Elevrådgivningen

Velkommen til Elevrådgivningen, der består af studievejledere, læsevejledere og SPS (specialpædagogisk støtte). Vi vejleder nuværende og kommende elever, og arbejder for at styrke elevernes trivsel i hverdagen. Elevrådgivningen rådgiver om både faglige, sociale og personlige udfordringer.

Elevrådgivningen arbejder blandt andet med: 

Internt: 

 • Introforløb og sociale arrangementer
 • Styrke trivsel på både individ- og klasseniveau
 • Samarbejde med kontaktlærerne omkring klasser
 • Opfølgning på fravær
 • Hjælp til eksamensangst
 • Mentorer via SPS eller via skolen
 • Ordblindhed/læsevejledning

Eksternt:

 • Vejlede elever og forældre i udskolingen om skolens uddannelsestilbud 
 • Introforløb og brobygning for udskolingselever. 

Kontakt og åbningstider

  Kontakt og åbningstider

  Elevrådgivningen har åbent for fysisk fremmøde for skolens elever på alle undervisningsdage fra kl. 08.00- 14.00.

  Vi anbefaler, at elever på forhånd booker tid med vejleder for at sikre, at vedkommende har tid.

  Alle medarbejdere kan desuden kontaktes i almindelig arbejdstid på telefon eller mail. Se kontaktoplysninger i bunden under den enkelte medarbejder. 

  Find os

  Elevrådgivningen bor sammen med studiecenteret i det midterste lokale i bygning 3.

  Læsevejlederne har deres eget lokale i 404, hvor de kan teste og holde samtaler.

  Find en klasses studievejleder

  Hver klasse har en studievejleder tilknyttet. Se hvem i oversigten her: 

  1D, 1L, 1F, 1X, 1H, 1V, 2C, 2D, 2F, 2N, 2V, 3A, 3B, 3I, 3V. Maiken Halben-Feld, mhf@rhs.dk
  1C, 1Y, 1Z, 1I, 1K, 1U, 2L, 2E, 2I, 2J, 2K, 3E, 3F, 3H og 3G.  Nanna Toyberg Nissen, ntn@rhs.dk
   1A, 1B, 1E, 1N, 2A, 2B, 2H, 2U, 2S, 3C, 3L, 3K, 3U. Morten Parsholt, mpa@rhs.dk
  EUD11, EUX12, EUX32 Rasmus Schiellerup
  EUX11, EUX21, EUX31 Charlotte Dejgaard Thomsen, cdt@rhs.dk

Hjælp til elever med særlige behov

  SPS (specialpædagogisk støtte)

  Hvis en elev har brug for mentor eller anden form for støtte, så skal eleven kontakte deres studievejleder. Her vil de blive vejledt til det videre forløb- enten via SPS-ordningen eller ad andre veje.

  Ensomhed eller andre trivselsproblemer

  På Roskilde Handelsskole har vi stort fokus på trivsel, og vi har alle et ansvar for at elever får den hjælp, de har brug for. Hvis man er bekymret for en elev, skal man altid henvende sig i studievejledningen. Her vil studievejlederen tale med eleven om situationen og evt. orientere om Roskildes tilbud til fx ensomme unge, Ventilen eller Headspace.

  Rusmidler og misbrug

  Hvis man har mistanke om, at en elev mistrives og måske har et misbrug af den ene eller anden art, skal man kontakte den relevante studievejleder.

  Roskilde Handelsskole samarbejder med Ungeprojektet i Roskilde. De har misbrugskonsulenter tilknyttet, som kan komme ud og tage samtaler med elever, som vi er bekymret for.

  Ordblindhed

  Skolen har to læsevejledere: Charlotte Scriver og Inger Sode-Larsen.

  Alle elever på 1. årgang bliver screenet for ordblindhed. Læsevejlederne giver besked, når de kommer rundt i klasserne.

  Hvis man har mistanke om, at en elev er ordblind, skal man tage kontakt til den relevante studievejleder.

   

Hjælp til eksamensangst

  Kurser om eksamensangst

  Elevrådgivningen laver kurser om at håndtere eksamensangst ved behov.

  Kurserne ligger over to dage efter skole fra 15.20- 16.30.

  Eleverne skal kontakt studievejlederne og blive skrevet på en liste for at komme med.

Lektiehjælp og motivation

  Elevcafé

  Vi har åbnet en elevstyret café en eftermiddag om ugen, hvor elever kan få hjælp og finde motivation i hyggelige rammer, når de mange opgaver eller faglige udfordringer bliver tunge at sidde med selv. Elevcaféen er et supplement til den lærerstyrede lektiecafé og er for alle elever på skolen, både HHX/EUD/EUX-eleverne.

  Elevcaféen har åben onsdage fra 13:45 til 17:00 i lokale 350A.

I Elevrådgivningen møder du:

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...