Hhx-elev

Her kan du finde oplysninger om alt det praktiske som hhx’er i forhold til økonomi, vejledning, ferier og meget andet.

Om uddannelsen

  Valg af studieretning

  Handelsgymnasiets første tre måneder er et indledende grundforløb. I slutningen af perioden vælger du studieretning.

  Der er i løbet af grundforløbet et karrierevejledningsforløb, og du får i slutningen af forløbet en grundig introduktion til hver studieretning, så du har en fornuftig baggrund at vælge ud fra. En af dine lærere har en samtale med dig, hvor du får hjælp til at afklare, hvilken studieretning der passer bedst til dig. 

  Du starter på den valgte studieretning i starten af november. Der vil der igen være introdage, så du kan lære dine nye klassekammerater på studieretningen at kende.

  8 forskellige studieretninger fordelt på linjerne Virksomhed, Samfund og International:

  Virksomhed
  Med fokus på økonomi og virksomheder:

  • Virksomhed, økonomi og omverden
  • Finans
  • Iværksætteri
  • Sportsmanagement.

  Samfund
  Om samfundets udfordringer, nationalt og globalt:

  • Kommunikation og samfundsøkonomi. 

   

  International
  Med vægt på sprog, kultur og økonomi i internationalt perspektiv:

  • Verdensklasse
  • Europaklasse
  • USA – Kina. 

   

  Vi opretter altid en studieretning, hvis der er mindst 25 ansøgere til den.

  Studieretninger
  Obligatoriske fag og valgfag

  Handelsgymnasiet består af 12-15 fag på gymnasialt A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau.

  De obligatoriske fag og niveauer i uddannelsen er

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Et 2. fremmedsprog
  • Historie B
  • Afsætning B
  • International økonomi B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Matematik B
  • Erhvervsjura C
  • Informatik C
  • Samfundsfag C
  • Erhvervscase.

  Du specialiserer dig i de fag, der interesserer dig

  Når du vælger studieretning, vælger du nogle af de obligatoriske fag på et højere niveau, og på denne måde kan du specialisere dig inden for fag, som interesserer dig.

  Sprogfag

  Du har fra starten valgt et sprogfag. Det er enten, hvor du fortsætter med tysk eller fransk fra folkeskolen, eller at du kaster dig over spansk som et nyt sprog. Du skal som minimum have fransk eller tysk i to år på hhx. Har du valgt spansk, skal du altid have det gennem alle tre år.

  Valgfag

  Endelig skal du have op til tre valgfag (afhængigt af studieretning), som du vælger i løbet af uddannelsen.

  Fag
  Karrierelæring

  I gymnasiet skal du igennem forskellige karrierelæringsaktiviteter. Få overblik over dem for dine tre gymnasieår.

  Karrierelæring

Studierejser

  Om studierejser

  Roskilde Handelsskole har en meget international profil, og du får mulighed for at komme på studierejser af kortere eller længere varighed. Rejserne har altid et fagligt indhold, hvor du bruger det, du har lært i undervisningen. For eksempel når du taler sproget, besøger virksomheder og i det hele taget oplever andre kulturer og samfundsformer. Det giver udsyn, perspektiv og forbereder dig på arbejdslivet i en globaliseret verden.

  Studierejser giver dig også en unik mulighed for at lære dine klassekammerater bedre at kende, så nye relationer dannes og klassens fællesskab styrkes.

  Betaling af studierejser

  Du skal selv betale for studierejser. Betaling kan kun ske med MobilePay på det nummer, som er oplyst i tilmeldingsbrevet.

  Ved betaling oplyses elevens navn, klasse og raten, der betales.

  Du kan se vejledende priser under de enkelte studieretninger, og du får en betalingsplan ved tilmelding.

  Eventuel tilbagebetaling
  Hvis udgifter til rejsen bliver lavere end det betalte beløb, tilbagebetales det overskydende efter rejsen. Hvis du skal på flere studierejser, tilbagebetales eventuel overskydende beløb, efter sidste studierejse er afviklet.

  Kopi af pas

  Skolen skal bruge en kopi af dit pas, så det sikres, at alle oplysninger registreres korrekt i forbindelse med bestilling af rejsen.

  Hvis dit pas er udløbet, skal du stadig sende en kopi af det, og sørge for at få et gyldigt pas inden rejsen. Kopi af passet sendes samtidig med, at du tilmelder dig studierejsen.

