt er det studievejledernes opgave at støtte dig, hvis du har særlige problemer, der gør det svært for dig at gennemføre din uddannelse. I det tilfælde kan du anmode om at få en mentor. En mentor er en lærer eller en anden person, som støtter dig igennem en periode af uddannelsen.

  Få ekstra hjælp og støtte (SPS)

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt studievejleder og mentor Charlotte Dejgaard Thomsen på mail cdt@rhs.dk eller på telefon 8852 3298. Du kan også henvende dig til Charlotte i Elevrådgivningen.

  Hjælp uden for skoletiden

  Hvis du har brug for at snakke med nogen uden for skoletiden, anbefaler vi de her steder:

   

  Du er altid velkommen til at gå til din studievejleder, hvis du ikke ved, hvem du skal henvende dig til.

  Studievejledningen

IT

  Digital post

  Skolen sender al skriftlig information (for eksempel breve) til dig med digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse på mit.dkborger.dk eller e-boks.dk. Du får også information via studiesystemet Studie+. 

  Gå til e-boks.dk
  Send sikker mail

  Hvis du skal sende oplysninger til Roskilde Handelsskole.

  Som privatperson: Send sikker mail til os via mit.dk med brug af NemID eller MitID

  Som virksomhed: Send sikker mail til os via mit.dk med brug af virksomhedens NemID eller MitID

  Indsæt gerne dine kontaktoplysninger i mailen og skriv også hvem din mail er til – en person eller afdeling.

  Digital post
  Medbring din egen computer

  På Roskilde Handelsskole er IT en del af hverdagen, og du skal medbringe din egen computer.

  Skolen anbefaler en nyere og tidssvarende Windows pc med Windows 10 eller 11 styresystem eller en Apple MAC. Sørg for altid at opdatere din computer til nyeste version af styresystemet og hent alle opdateringer til din Office pakke - især op til prøver og eksamener. 

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Adgang Office 365

  Du får adgang til Office 365 så længe, du er tilknyttet skolen. Herfra kan du downloade, installere og anvende seneste version af Microsoft Office og anvende OneDrive som lagerplads.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Gratis antivirus-program

  Skolen tilbyder gratis brug af antivirus-programmet F-secure, som du kan bruge så længe, du går på skolen.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Kom på internettet

  Der er trådløst netværk indendørs på hele Roskilde Handelsskole. Der er adgang til internettet og skolens systemer, herunder mulighed for fjernadgang til forskellige programmer, blandt andet Office-pakken og matematikprogrammer.

  Du logger på ved hjælp af dit skolemail-login.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Brugernavn, kodeord og mail

  Skolemail og skolemail-login

  Ved skolestart får du tildelt en mailadresse, som også er dit brugernavn og adgangskode til skolens wifi og printsystem. Glemmer du din adgangskode, kan du få hjælp hos helpdesk. 

  Unilogin

  På Studie+, Systime, Minlæring og flere andre it-systemer skal du logge ind med dit Unilogin. Det får du udleveret når du starter på skolen. Hvis du mister login eller kodeord, kan du altid få hjælp i Helpdesk. Man kan også få det via selvbetjening med NemID.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Hjælp til IT

  Skolen har en IT-helpdesk, hvor du kan få hjælp, hvis du har problemer med skolens systemer, netværk, kodeord og lignende.

  Personlig betjening i Helpdesken:

  • mandag til torsdag kl. 8-15
  • fredag kl. 8-14.

   

  Du kan også altid få hjælp ved at sende en mail til helpdesk@rhs.dk. Vi svarer hurtigst muligt.

  Du finder også vejledninger og hjælp hos Helpdesken online - det kræver dog, at du logger ind med din skole e-mailadresse og adgangskode.

  IT-regler

  Brug af skolens IT-udstyr

  • Jeg må bruge skolens pc’er med mere, men jeg efterlader dem i standardopsætningen.
  • Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen.
  • Jeg må have relevante programmer åbne i timerne
  • Jeg behandler skolens IT-udstyr med respekt (herunder kopimaskiner, computere på gangene og i klasserne).

   

  Internet

  • Jeg har adgang til internet på skolen, men jeg må ikke foretage ulovlige aktiviteter, herunder spamudsendelse og download af ulovlige programmer.

