Økonomi

Velkommen til økonomi. Vi hjælper bl.a. med udlæg i forbindelse med rejser, opkrævninger, betalinger, regnskabsstyring og diverse afrapportering

Økonomi arbejder bl.a. med:

 • ekspedition af udlæg, rejseafregninger, Eurocard mv.
 • styring/udarbejdelse af rejseregnskaber for elevrejser herunder registrering af indbetalinger
 • betalinger til eksterne leverandører
 • opkrævninger og administration af tilgodehavender og evt. rykning
 • løbende styring af skolens økonomi og afrapportering til chefgruppe og bestyrelse
 • årsrapport og løbende rapportering til offentlige myndigheder

Kontakt os

  Kontakt og åbningstider

  Du kan altid skrive til os med henvendelser angående økonomi på bogholderi@rhs.dk

  Derudover træffes vores medarbejdere på telefon og mail på hverdage kl. 08.00-15.00. Se kontaktoplysninger nederst på siden. 

Rejser og transport

  Bestilling af tjenesterejser (vejledning)

  Som udgangspunkt skal medarbejdere arrangere rejser via offentlige transportmidler og bestille det via DSB Erhvervsportal.

  Alternativt kan man benytte skolens bil, eller man kan aftale aftale kørsel i egen bil eller taxa med nærmeste leder.

  Der skal altid være en aftale med nærmeste leder inden rejsen begyndes.

  Hvis man rejser til almindelig lav sats er en mundtlig aftale nok. Hvis man skal rejse til den høje sats, skal nærmeste leder lave en skriftlig kørselsbemyndigelse inden rejsen via en SDBF-blanket.

  Du kan læse de fulde regler for tjenesterejser i vejledningen her:

  Læs skolens interne vejledning til tjenesterejser
  Bestilling af togrejser med DSB Erhverv

  Bestilling af togrejser i forbindelse med kurser, censur og lignende bestilles via DSB Erhverv.

  Man får adgang til DSB Erhverv ved at sende en mail til bogholderi@rhs.dk og bede om at blive oprettet. Herefter modtager man en mail fra DSB med link og vejledning til login. Bemærk at det direkte link til login er gyldigt i 24 timer. Herefter kan du fortsat bruge linket fra mailen, men du skal logge ind via "Gå til erhverv". 

  Se instruktionsvideoer fra DSB:


  Fordele ved DSB Erhverv: 

  • Når billet købes via DSB Erhverv sendes faktura direkte til skolen, så man undgår udlæg
  • DSB giver 20% erhvervsrabat på alle rejser over Storebælt
  • Skolen får adgang til et Co2-regnskab for togrejserne.

  Lån en personbil

  Roskilde Handelsskole råder over en personbil, som kan bookes af medarbejdere til eksempelvis transport til seminarer eller faglige ture. 

  Sådan booker du bilen:

  • Åbn Outlook Kalender.
  • Klik på 'Nyt Møde' og vælg evt. kollegaer, der skal køre med, i 'Til'-feltet.
  • Vælg tidspunkter.
  • Klik på AskCody Bookings.
  • Vælg Formål: Reservér firmabil.
  • Skriv antal personer 1 eller 2 og klik på 'Find'.
  • Marker Personbil Passat og klik på 'Tilføj'.
  • Vend tilbage til mødeindkaldelsen og klik på 'Send'.

   

  Du får udleveret nøglerne i Studiecenteret.

  Få Rejsekort til klasseudflugter

  Skal du rejse med en hel klasse på mindre ture i Danmark, er DSB Erhvervsportal ikke så velegnet. I stedet kan du låne et Rejsekort i Studiecenteret.

  Rejsekortet må bruges i forbindelse med gruppeudflugter og andre faglige aktiviteter.

  Boardingkort flyrejser

  Boardingkort fra en flyrejse skal ikke uploades som dokumentation i forbindelse med rejseafregning - medmindre rejsen er en del af et EU-projekt, se herunder. 

  Særligt om EU-finansieret flyrejse
  Boardingkort fra flyrejser finansieret med midler fra EU (fx Erasmus) skal altid uploades som dokumentation i en rejseafregning. 

  Rejseafregning (blanket)

  Find blanket til rejseafregning her

  (vælg Windows for at logge på --> vælg 'opret ny blanket')

  Kontakt økonomi, hvis du har spørgsmål. 

  Kørselsafregning (blanket)

  Find blanket til kørselsafregning her

  (vælg Windows for at logge på --> vælg 'opret ny blanket')

  Kontakt økonomi, hvis du har spørgsmål. 

Udlæg

Hotel og overnatning

  Indkøbsaftaler for hoteller i Danmark

  Vi har indkøbsaftaler med en række hoteller i Danmark. Hvis det er muligt, skal man som udgangspunkt altid vælge et hotel, vi har en indkøbsaftale med.

  Se Roskilde Handelsskoles indkøbsaftaler for hoteller her. 

  Hvis man bestiller uden at benytte skolens indkøbsaftaler, skal man være opmærksom på, at eventuelle bonuspoint og lignende, som mange hotelportaler tilbyder, skal beskattes som B-indkomst. Det er den enkelte medarbejders ansvar selv at selvangive beløbet.

Regnskabsinstruks

I økonomi møder du

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...