  Hvis du får nyt pas efter rejsen er bestilt, hæfter du selv for eventuelle navneændringer. Uoverensstemmelse kan medføre afvisning ved check-in.

  Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler om passets gyldighed alt efter, hvilket land du rejser til. Det er dit ansvar, at passets gyldighed lever op til kravene. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.

  Indrejsetilladelse USA og UK

  ESTA i USA
  ESTA er en lovpligtig rejsegodkendelse for alle visumfrie rejsende til USA, heriblandt danske statsborgere. Du skal i god tid selv ansøge om ESTA ved at udfylde ansøgningsformularen her på siden.

  Der afsættes et undervisningsmodul til kollektiv vejledning i at udfylde ESTA. Du skal inden vejledningen sætte dig ind i de spørgsmål, som skal besvares i ansøgningsformularen. 

  Bemærk at reglerne for ESTA og visum kan ændre sig med kort varsel, hvorfor du skal holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside om pas og visum i USA

  Vær opmærksom på, at der kan være forhold der gør, at du ikke kan søge rejsegodkendelse via ESTA, fx hvis du:

  - ikke er dansk statsborger
  - ikke har en ren straffeattest
  - tidligere er blevet nægtet visum til USA
  - har opholdt dig i en række lande.

  Hvis du ikke kan søge via ESTA, skal du søge om visum gennem USA’s ambassade. Vær opmærksom på, at behandlingstiden kan være lang, så du skal søge i god tid.

  ETA i UK
  Nærmere info følger. 

  Forsikring

  Skolen har tegnet en grupperejseforsikring gennem Gouda, som alle elever er dækket af på studierejser. Udgiften til grupperejseforsikringen er inkluderet i rejsens pris. Se forsikringsbetingelser her.  

  Har du en kronisk eller eksisterende sygdom, er der særlige forhold, du skal være opmærksom på i forhold til dækning – læs mere i afsnittet herunder.

  Du er selv ansvarlig for at tegne en afbestillingsforsikring. Tjek om dine forældre/værge har en forsikring, du er dækket af.

  Dækning ved kronisk eller eksisterende sygdom
  Rejseforsikringen dækker behandlingsudgifter i forbindelse med akut opstået sygdom på rejsen. Har du en kronisk eller eksisterende sygdom, skal du have været stabil i to måneder forud for afrejsen for at kunne opnå fuld forsikringsdækning.

  Hvis du ikke har været stabil i to måneder, har du mulighed for at søge om forhåndsvurdering for at afklare, om du vil være dækket for sygdommen under din rejse. Du kan søge, hvis du inden for de sidste to måneder op til afrejse:

  • har været indlagt
  • har været til læge uden for almindelig kontrol
  • har fået ordineret en ændring af din medicin (f.eks. anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin)
  • er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling.

  Du kan bestille en forhåndsvurdering ved at gå ind på forsikringsselskabets hjemmeside: https://www.gouda.dk/erhverv/blanketter (gå til afsnittet ”Forhåndsvurdering”).

  Du vil fra forsikringsselskabet modtage skriftligt svar på forhåndsvurdering med en af tre følgende vurderinger, så du på forhånd ved, hvordan du er dækket på din rejse:

  • en ubetinget forhåndsvurdering, hvilket betyder, at du er fuldt dækket for din sygdom og eventuelle følger af denne
  • en betinget forhåndsvurdering med forbehold, hvilket betyder, at der vil være undtagelser for dækningen ved din sygdom, men at du vil være dækket for al anden akut sygdom og pludselig tilskadekomst
  • et afslag, hvilket betyder at du ikke kan benytte rejseforsikringen på din rejse.

  Der kan i visse tilfælde være behov for yderligere oplysninger, hvis det er tilfældet, vil du modtage en e-mail fra rejseforsikringsselskabet.

  Det blå EU-sygesikringskort

  Hvis du rejser til europæiske destinationer, skal du medbringe dit blå EU-sygesikringskort. Husk at tjekke gyldigheden af kortet.

  Har du ikke et EU-sygesikringskort eller er kortet udløbet, skal du sørge for at bestille et i god tid før afrejse.

  Rejseregler

  Følgende regler gælder for deltagelse i studierejse:

  • Studierejsen er undervisning gennemført et andet geografisk sted end det sædvanlige. Derfor gælder de samme regler om opførsel, som på skolen.

  • Eleven er forpligtet til at deltage i turens program, som udleveret inden afrejse, samt følge de af læreren angivne anvisninger og overholde indgåede aftaler og regler.

