Eux-elev

Bliv klogere på det praktiske som eux’er i forhold til økonomi, vejledning, ferier og meget andet.

Studierejser

  Studierejser til New York og en europæisk storby

  Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studieture. Du afprøver fagene i praksis, samtidig med at du udvikler dig personligt på rejserne.

  Vi planlægger rejser til

  • New York en uge på GF2
  • En europæisk storby en uge på det studieforberedende forløb.

  Læs mere om studierejserne
  Sådan betaler du studierejsen

  Du betaler selv udgifterne til studierejserne. På nogle studieretninger og forløb indgår studieture til bestemte lande. Se rejsemål og udgifter under beskrivelsen af hver enkelt studieretning eller forløb.

  Fravælger du en rejse, efter den er bestilt, skal du selv betale de udgifter, som ikke kan refunderes. Det gælder også, hvis afbuddet skyldes, at du ikke har bestået et skoleår, og du derfor ikke kan fortsætte i klassen, og hvis du af anden årsag ikke må deltage i rejsen.

  Studierejser betaler du i skolens webshop. Se vejledningen i brug af RHS webshoppen.

  Betal studierejsen i skolens webshop
  Rejserne er faglige og alkoholfrie

  Alle rejser er alkoholfrie og har et fagligt indhold. Det er obligatorisk, at eleverne tegner en fælles rejseforsikring i forbindelse med rejser i skolens regi. Forsikringer aftales med rejselæreren.

  Kommunikation ved aflyste fly og lignende

  Opstår der kritiske situationer i forbindelse med en klasses rejse, kommunikerer skolen til forældrene via skolens hjemmeside. En kritisk situation er for eksempel udsættelse af hjemrejsen på grund af aflyste fly.

Eksamener og projekter

  Eksamener og projekter

  På GF1 er der én eksamen i et grundfag. På GF2 skal du til én eksamen og én grundforløbsprøve.

  På det studieforberedende forløb er der seks eksamener og EOP (eksamensområdeprojekt).

  Eksamensregler

  Her kan du læse om regler vedrørende eksamen på eux på Roskilde Handelsskole.

  Læs eksamensreglerne
  Undervisningsplaner

  En undervisningsplan giver dig et overblik over indholdet i uddannelsen. Her kan du læse om de fag og temaer, som du skal igennem på eux.

  På Roskilde Handelsskole har vi valgt at opdele den lokale undervisningsplan i forskellige dokumenter.

   

  Den lokale undervisningsplan uddannelsesniveau

  Her kan du læse om selve uddannelsen.

   

  Den lokale undervisningsplan skoleniveau

  Her kan du læse om overordnede forhold omkring eux på Roskilde Handelsskole.

Uddata+, bøger og print

  Uddata+

  Skolen bruger Uddata+ til at opbevare og udveksle opgaver og til at sende meddelelser, e-mails, lektier og meget andet.

  Der er adgang til Uddata+ fra internettet, og du logger på ved hjælp af det UNI-login, som du får ved skolestart. I systemet kan du se og opdatere informationer hjemmefra, hvis du har netadgang. Hvis du glemmer dit login, kan du få hjælp i it-helpdesk.

  Fra Uddata+ har du adgang til blandt andet:

  • dit skema
  • dine karakterer, også dem du eventuelt har gennem en anden erhvervsuddannelse
  • din fraværsstatistik.

   

  Vi sender dig en sms om skemaændringer og arrangementer. Du skal selv vedligeholde oplysninger om mobilnummer i Uddata+.

  Gå til Uddata+
  Personlige oplysninger

  Husk at ændre din adresse, hvis du flytter. Hvis du får nyt telefonnummer, skal du rette det i Uddata+.

  Gå til Uddata+
  Aflysninger

  I Uddata+ skal du oplyse dit mobilnummer, så sender skolen dig en sms i tilfælde af aflysninger. Husk at ændre nummeret, hvis du får nyt.

