Elev på hovedforløbet

Når du er elev i en virksomhed, skal du som en del af din uddannelse på skoleophold. Her får du en række praktiske oplysninger forud for dit skoleophold.

Praktiske oplysninger

  Skoleperioder, valgfag og påbygning

  Administration

  Offentlig administration

  Økonomi

  Spedition

  Revision

  Lægesekretær

  Blomsterdekoratør

  Digital handel

  Indkaldelse

  Når din uddannelsesaftale er modtaget og godkendt, sender vi en samlet oversigt over skoleforløbene til dig og din virksomhed med digital post (e-boks og borger.dk). 

  Cirka 3-4 uger før skolemodul sender skolen en indkaldelse til dig og din virksomhed via e-boks.

   

  Undervisningsplan

  Der er en undervisningsplan for alle specialer, hvor du kan læse mere om det faglige indhold i uddannelsen.

  Lokal undervisningsplan hovedforløbene
  PC

  Til alle skoleperioder skal du medbringe egen pc, oplader og eventuelt en forlængerledning.

  Uddata

  Uddata er skolens intranet. Du får oplysninger om systemet og dets indhold ved skolestart. På første undervisningsdag får du et UNI-Login sammen med en vejledning. Med dit UNI- Login kan du logge på Uddata. Her kan du følge dine skoleperioder, se dine karakterer og dit skema.

  Gå til Uddata
  Helpdesk - hjælp til IT

  Får du problemer med kodeord og lignende, kan du få hjælp i Helpdesk, der ligger tæt på hovedindgangen.

  Helpdesk har åbent
  Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
  Fredag fra kl. 8.00-14.00

  Kontakt Helpdesk elektronisk
  Du kan også kontakte Helpdesk elektronisk på helpdesk.rhs.dk.

  Få tilsendt brugernavn og ny kode
  Hvis du bliver logget af skolens systemer, kan du sende en sms (hvis du er tilmeldt sms-service) til 8852 3320 med teksten KODEORD, så vil du modtage en sms med brugernavn og ny kode.

  Fravær

  Hvis du bliver syg eller har andet fravær, skal du med det samme give besked til din arbejdsgiver.

  Hvis dit fravær overstiger 20 procent  på det enkelte modul, vil du som udgangspunkt blive afmeldt modulet. I det tilfælde skal du og din arbejdsgiver give besked til uddannelsessekretæren for dit speciale, så vi kan finde en løsning.

  Undervisningssted

  Undervisningen finder sted på:

  Roskilde Handelsskole
  Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde

  Der er adgang til skolens bygninger:

  • Mandag-torsdag kl. 7.30-16.00
  • Fredag kl. 7.30- 15.00.

  Adresse og find vej
  Udgifter til transport - befordringsrefusion

  Du kan få dækket udgifter til transport, når du er på skoleophold (befordringsrefusion). Du kan få dækket transportudgifter til den billigste offentlige transport. Skolen indberetter det automatisk.

   

  Behandling af personoplysninger

  Roskilde Handelsskole er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, som vi har modtaget og modtager om dig.

  Find mere information om, hvordan Roskilde Handelsskole behandler personoplysninger til elever og værger til elever under 18 år. 

  Behandling af personoplysninger
  Årlige elevtrivselsmålinger

  Elever på en gymnasie- eller erhvervsuddannelse skal én gang årligt svare på et spørgeskema fra Børne- og Undervisningsministeriet om trivslen på uddannelsesstedet.

  Her kan du læse mere om trivselsmålingen. 

  Sådan logger du på trivselsmålingen

  Du skal have din skolemail klar, når du skal udfylde trivselsmålingen.

  Hvis du har glemt adgangskoden til din skolemail, kan du sende en sms til 8852 3320 med teksten ”kodeord”. Så får du tilsendt et nyt.

  Har du problemer med at ændre koden, så skriv til IT-Helpdesken eller helpdesk@rhs.dk.

  Du får udleveret et link til spørgeskemaet af din kontaktlærer eller uddannelseschef. Når du er logget ind via linket, skal du oplyse hvilken institution, afdeling, uddannelse og klasse du går i.

  Når du skal besvare trivselsmålingen

  • Svarkategorierne skifter undervejs, for eksempel fra ”meget tit”-”aldrig” til ”helt enig”-”helt uenig”
  • Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ærligt på alle spørgsmål. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar
  • Du kan godt vælge at svare ”Ved ikke”
  • Du må gerne spørge læreren om hjælp, når undersøgelsen er i gang, men det er kun dig, der kender svaret på spørgsmålene.