   

  E-mail

  • Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet.
  • Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, æreskrænkende, pornografiske, racistiske eller truende.

   

  Login

  • Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login.

   

  Lyd

  • Jeg må have lyd slået til efter aftale med læreren.

   

  Fejlmelding

  • Jeg fejlmelder skolens IT-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

  Behandling af personoplysninger

  Roskilde Handelsskole er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, som vi har modtaget og modtager om dig.

  Find mere information om, hvordan Roskilde Handelsskole behandler personoplysninger til elever og værger til elever under 18 år. 

  Behandling af personoplysninger

Praktiske oplysninger

  Studiekort

  I starten af dit uddannelsesforløb skal du oprette et digitalt studiekort, der gælder som dokumentation for, at du er elev på Roskilde Handelsskole.

  Du opretter studiekortet i app’en Studiz. Hvis du ikke har en smartphone, kan du også vælge at få printet dit studiekort.

  Du skal altid medbringe dit studiekort, og du skal fremvise det, hvis nogen spørger. Husk også studiekortet i forbindelse med fester og lignende arrangementer.

  Se hvordan du opretter dit studiekort
  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Marianne Christiansen på mail mch@rhs.dk eller på telefon 88 52 32 40.

  Søg SU på min SU
  Transportstøtte

  Du kan søge om et ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 13,16 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder.

  Du skal godkendes til et ungdomskort
  Gå ind på ungdomskort.dk og vælg trin 1 for at blive godkendt. 

  Bestilling og betaling af ungdomskort
  Når du er godkendt, skal du bestille og betale på ungdomskort.dk - vælg trin 2. 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål til transport, så kontakt Marianne Christiansen på mail mch@rhs.dk eller på telefon 88523240.

  NemID

  For at søge om SU og Ungdomskort skal du have et NemID.

  Bestil NemID 

  Du bestiller NemID via su.dk eller henter det på Borgerservice i din bopælskommune.

  Hvis du har fået et NemID via din bank, skal du have det registreret til offentlige hjemmesider via NemID.nu. Du skal bruge dit pas eller kørekort for at få åbnet dit NemID til offentlige hjemmesider. Du skal også have en NemKonto i din bank, for at SU-styrelsen kan udbetale SU til dig.

  Bestil NemID
  Ferier og fridage for eux og eud

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2024/2025:

  • Studiestart 12. august 2024
  • Efterårsferie den 14.-18. oktober 2024, uge 42
  • Juleferie den 21. december 2024 – 3. januar 2025 (begge dage inkl.)
  • Vinterferie den 17.-21. februar 2025, uge 8
  • Påskeferie den 14. april - 21. april 2025 (begge dage inkl.)
  • Kr. himmelfart den 29. - 30. maj 2025
  • 2. pinsedag den 9. juni 2025
  • Translokation 26. juni 2025. 

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2025/2026:

  • Studiestart 11. august 2025
  • Efterårsferie den 13.-17. oktober 2025, uge 42
  • Juleferie den 22. december 2025 – 2. januar 2026 (begge dage inkl.)
  • Vinterferie den 16.-20. februar 2026, uge 8
  • Påskeferie den 30. marts - 6. april 2026 (begge dage inkl.)
  • Kr. himmelfart den 14. - 15. maj 2026
  • 2. pinsedag den 25. maj 2026
  • Translokation 25. juni 2026. 


  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen, og ikke lægger ferier i perioder med undervisning.

  Ferieplanen er med forbehold for ændringer.

  Erhvervsuddannelsernes (eud/eux) ringetider

  1. blok kl. 08.30 – 10.00
  2. blok kl. 10.15 – 11.45
  3. blok kl. 12.15 – 13.45
  4. blok kl. 14.00 – 15.30

  Forældrekontakt

  Vi tror på, at stærke og positive relationer mellem os og dine forældre hjælper til, at du gennemfører din uddannelse.

  Derfor indbyder vi alle elever med forældre til et fællesmøde inden studiestart og i starten af skoleåret. Der vil endvidere være tilbud om forældrekonsultation midtvejs i grundforløb 1. 

  Hvis du har behov for det, tilbyder vi også individuelle samtaler, hvor dine forældre kan deltage. Og vi kontakter dine forældre, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for, at du kan fuldføre din uddannelse.