  Gå til Uddata+
  Bøger

  I undervisningen bruges primært i-bøger, som du får adgang til med dit UNI-login.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har glemt dit UNI-login
  Udlån og aflevering af bøger

  I starten af skoleåret skal du sammen med din lærer og resten af klassen i bogadministrationen og låne bøger. Husk at skrive navn på forsiden af bøgerne.

   

  Se status på lånte bøger

  Du kan tjekke dine udlån på selvbetjeningsmaskinerne ved bogadministrationen i underetagen. Klik på udlån og log ind med dit UNI-Login.

  Det bedste overblik får du, hvis du tjekker dine udlån på online:

  • Log ind med dit UNI-Login gennem menuen i øverste venstre hjørne
  • Øverst i venstre hjørne er der ikoner for ”Udlån” og ”for gamle lån”. Der kan du se, hvornår de forskellige bøger skal afleveres.

   

  Aflevering af bøger

  Du afleverer bøger på selvbetjeningsmaskinerne ved bogadministrationen i underetagen.

  Når du scanner bogen ved aflevering, skal du huske at holde øje med, at det er dit eget navn der kommer frem i venstre hjørne af skærmen. Så du er sikker på, at det er din egen bog, du har afleveret.

  Der må ikke komme bøger gennem brevsprækken, der ikke først er registreret som afleverede på selvbetjeningsmaskinerne.

  Fotokopiering og print

  Hver uge får du tildelt 1,50 kr. til print. Det svarer for eksempel til en farve og 10 sort/hvid udskrifter. Ubrugte beløb føres videre til senere brug. Har du brug for flere udskrifter, får du adgang til at udskrive og kopiere ved at indbetale minimum kr. 25,- på print.rhs.dk.  

   

  • Sort/hvid print koster kr. 0,10 pr. side
  • Farveprint koster kr. 0,50 pr. side.

   

  Du logger på med det brugernavn og den adgangskode, du får udleveret ved skolestart. Når du logger på, kan du læse vilkårene for brug af kopi- og printsystemet.

  Gå til print.rhs.dk

Studieaktivitet

  Det er vigtigt, du møder op til undervisningen

  Der er mødepligt, og det er vigtigt, at du møder op til undervisningen.

  Fravær

  Vi forventer, at du er tilstede i alle timerne. Vores erfaring viser, at det giver det bedste resultat og det bedste miljø i klassen.

  Vi holder løbende øje med dit fravær, og du har selv pligt til at følge det i Uddata+. Vi tager højde for accepteret fravær, men registrerer alt fravær som fravær.

  Hold øje med dit fravær i Uddata+
  Accepteret fravær

  Accepteret fravær vil være forskelligt fra elev til elev. Her tages højde for årsager til fravær og dit faglige niveau/mulighed for at gennemføre uddannelsen.

  Accepteret fravær kan være

  • Dokumenteret sygdom. Du skal selv betale for dokumentationen.
  • Indlæggelse på sygehus. Du skal selv have dokumentation for indlæggelsen.
  • Session. Du skal selv have dokumentation for indkaldelse til sessionen.
  • Køreprøve. Du skal selv have dokumentation for indkaldelse til køreprøve, teoriprøve og glatbane.
  • Borgerligt ombud (pligter som samfundet beder dig påtage, for eksempel møde som vidne i retten). Du skal selv have dokumentation for indkaldelse.
  • Deltagelse i skolens aktiviteter. 

  Udelukkelse fra studiemiljøaktiviteter

  Hvis du har et uacceptabelt fravær, kan du som udgangspunkt ikke deltage i studieture, fodboldture og så videre, medmindre der er særlige årsager til dit fravær.

Støtte under din uddannelse

  Kontaktlærer

  Hver klasse har en kontaktlærer – det svarer til en klasselærer. Din kontaktlærer er den person, som du altid kan spørge til råds, hvis du har problemer eller spørgsmål angående din uddannelse.