  • Det forventes, at eleverne tager hensyn til hinanden og hjælper kammerater, der er kommet i problemer. Ingen elev må færdes alene, medmindre det er aftalt med læreren.

  • I tilfælde af skader på inventar mm. skal dette meddeles til lærerne og erstattes af skadevolderen.

  • Eleven repræsenter Danmark og Roskilde Handelsskole på turen, og en adfærd, der kan virke stødende på andre kulturer, vil blive anset som et brud på ordensreglerne. Lokallovgivning skal overholdes.

  • Der er ingen mulighed for at tage hjem under studierejser. Hvis eleven har nogle arrangementer, som er obligatoriske at deltage i, skal der søges og opnås dispensation hos skolens ledelse i god tid inden afrejsen.

  • Hvis en elev, uanset årsag til denne beslutning, ønsker at rejse ud- og/eller hjem på andre tidspunkter end de, der er programfastsat for studierejsen som ud- og hjemrejsetidspunkt, er det for egen regning og for egen risiko.

  • Direkte, såvel som indirekte, tab som evt. måtte opstå i forbindelse med elevens udrejse og/eller hjemrejsetidspunkt, er Roskilde Handelsskole uvedkommende.

  • Eleverne skal være på værelserne senest kl. 23.00, hvor der også skal være ro af hensyn til andre gæster. Programmet kan medføre ændringer i dette. Medbragte musikanlæg må ikke benyttes.

  • Badning i det fri eller i svømmehal/pool er kun tilladt med lærernes accept.

  • Alle studierejser på Roskilde Handelsskole er røg- og alkoholfrie og fri for andre former for rusmidler. Det er en skærpende omstændighed, hvis denne regel brydes. Skolen forbeholder også retten til at sende eleven hjem for egen regning. Sker dette, kan eleven ikke deltage i efterfølgende studierejser. Skolen forbeholder sig desuden ret til, i særligt grove tilfælde, at udmelde eleven uden yderligere varsel.

  Såfremt regler og aftaler ikke overholdes, eller hvis eleven i andre sammenhænge opfører sig groft krænkende, kan det medføre erstatningsansvar, hjemsendelse for egen regning, udelukkelse fra sociale aktiviteter, en skriftlig advarsel eller udmeldelse.

  Samtykke under 18 år

  Nogle lander kræver forældres/værges samtykke, hvis deres barn under 18 år rejser uden dem (i nogle lande er aldersgrænsen 21 år). Du får besked, hvis din destination kræver samtykke.

  Behandling af personoplysninger

  Du kan læse om, hvordan vi behandler personoplysninger her

  Hvis du ikke er med på studierejse

  Hvis du ikke deltager i studierejsen, skal du følge undervisningen i en anden klasse og/eller arbejde med en case på skolen. 

  Fravælger du en rejse, efter den er bestilt, skal du selv betale de udgifter, som ikke kan refunderes. Det gælder også, hvis afbuddet skyldes, at du ikke har bestået et skoleår og derfor ikke kan fortsætte i klassen, og hvis du af anden årsag ikke må deltage i rejsen.

Lektier, prøver og eksamener

  Lektier

  Du får en del lektier for i løbet af din studietid. Det er ikke urealistisk, at du skal læse lektier cirka to timer om dagen i gennemsnit, og ved siden af kommer der en del større skriftlige opgaver.

  Erhvervsarbejde ved siden af studiet

  For meget erhvervsarbejde kan gå ud over lektierne, så tænk dig om en ekstra gang, før du siger ja til eftermiddagsarbejde.

  Du må regne med, at undervisningen i nogle tilfælde kan vare til kl. 16 og vejledning omkring studieområdet til kl. 17. Derfor skal du lægge fritidsjob derefter.

  Kontakt din studievejleder hvis du har brug for gode råd til at organisere dit hjemmearbejde
  Studieområdet

  Ud over den almindelige undervisning arbejder du meget tværfagligt og med konkrete projekter – især i de perioder, der kaldes studieområdet (SO). Det kendetegner studieområdet, at du forener det teoretiske og analytiske med en praktisk og virkelighedsnær tilgang.

  Studieområdet giver dig studiekompetencer, så du senere kan tage en videregående uddannelse. Det er delt i syv tværfaglige forløb, der strækker sig over alle tre år.

  Prøver og eksamener

  Der er prøver og eksamener gennem alle tre år. En hhx-uddannelse omfatter mindst ti eksamener herunder et studieområdeprojekt. Desuden er der to mindre eksamener ved slutningen af grundforløbet i almen sprogforståelse og i økonomisk grundforløb.

