Medarbejdersiden

Her kan du som medarbejder få hjælp og vejledning fra de enkelte afdelinger i Fællesadministrationen (FA) og økonomi. FA sikrer skolens drift og står for alle skolens specialistfunktioner i et tæt samarbejde.

Få hurtig hjælp

  Book et lokale

  Du kan booke skolens mødelokaler og andre åbne lokaler via kalenderfunktionen i Outlook. Vælg nyt møde og derefter AskCody Bookings.

  Se hvordan du booker lokaler her.

  Hvis du skal bruge anden hjælp til arrangementet, skal du bestille det via mail i god tid.

   

  Brug for hjælp til arrangement?

  Hvis du skal bruge hjælp til eksempelvis et foredrag eller infomøde, skal du bestille det via mail.

  • Skal du bruge it-hjælp til f.eks. skærm eller mikrofon? Send en mail til helpdesk@rhs
  • Skal du have hjælp til skiltning? Send en mail til mls@rhs.dk

  Bemærk, at du ikke kan bestille hjælp til flytning af møbler i forbindelse med arrangement. 

Sikkerhed og beredskab

Find hjertestartere og kend procedurer ved brand.

Læs mere

Tema: eksamen

Find hjælp og nyttige links til eksamenstiden for medarbejdere

Læs mere om eksamen

Ledelse af Fællesadministrationen

Fællesadministrationen arbejder tæt sammen med chefgruppen og uddannelsesafdelingernes pædagogiske ledelse. Du finder kontaktinfo på de enkelte medarbejdere under afdelingerne. 

Ressourcedirektør Heidi Garn er chef for Fællesadministrationen. Teknisk chef Benny Petersen er stedfortræder.

Fællesadministrationens ansvarsområder

Fællesadministrationen understøtter, at vi kan drive skolen med en høj grad af kvalitet og efterleve de retningslinjer, som lægges af bl.a. undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og som tjekkes gennem årlige revisioner.

Det gør vi f.eks. ved at stille godkendte systemer til rådighed (eks: Studie+, SDBF mm.), sikre back-up, understøtte elevtrivsel og studiemiljø og sikre, at vi følger en genkendelig designlinje.

Det er altid den enkelte medarbejder på skolen, der har ansvaret for at overholde GDPR, copyright, gældende lovgivning, retningslinjer mm.

Du kan som medarbejder få råd og vejledning af skolens specialister i Fællesadministrationen inden for de rammer, der fremgår af siderne for de enkelte afdelinger.

 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...