  Det er ikke sikkert, at din kontaktlærer kan svare på alle spørgs­mål, men kontaktlæreren kan hjælpe med at henvise dig til den person, der kan hjælpe dig. Hvis du har for meget fravær, så vil din kontaktlærer eller studievejleder tage en samtale med dig.

  Den dag du starter, bliver du modtaget af din kontaktlæ­rer.

  Find kontaktoplysninger på lærerne
  Praktikkontor

  På skolens praktikkontor kan du få hjælp til at finde en elevplads. Du kan for eksempel få hjælp til at skrive ansøgninger og få gode råd om jobsamtaler. 

  På Facebooksiden Roskilde Handelsskole – Elevplads kan du finde opslag fra virksomheder, som søger elever.

  Få mere at vide om praktikforløbet
  Studievejledning

  Studievejledningens opgave er at støtte og vejlede elever, der har særlige problemer, så så mange elever som muligt gennemfører deres uddannelse.

  Hver klasse har en studievejleder tilknyttet. Når du begynder på skolen, får du at vide, hvornår din studievejleder har træffetid og telefontid, så du kan opsøge vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil tale om.

  Desuden vejleder og orienterer studievejlederne generelt om forhold, der har med uddannelsen at gøre. For eksempel vejleder de om valgfag, eksamen, studieretninger og forløb, SU eller om, hvordan du kan forbedre dine studievaner. Det er først og fremmest studievejlederne, der holder øje med fravær, og de griber ind, hvis fraværet bliver for højt.

  Find kontaktoplysninger på studievejlederne
  Mentor

  Som nævnt er det studievejledernes opgave at støtte dig, hvis du har særlige problemer, der gør det svært for dig at gennemføre din uddannelse. I det tilfælde kan du anmode om at få en mentor. En mentor er en lærer eller en anden person, som støtter dig igennem en periode af uddannelsen.

  Få ekstra hjælp og støtte (SPS)

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt Benny Hermansen på mail be@rhs.dk eller på telefon 8852 3312. Du kan også henvende dig til Benny i administrationen.

  Hjælp uden for skoletiden

  Hvis du har brug for at snakke med nogen uden for skoletiden, anbefaler vi de her steder:

   

  Du er altid velkommen til at gå til din studievejleder, hvis du ikke ved, hvem du skal henvende dig til.

  Studievejledningen

IT

  Digital post

  Skolen sender al skriftlig information (for eksempel breve) til dig med digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse på borger.dk eller e-boks.dk.

  Gå til e-boks.dk
  Send sikker mail

  Hvis du skal sende oplysninger til Roskilde Handelsskole.

  Som privatperson med brug af NemId

  Fra virksomhed med brug af medarbejdersignatur

   

  Indsæt gerne dine kontaktoplysninger i mailen og skriv også hvem din mail er til – en person eller afdeling.

  Digital post
  Medbring din egen computer

  På Roskilde Handelsskole er IT en del af hverdagen, og du skal medbringe din egen computer.

  Skolen anbefaler en nyere og tidssvarende Windows pc med Windows 10 styresystem eller en Apple MAC.

  Sørg for altid at opdatere din computer til nyeste version af styresystemet. Har du Windows 10 skal det være version 18 eller nyere, og har du Apple MAC skal det være version 10.14 eller nyere. 

  Skolens trådløse net er baseret på ac-standarden, der understøtter g og n standarderne. Vi anbefaler et nyere trådløst netkort, som er Wi-Fi kompatibelt.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Adgang Office 365

  Du får adgang til Office 365 så længe, du er tilknyttet skolen. Herfra kan du downloade, installere og anvende seneste version af Microsoft Office og anvende OneDrive som lagerplads.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Gratis antivirus-program

  Skolen tilbyder gratis brug af antivirus-programmet F-secure, som du kan bruge så længe, du går på skolen.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Kom på internettet

  Der er trådløst netværk indendørs på hele Roskilde Handelsskole. Der er adgang til internettet og skolens systemer, herunder mulighed for fjernadgang til forskellige programmer, blandt andet Office-pakken og matematikprogrammer.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Brugernavn, kodeord og mail

  Ved skolestart får du tildelt brugernavn og kodeord, som du bruger, når du skal på internettet og på skolens systemer.