  I løbet af uddannelsen er der også forskellige terminsprøver og årsprøver.

  Alle eksaminer, årsprøver og terminsprøver er obligatoriske og afholdes efter skolens eksamensregler.

  Når du afslutter grundforløbet

  Der er to interne prøver ved afslutningen af grundforløbet: en prøve i økonomisk grundforløb (ØG) og en prøve i almen sprogforståelse (AP). Prøvekaraktererne kommer på eksamensbeviset.

  Når du afslutter 1.g

  Her kan samfundsfag C og informatik C blive udtrukket som eksamensfag. Du skal kun til eksamen, hvis du afslutter faget på C-niveau. I studieretningen Sprog og kultur kan du også komme op i matematik C.

  Endelig kan du komme op i en eller flere mundtlige eller skriftlige interne årsprøver.

  Når du afslutter 2.g

  I 2.g kan de fag, du afslutter, blive udtrukket til eksamen. Du kan også blive indstillet til en række mundtlige og skriftlige årsprøver og til en mundtlig prøve i et studieområdeforløb.

  Når du afslutter 3.g

  Du skal som nævnt op i mindst 10 skriftlige/mundtlige eksaminer i løbet af de tre år. I slutningen af 3.g skal du minimum op i det antal fag, der sikrer, at du i alt har været til eksamen i 10 fag.

  I slutningen af 3.g skal du op i en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i studieområdeprojektet. Du kommer også til eksamen i skriftlig dansk i slutningen af 3.g.

  Indstilling til eksamen

  Skolen indstiller eleverne til eksamen efter hvert skoleår. Du kan normalt kun blive indstillet til eksamen, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Du har deltaget aktivt i undervisningen i tilstrækkeligt omfang i alle fag
  • Du har afleveret dine opgaver til tiden og fået godkendt skriftligt arbejde i tilstrækkeligt omfang
  • Du har deltaget i terminsprøver og lignende prøver.

   

  Hvis du ikke opfylder betingelserne, kan skolen blive nødt til at gribe ind. Vi kan udmelde dig, bede dig om at gå året om eller indstille dig til eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin. Vi kan også afmelde din SU.
  Afgørelsen om indstilling træffes af ledelse, studievejledere og lærere i foråret.

  Du kan ikke rykke op til næste klassetrin, hvis gennemsnittet af dine karakterer er under 2,0. Ved beregning af karaktergennemsnittet regner vi både årskarakterer og eksamener med.

  Eksamenshåndbøger

  Vi beskriver eksamenerne på Handelsgymnasiet i eksamenshåndbøger.

  I eksamenshåndbøgerne kan du orientere dig om de forestående eksamener. Du kan for eksempel læse om, hvilke eksamener du skal og kan komme op i, og om eksamensformerne i de forskellige fag.

   

  Eksamenshåndbog hhx 1.g 2024 

  Eksamenshåndbog hhx 2.g 2024

  Eksamenshåndbog hhx 3.g 2024

  Beregn dit eksamensgennemsnit

  Når du skal beregne dit eksamensgennemsnit, skal du være opmærksom på, at dine karakterer vægter forskelligt. Nogle karakterer vægter 1 eller 2, mens andre vægter 0,75 eller 1,5.

  Her kan du se et eksempel på et hhx-eksamensbevis og se, hvor meget de enkelte karakterer vægter.

  Du kan prøve at beregne dit eksamensgennemsnit selv. Der findes en del gennemsnitsberegnere på nettet for eksempel linket her. 

  Er du i tvivl om, hvordan du gør, er du altid velkommen til at kontakte din studievejleder.

  Beregn dit gennemsnit
  Klage over karakter

  Årskarakter: Vil du klage over en årskarakter, så anbefaler vi, at du henvender dig til den pågældende lærer først. Hvis du efter en samtale stadig ønsker at klage, så skal det ske senest 10 dage efter at karakteren er offentliggjort og sendes til uddannelseschefen.

  Eksamenskarakter: Læs om det i Eksamenshåndbogen herover.

  Eksamensbevis og beståelsesregler

  Efter 1.g og 2.g får du dine afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer.

  Efter 3.g udsteder vi eksamensbeviser til elever, der har bestået eksamen. På eksamensbeviset er der skriftlige og mundtlige årskarakterer og prøvekarakterer. Der er kun karakterer for det højeste niveau (A, B eller C), du har gennemført de enkelte fag på. Fagene indgår med forskellig vægtning efter nogle lidt komplicerede regler.

  Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der er på eksamensbeviset. Du har bestået eksamen, hvis dette gennemsnit er på mindst 2,0.

Hjælp og støtte under din uddannelse

  Studievejledning

  Studievejledningens opgave er at støtte og vejlede elever, der har særlige problemer, så så mange elever som muligt gennemfører deres uddannelse.

  Hver klasse har en studievejleder tilknyttet. Når du begynder på skolen, får du at vide, hvornår din studievejleder har træffetid og telefontid, så du kan opsøge vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil tale om.

  Desuden vejleder og orienterer studievejlederne generelt om forhold, der har med uddannelsen at gøre. For eksempel vejleder de om valgfag, eksamen, studieretninger og forløb, SU eller om, hvordan du kan forbedre dine studievaner. Det er først og fremmest studievejlederne, der holder øje med fravær, og de griber ind, hvis fraværet bliver for højt.

  Find kontaktoplysninger på studievejlederne
  UU-vejleder

  I folkeskolen har du haft en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU-vejlederen har pligt til at følge dig, efter du forlader folkeskolen.

  Din studievejleder hos os har løbende kontakt med vejlederne på UU-centrene. Vejlederne har pligt til at give en tilbagemelding til UU i det område, du kommer fra, hvis du afbryder din uddannelse, eller det vurderes, at du er frafaldstruet.

  Mentor

  Som nævnt er det studievejledernes opgave at støtte dig, hvis du har særlige problemer, der gør det svært for dig at gennemføre din uddannelse. I det tilfælde kan du anmode om at få en mentor. En mentor er en lærer eller en anden person, som støtter dig igennem en periode af uddannelsen.

  Få ekstra hjælp og støtte (SPS)

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt studievejleder og mentor Charlotte Dejgaard Thomsen på mail cdt@rhs.dk eller på telefon 8852 3298. Du kan også henvende dig til Charlotte i Elevrådgivningen.

  Studievalgvejlederen

  Hvis du har brug for det, kan du booke en individuel samtale med studievalgvejlederen. Der kan du få information om et specifikt studium, eller I kan snakke om tvivl i forhold til studievalg. Du kan også stille spørgsmål til mulighederne for at studere i udlandet.
   

  Sådan kontakter du Studievalg

  Du kan kontakte Morten Georg Hansen fra Studievalg Danmark på mail mge@studievalg.dk, eller du kan ringe eller sende en sms på 3333 2076.

  Se træffetider og book en vejledningssamtale
  Hjælp uden for skoletiden

  Hvis du har brug for at snakke med nogen uden for skoletiden, anbefaler vi de her steder:

   

  Du er altid velkommen til at gå til din studievejleder, hvis du ikke ved, hvem du skal henvende dig til.

  Studievejledningen
  Projekt Netwerk

  Handelsgymnasiet er med i projekt Netwerk, som er et samarbejde mellem Ventilen og Mary Fonden. Formålet med Netwerk er at skabe et stærkt fællesskab og en god klassekultur og på den måde forebygge ensomhed blandt elever på ungdomsuddannelserne.

  Projektet skal blandt andet gøre eleverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at alle trives og føler, at de hører til i klassen. 

  Læs mere om Netwerk

IT

  Digital post

  Skolen sender al skriftlig information (for eksempel breve) til dig med digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse på mit.dkborger.dk eller e-boks.dk. Du får også information via studiesystemet Studie+. 

  Gå til e-boks.dk
  Send sikker mail

  Hvis du skal sende oplysninger til Roskilde Handelsskole.

  Som privatperson: Send sikker mail til os via mit.dk med brug af NemID eller MitID

  Som virksomhed: Send sikker mail til os via mit.dk med brug af virksomhedens NemID eller MitID

  Indsæt gerne dine kontaktoplysninger i mailen og skriv også hvem din mail er til – en person eller afdeling.

  Digital post
  Medbring din egen computer

  På Roskilde Handelsskole er IT en del af hverdagen, og du skal medbringe din egen computer.

  Skolen anbefaler en nyere og tidssvarende Windows pc med Windows 10 eller 11 styresystem eller en Apple MAC. Sørg for altid at opdatere din computer til nyeste version af styresystemet og hent alle opdateringer til din Office pakke - især op til prøver og eksamener. 

