HR

Velkommen til HR. Vi hjælper med alt vedrørende din ansættelse: løn, vejledning om ferie og barsel og meget andet

HR står for eksempel for:

 • administration af tidsregistrering i studie+
 • vejledning om regler ved ferie, barsel, orlov mv.
 • refusioner ved sygdom og barsel, pension mv.
 • udbetaling af løn
 • ansættelsesbreve
 • ledelsessupport ved lønforhandlinger, nyansættelser, personalesager etc.
 • rapportering internt og til myndigheder

Træffetid og kontakt

  Sådan kontakter du os

  Skriv til lopk@rhs.dk med henvendelser, der drejer sig om løn og HR.

  Du kan også ringe direkte til de enkelte medarbejdere i træffetiden 8.00-12.00 mandag til fredag.

  Du er desuden velkommen til at komme forbi kontoret, når vi er der fysisk.

  Mød os på kontoret

  Vi har kontor i lokale 323b - skråt over for skolens hovedindgang (bygning 3).

Sygemelding og andet fravær

  Syge- og raskmelding, hvis du er lærer

  Hvis du er syg og har morgentimer, skal du altid starte med at aflyse dine morgentimer, eller skrive til eleverne, hvis de selv skal arbejde med noget.  

  Der er desuden to trin for at sygemelde dig som lærer:

  1. Du skal sygemelde dig telefonisk til Studiecentret fra kl. 08.00:
   Hhx-lærer til Pia vedsted (8852 3233) eller Kia Kiellberg Andersen (8852 3234).
   Eud/eux-lærer til Lone yde (8852 3223) eller Marianne Christiansen (8852 3240).
   Her aftaler i det praktiske vedrørende dine undervisningstimer.

  2. Du skal derefter syge- og raskmelde dig på Studie+
   Se hvordan du syge- og raskmelder dig på Studie+
   Din leder får direkte besked via systemet.

   Når du er rask igen, skal du tilsvarende melde det i Studie+ OG melde dig rask til Studiecentret på telefon eller mail senest kl. 13.30 dagen inden, du kommer på arbejde. 

  Syge- og raskmelding, hvis du ikke er lærer

  Du skal syge- og raskmelde dig på Studie+

  Se hvordan du syge- og raskmelder dig på Studie+

  Din leder får direkte besked via systemet. 

  Syge- og raskmelding før og under ferie

  Sygemelding før ferie

  Hvis du bliver syg før din ferie starter (arbejdstids begyndelse den første feriedag) har du ikke pligt til at påbegynde ferien.

  Du skal hurtigst muligt kontakte din nærmeste leder og sygemelde dig i Studie+. Holder din leder ferie, skal du sende en mail til lederen.

  Når du sygemelder dig i Studie+ skal du sætte Pia Lundgren (plp) og/eller Mette Karen Davidsen (mda) på som Cc. Medarbejder.

  Hvis du ikke får sygemeldt dig inden arbejdstids begyndelse, gælder reglerne om sygemelding under ferie.

  Du kan dog vælge at holde ferien som planlagt.

  Sygemelding under ferie

  Hvis du bliver syg under din ferie, skal du hurtigst muligt kontakte din nærmeste leder og sygemelde dig i Studie+. Holder din leder ferie, skal du sende en mail.

  Når du sygemelder dig i Studie+ skal du sætte Pia Lundgren (plp) og/eller Mette Karen Davidsen (mda) på som Cc. Medarbejder.

  Det er vigtigt, at du får sygemeldt dig hurtigst muligt af hensyn til evt. erstatningsferie. Det er for sent, når ferien er slut.

  Erstatningsferie

  Du har som udgangspunkt ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage på feriedage, dvs. en ret til maksimalt 4 ugers erstatningsferie, såfremt du har været ansat hele ferieåret. Retten til erstatningsferie indtræder kun hvis du sygemelder dig med lægelige dokumentation.

  Har du ikke været ansat hele ferieåret nedsættes de såvel 4 uger som de 5 dage forholdsmæssigt.

  Raskmelding

  Du skal raskmelde dig som normalt i Studie+ sidste sygedag.

Arbejdstid og ferie

  Politik om registrering af arbejdstid

  Alle medarbejdere skal registrere arbejdstiden, bortset fra selvtilrettelæggere og timelønnede ansatte.

  Se mere i skolens Politik om arbejdstidsregistrering
  Registrer dine timer i studie+

  Medarbejdere med flekstid skal registrere deres timer i studie+

  Se og registrer dine timer på studie+

  Vælg personale --> registrering

   

  Se ferie og fridage

  Du kan se, hvor mange feriedage du har optjent og brugt i studie+

  Her kan du også se eksempelvis omsorgsdage o.l. 

  Se dine feriedage på studie+ 

  Vælg personale --> medarbejdere (arbejdstid)

   

Personale- og lønpolitik

Medarbejderudviklingssamtale

  Se MUS-skema

  Til den årlige medarbejderudviklingssamtale mellem dig og din leder, tager I udgangspunkt i skolens fælles MUS-skema.  

  Hent MUS-skemaet her

Medarbejderforeninger

  Læs om skolens medarbejderforeninger

  Skolen har en række frivilligt drevne medarbejderforeninger:

  • Personaleforening
  • Det Var Dråben (vinklub)
  • Kunstforening

   

  Meld dig ind i skolens medarbejderforeninger via blanketter her.
  (under tilmeldinger) 

  Du kan læse mere om de enkelte foreninger i tilmeldingsblanketterne. 

Blanketter

  Find alle blanketter

  Du finder alle Roskilde Handelsskoles blanketter her.

  Her ligger alle skolens blanketter til alt fra ansættelser til eksamenstilsyn og beskatning af mobiltelefon. 

  Du skal vælge Windows login og ikke NemID for at tilgå blanketterne. 

  HR står for administration af blanketterne, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

I HR møder du

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...