   

  Årlige elevtrivselsmålinger

  Elever på en gymnasie- eller erhvervsuddannelse skal én gang årligt svare på et spørgeskema fra Børne- og Undervisningsministeriet om trivslen på uddannelsesstedet.

  Her kan du læse mere om trivselsmålingen. 

  Sådan logger du på trivselsmålingen

  Du skal have din skolemail klar, når du skal udfylde trivselsmålingen.

  Hvis du har glemt adgangskoden til din skolemail, kan du sende en sms til 8852 3320 med teksten ”kodeord”. Så får du tilsendt et nyt.

  Har du problemer med at ændre koden, så skriv til IT-Helpdesken eller helpdesk@rhs.dk.

  Du får udleveret et link til spørgeskemaet af din kontaktlærer eller uddannelseschef. Når du er logget ind via linket, skal du oplyse hvilken institution, afdeling, uddannelse og klasse du går i.

  Når du skal besvare trivselsmålingen

  • Svarkategorierne skifter undervejs, for eksempel fra ”meget tit”-”aldrig” til ”helt enig”-”helt uenig”
  • Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ærligt på alle spørgsmål. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar
  • Du kan godt vælge at svare ”Ved ikke”
  • Du må gerne spørge læreren om hjælp, når undersøgelsen er i gang, men det er kun dig, der kender svaret på spørgsmålene.


  Dine svar er anonyme
  Der er ikke andre på dit uddannelsessted end dig selv, som kommer til at se dine individuelle svar i trivselsmålingen. Din lærer kommer ikke til at vide, hvad du har svaret, medmindre du selv fortæller det. Det samme gælder andre lærere, ledelsen, studievejledere, elevrådet og de andre elever. Dit uddannelsessted kan kun se svarene på spørgsmålene for hele Handelsgymnasiet/Erhvervsuddannelserne og eventuelt for de enkelte klasser.

  Hvorfor skal mit uddannelsessted lave en trivselsmåling?
  Det fremgår af § 59 a i lov om de gymnasiale uddannelser og af § 30 a i lov om erhvervsuddannelser, at institutionerne en gang årligt skal gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

  Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen på Handelsgymnasiet?
  Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer:

  1. Faglig individuel trivsel
  2. Social trivsel
  3. Læringsmiljø
  4. Pres og bekymringer

  Du har mulighed for at downloade en liste med spørgsmålene, så du kan se på dem på forhånd:
  spørgeramme på gymnasiale uddannelser.

  Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne?
  Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer:

  1. Egen indsats og motivation
  2. Læringsmiljø
  3. Velbefindende
  4. Fysiske rammer
  5. Egne evner.

  Dine oplevelser i din virksomhed er også et tema, hvis du er elev på hovedforløbet.

  Du har mulighed for at downloade en liste med spørgsmålene, så du kan se på dem på forhånd på denne side.

  Derfor laves der årlige trivselsmålinger

  1) Overblik over trivsel lokalt

  For det første bidrager dine svar til at give dit uddannelsessted et samlet overblik over, hvordan I som elever har det på jeres uddannelsessted. Det er vigtig viden for lærerene og ledelsen på din uddannelse, fordi de kan bruge resultaterne til at gøre uddannelsen bedre for jer elever.

  2) Overblik over trivsel på landsplan

  For det andet bidrager dine svar til at skabe overblik over, hvordan gymnasieelever og erhvervsuddannelseselever generelt i Danmark har det med at gå i gymnasiet/på en erhvervsuddannelse: hvad gør uddannelsesstederne godt, og hvad kan de blive bedre til? Fx kan målingen vise, hvordan elever i Danmark har det på deres uddannelser, og om pres og bekymring generelt er et stort problem blandt eleverne. Det er vigtig viden for de personer, der arbejder på at gøre de danske gymnasier og erhvervsskoler endnu bedre, for eksempel politikere.

  Er det frivilligt for dig at besvare spørgeskemaet?
  Trivselsmålingen gennemføres som udgangspunkt som en del af undervisningen, som du skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at besvare, kan du benytte svarkategorien ”Ved ikke”. Hvis du ikke deltager i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dig.