  Dine svar er anonyme
  Der er ikke andre på dit uddannelsessted end dig selv, som kommer til at se dine individuelle svar i trivselsmålingen. Din lærer kommer ikke til at vide, hvad du har svaret, medmindre du selv fortæller det. Det samme gælder andre lærere, ledelsen, studievejledere, elevrådet og de andre elever. Dit uddannelsessted kan kun se svarene på spørgsmålene for hele Handelsgymnasiet/Erhvervsuddannelserne og eventuelt for de enkelte klasser.

  Hvorfor skal mit uddannelsessted lave en trivselsmåling?
  Det fremgår af § 59 a i lov om de gymnasiale uddannelser og af § 30 a i lov om erhvervsuddannelser, at institutionerne en gang årligt skal gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

  Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen på Handelsgymnasiet?
  Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer:

  1. Faglig individuel trivsel
  2. Social trivsel
  3. Læringsmiljø
  4. Pres og bekymringer

  Du har mulighed for at downloade en liste med spørgsmålene, så du kan se på dem på forhånd:
  spørgeramme på gymnasiale uddannelser.

  Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne?
  Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer:

  1. Egen indsats og motivation
  2. Læringsmiljø
  3. Velbefindende
  4. Fysiske rammer
  5. Egne evner.

  Dine oplevelser i din virksomhed er også et tema, hvis du er elev på hovedforløbet.

  Du har mulighed for at downloade en liste med spørgsmålene, så du kan se på dem på forhånd på denne side.

  Derfor laves der årlige trivselsmålinger

  1) Overblik over trivsel lokalt

  For det første bidrager dine svar til at give dit uddannelsessted et samlet overblik over, hvordan I som elever har det på jeres uddannelsessted. Det er vigtig viden for lærerene og ledelsen på din uddannelse, fordi de kan bruge resultaterne til at gøre uddannelsen bedre for jer elever.

  2) Overblik over trivsel på landsplan

  For det andet bidrager dine svar til at skabe overblik over, hvordan gymnasieelever og erhvervsuddannelseselever generelt i Danmark har det med at gå i gymnasiet/på en erhvervsuddannelse: hvad gør uddannelsesstederne godt, og hvad kan de blive bedre til? Fx kan målingen vise, hvordan elever i Danmark har det på deres uddannelser, og om pres og bekymring generelt er et stort problem blandt eleverne. Det er vigtig viden for de personer, der arbejder på at gøre de danske gymnasier og erhvervsskoler endnu bedre, for eksempel politikere.

  Er det frivilligt for dig at besvare spørgeskemaet?
  Trivselsmålingen gennemføres som udgangspunkt som en del af undervisningen, som du skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at besvare, kan du benytte svarkategorien ”Ved ikke”. Hvis du ikke deltager i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dig.

  Hvem kommer til at se svarene, og hvad bliver de brugt til?
  Børne- og Undervisningsministeriet har sørget for, at det kun er resultater for grupper af elever – for eksempel klasser eller hele institutioner – som vi som uddannelsessted kan se, når vi får resultaterne.

  Dit UNI-login, som du angiver, når du skal svare, er knyttet til dit CPR-nummer. Det gør det muligt at koble CPR-nummeret til dine svar, så der kan laves vigtige analyser og forskning. For eksempel kan man undersøge, hvordan trivsel i gymnasiet/på erhvervsskolen hænger sammen med andre forhold uden for uddannelsesstedet, for eksempel sundhed. Forskere uden for Børne- og Undervisningsministeriet, der vil undersøge den slags, skal dog have særlig tilladelse, og de kan kun se en kode for den enkelte elev, og ikke selve CPR-nummeret.

  Hvem kan jeg kontakte for mere information?
  Det er Styrelsen for It og Læring der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles, når du svarer på spørgsmålene i trivselsmålingen. Hvis du har spørgsmål om indsamlingen, så kan du kontakte Styrelsen for It og Læring eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@uvm.dk og høre mere om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet i forbindelse med trivselsmålingen.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på.

  Hvor længe opbevares mine data?
  Dine svar bliver sammen med dit CPR-nummer og Unilogin opbevaret hos Styrelsen for It og Læring i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, dvs. så længe der er behov for at følge udviklingen i elevernes trivsel.

Ekstra støtte og hjælp

Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

Læs mere

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...