  Du får desuden tildelt en skole e-mailadresse, hvor du vil modtage generel information fra skolen. Du kan ligeledes sende og modtage mail via din skole e-mailadresse.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Hjælp til IT

  Skolen har en IT-helpdesk, hvor du kan få hjælp, hvis du har problemer med skolens systemer, netværk, kodeord og lignende.

  Personlig betjening i Helpdesken:

  • mandag til torsdag kl. 8-15
  • fredag kl. 8-14.

   

   Helpdesken er altid åben online - det kræver dog RHS brugernavn og kodeord.

  Du kan også oprette en helpdesk-opgave
  IT-regler

  Brug af skolens IT-udstyr

  • Jeg må bruge skolens pc’er med mere, men jeg efterlader dem i standardopsætningen.
  • Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen.
  • Jeg må have relevante programmer åbne i timerne
  • Jeg behandler skolens IT-udstyr med respekt (herunder kopimaskiner, computere på gangene og i klasserne).

   

  Internet

  • Jeg har adgang til internet på skolen, men jeg må ikke foretage ulovlige aktiviteter, herunder spamudsendelse og download af ulovlige programmer.

   

  E-mail

  • Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet.
  • Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, æreskrænkende, pornografiske, racistiske eller truende.

   

  Login

  • Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login.

   

  Lyd

  • Jeg må have lyd slået til efter aftale med læreren.

   

  Fejlmelding

  • Jeg fejlmelder skolens IT-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

  Behandling af personoplysninger

  Roskilde Handelsskole er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, som vi har modtaget og modtager om dig.

  Find mere information om, hvordan Roskilde Handelsskole behandler personoplysninger til elever og værger til elever under 18 år. 

  Behandling af personoplysninger

Praktiske oplysninger

  Studiekort

  I starten af dit uddannelsesforløb får du et studiekort, der gælder som dokumentation for, at du er elev på Roskilde Handelsskole.

  Du skal altid medbringe dit studiekort, og du skal fremvise det, hvis nogen spørger. Husk også studiekortet i forbindelse med fester og lignende arrangementer.

  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247.

  Søg SU på minSU
  Transportstøtte

  Du kan søge om et ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 12,74 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder.

  Du skal godkendes til et ungdomskort
  Gå ind på ungdomskort.dk og vælg trin 1 for at blive godkendt. 

  Bestilling og betaling af ungdomskort
  Når du er godkendt, skal du bestille og betale på ungdomskort.dk - vælg trin 2. 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål til transport så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247. 

  Bestil dit ungdomskort
  NemID

  For at søge om SU og Ungdomskort skal du have et NemID.

  Bestil NemID 

  Du bestiller NemID via su.dk eller henter det på Borgerservice i din bopælskommune.

  Hvis du har fået et NemID via din bank, skal du have det registreret til offentlige hjemmesider via NemID.nu. Du skal bruge dit pas eller kørekort for at få åbnet dit NemID til offentlige hjemmesider. Du skal også have en NemKonto i din bank, for at SU-styrelsen kan udbetale SU til dig.

  Bestil NemID
  Erhvervsuddannelsernes (eud/eux) ferier og fridage

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2020/2021:

  • Studiestart 10. august 2020
  • Efterårsferie 12.-16. oktober 2020, uge 42
  • Juleferie 23. december 2020 - 3. januar 2021 (begge dage inklusiv)
  • Studiestart nye elever 14. januar 2021
  • Translokation 15. januar 2021
  • Vinterferie 22. - 26. februar 2021, uge 8
  • Påskeferie 29. marts - 5. april 2021 (begge dage inklusiv)
  • Bededag 30. april 2021
  • Kr. himmelfart 13. - 14. maj 2021
  • 2. Pinsedag 24. maj 2021 
  • Translokation 24. juni 2021

   

  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen og ikke lægger ferier i perioder med undervisning eller eksamen.