  Hvem kommer til at se svarene, og hvad bliver de brugt til?
  Børne- og Undervisningsministeriet har sørget for, at det kun er resultater for grupper af elever – for eksempel klasser eller hele institutioner – som vi som uddannelsessted kan se, når vi får resultaterne.

  Dit UNI-login, som du angiver, når du skal svare, er knyttet til dit CPR-nummer. Det gør det muligt at koble CPR-nummeret til dine svar, så der kan laves vigtige analyser og forskning. For eksempel kan man undersøge, hvordan trivsel i gymnasiet/på erhvervsskolen hænger sammen med andre forhold uden for uddannelsesstedet, for eksempel sundhed. Forskere uden for Børne- og Undervisningsministeriet, der vil undersøge den slags, skal dog have særlig tilladelse, og de kan kun se en kode for den enkelte elev, og ikke selve CPR-nummeret.

  Hvem kan jeg kontakte for mere information?
  Det er Styrelsen for It og Læring der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles, når du svarer på spørgsmålene i trivselsmålingen. Hvis du har spørgsmål om indsamlingen, så kan du kontakte Styrelsen for It og Læring eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@uvm.dk og høre mere om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet i forbindelse med trivselsmålingen.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på.

  Hvor længe opbevares mine data?
  Dine svar bliver sammen med dit CPR-nummer og Unilogin opbevaret hos Styrelsen for It og Læring i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, dvs. så længe der er behov for at følge udviklingen i elevernes trivsel.

Ordensregler

  Ordensregler

  Vi er mange mennesker, der skal fungere sammen til daglig. Det er derfor nødvendigt at have klare ordensregler.

  Grundlæggende regler

  • Jeg viser hensyn over for mennesker, inventar og bygninger.
  • Jeg spiser og drikker uden for undervisningslokalerne, dog kan jeg godt medbringe vand i flasker med låg.
  • Jeg rydder op efter mig selv alle steder - i kantinen, i klassen og andre steder, hvor jeg færdes.
  • Jeg lukker vinduer og døre, slukker lyset og sætter stole på plads efter sidste time.
  • Jeg slukker min mobil og lægger den i tasken eller på anvist sted, når jeg har undervisning.
  • Jeg bruger ikke tobaksprodukter i skoletiden (det gælder blandt andet cigaretter, e-cigaretter og snus).
  • Jeg er ikke påvirket af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og medbringer det heller ikke på skolen.
  • Jeg uploader et vellignende portrætfoto af mig selv på Studie+, så der kan registreres tilstedeværelse, afgives karakterer og vises id til arrangementer. 
  • Jeg holder altid mine ferier i skolens ferier.
  • Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. 
  • Boldspil og anden leg skal foregå på skolens boldbane.

   

  Respekt, tolerance og ansvarlighed

  • Jeg respekterer undervisningen og arbejdet i timerne, og jeg deltager aktivt og positivt. Jeg bliver i klassen, når der undervises, og jeg går normalt på toilettet og lignende i frikvartererne.
  • Jeg behandler andre mennesker med respekt og tolerance, og jeg taler pænt til og om andre.
  • Jeg er imødekommende, hensynsfuld og hjælpsom, Jeg inkluderer andre og udelukker ingen, og jeg mobber ikke hverken i eller uden for skolen.
  • Jeg behandler også andre med respekt på de sociale medier. Mit sprog er ordentligt, og jeg diskuterer ikke skolens ansatte eller elever på de sociale medier. Jeg gengiver ikke fotos, lyd eller film af skolens ansatte eller elever fra private sammenhænge eller i private situationer på de sociale medier uden skriftlig tilladelse fra dem, der er involveret.
  • Jeg optager ikke samtaler med skolens ansatte og elever, uden at de har givet skriftlig tilladelse til det.
  • Hvis jeg oplever, at en af mine kammerater eller jeg selv bliver behandlet respektløst eller bliver udsat for mobning, griber jeg ind - enten i situationen, eller ved at henvende mig til en lærer eller min studievejleder.

   

  Brud på skolens regler

  Ved brud på regler er det skolens ledelse, der i den konkrete situation afgør, hvilke konsekvenser det får. Grove eller gentagne brud på reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Følg studielivet

Tjek skolens sociale medier og få indblik i studielivet.

Instagram

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...