  Erhvervsuddannelsernes (eud/eux) ringetider

  1. lektion kl. 08.20 – 09.05
  2. lektion kl. 09.10 – 09.55
  3. lektion kl. 10.10 – 10.55
  4. lektion kl. 11.00 – 11.45
  5. lektion kl. 12.15 – 13.00
  6. lektion kl. 13.05 – 13.50
  7. lektion kl. 13.55 – 14.40
  8. lektion kl. 14.45 – 15.30

  Forældrekontakt

  Vi tror på, at stærke og positive relationer mellem os og dine forældre hjælper til, at du gennemfører din uddannelse.

  Derfor indbyder vi alle elever med forældre til et fællesmøde inden studiestart og i starten af skoleåret. Der vil endvidere være tilbud om forældrekonsultation midtvejs i grundforløb 1. 

  Hvis du har behov for det, tilbyder vi også individuelle samtaler, hvor dine forældre kan deltage. Og vi kontakter dine forældre, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for, at du kan fuldføre din uddannelse.

   

Ordensregler

  Ordensregler

  Vi er mange mennesker, der skal fungere sammen til daglig. Det er derfor nødvendigt at have klare ordensregler.

  Grundlæggende regler

  • Jeg viser hensyn over for mennesker, inventar og bygninger.
  • Jeg spiser og drikker uden for undervisningslokalerne, dog kan jeg godt medbringe vand i flasker med låg.
  • Jeg rydder op efter mig selv alle steder - i kantinen, i klassen og andre steder, hvor jeg færdes.
  • Jeg lukker vinduer og døre, slukker lyset og sætter stole på plads efter sidste time.
  • Jeg slukker min mobil og lægger den i tasken eller på anvist sted, når jeg har undervisning.
  • Jeg bruger ikke tobaksprodukter på skolens område - hverken ude eller inde (det gælder blandt andet cigaretter, e-cigaretter og snus).
  • Jeg er ikke påvirket af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og medbringer det heller ikke på skolen.
  • Jeg holder altid mine ferier i skolens ferier.
  • Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. Alle andre skal henvende sig i receptionen for at få adgang til skolen.
  • Boldspil og anden leg skal foregå på skolens boldbane.

   

  Respekt, tolerance og ansvarlighed

  • Jeg respekterer undervisningen og arbejdet i timerne, og jeg deltager aktivt og positivt. Jeg bliver i klassen, når der undervises, og jeg går normalt på toilettet og lignende i frikvartererne.
  • Jeg behandler andre mennesker med respekt og tolerance, og jeg taler pænt til og om andre.
  • Jeg er imødekommende, hensynsfuld og hjælpsom, Jeg inkluderer andre og udelukker ingen, og jeg mobber ikke hverken i eller uden for skolen.
  • Jeg behandler også andre med respekt på de sociale medier. Mit sprog er ordentligt, og jeg diskuterer ikke skolens ansatte eller elever på de sociale medier. Jeg gengiver ikke fotos, lyd eller film af skolens ansatte eller elever fra private sammenhænge eller i private situationer på de sociale medier uden skriftlig tilladelse fra dem, der er involveret.
  • Jeg optager ikke samtaler med skolens ansatte og elever, uden at de har givet skriftlig tilladelse til det.
  • Hvis jeg oplever, at en af mine kammerater eller jeg selv bliver behandlet respektløst eller bliver udsat for mobning, griber jeg ind - enten i situationen, eller ved at henvende mig til en lærer eller min studievejleder.

   

  Brud på skolens regler

  Ved brud på regler er det skolens ledelse, der i den konkrete situation afgør, hvilke konsekvenser det får. Grove eller gentagne brud på reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Følg studielivet

Tjek skolens sociale medier og få indblik i studielivet.

Instagram Facebook

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...