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Adgang Office 365

  Du får adgang til Office 365 så længe, du er tilknyttet skolen. Herfra kan du downloade, installere og anvende seneste version af Microsoft Office og anvende OneDrive som lagerplads.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Gratis antivirus-program

  Skolen tilbyder gratis brug af antivirus-programmet F-secure, som du kan bruge så længe, du går på skolen.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Kom på internettet

  Der er trådløst netværk indendørs på hele Roskilde Handelsskole. Der er adgang til internettet og skolens systemer, herunder mulighed for fjernadgang til forskellige programmer, blandt andet Office-pakken og matematikprogrammer.

  Du logger på ved hjælp af dit skolemail-login.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Brugernavn, kodeord og mail

  Skolemail og skolemail-login

  Ved skolestart får du tildelt en mailadresse, som også er dit brugernavn og adgangskode til skolens wifi og printsystem. Glemmer du din adgangskode, kan du få hjælp hos helpdesk. 

  Unilogin

  På Studie+, Systime, Minlæring og flere andre it-systemer skal du logge ind med dit Unilogin. Det får du udleveret når du starter på skolen. Hvis du mister login eller kodeord, kan du altid få hjælp i Helpdesk. Man kan også få det via selvbetjening med NemID.

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  Hjælp til IT

  Skolen har en IT-helpdesk, hvor du kan få hjælp, hvis du har problemer med skolens systemer, netværk, kodeord og lignende.

  Personlig betjening i Helpdesken:

  • mandag til torsdag kl. 8-15
  • fredag kl. 8-14.

   

  Du kan også altid få hjælp ved at sende en mail til helpdesk@rhs.dk. Vi svarer hurtigst muligt.

  Du finder også vejledninger og hjælp hos Helpdesken online - det kræver dog, at du logger ind med din skole e-mailadresse og adgangskode.

  IT-regler

  Brug af skolens IT-udstyr

  • Jeg må bruge skolens pc’er med mere, men jeg efterlader dem i standardopsætningen.
  • Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen.
  • Jeg må have relevante programmer åbne i timerne
  • Jeg behandler skolens IT-udstyr med respekt (herunder kopimaskiner, computere på gangene og i klasserne).

   

  Internet

  • Jeg har adgang til internet på skolen, men jeg må ikke foretage ulovlige aktiviteter, herunder spamudsendelse og download af ulovlige programmer.

   

  E-mail

  • Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet.
  • Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, æreskrænkende, pornografiske, racistiske eller truende.

   

  Login

  • Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login.

   

  Lyd

  • Jeg må have lyd slået til efter aftale med læreren.

   

  Fejlmelding

  • Jeg fejlmelder skolens IT-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

  Behandling af personoplysninger

  Roskilde Handelsskole er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, som vi har modtaget og modtager om dig.

  Find mere information om, hvordan Roskilde Handelsskole behandler personoplysninger til elever og værger til elever under 18 år. 

  Behandling af personoplysninger

Studiesystem, skemaændringer, bøger og print

  Studiesystem

  Skolens studiesystem bruger du til at opbevare og udveksle opgaver og sende meddelelser, lektier og andet.

  Du får adgang til systemet ved at logge på med din skole e-mailadresse og adgangskoden, som du får ved skolestart. Der er adgang til de fleste af skolens systemer hjemmefra.

  Skemaændringer

  Du kan se dit skema i studiesystemet Studie+, i mobilappen Studie+ samt på selvbetjening.rhs.dk. Alle steder logger du ind med din skole e-mailadresse og din adgangskode. 

  Skemaændringer vises automatisk i ovenstående systemer. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret om eventuelle skemaændringer. 

  Gå til selvbetjening.rhs.dk
  Aflysninger

  Det kan ske, at timer bliver aflyst, fordi læreren er syg, på kursus eller andet. Vi forsøger at skaffe en vikar, hvis det er muligt.

  Læreren vil normalt sørge for, at du får opgaver at arbejde med, hvis der ikke kommer en vikar. Opgaverne vil ofte blive lagt ind på det studieadministrative system, hvor du kan hente dem.

  Du får besked om aflyste morgentimer via samtalemodulet i Studie+ og via Studie+ appen på din mobiltelefon.  

  Matematikprogram til undervisningen

  Inden studiestart skal du selv anskaffe eller leje programmet TI-Nspire CX CAS til brug i matematik.

  Husk at gemme mailen med licenskoden, så du kan downloade programmet igen ved geninstallation af pc, hvis du får ny pc eller hvis du skal kontakte leverandøren. Hvis du ikke har koden, så skal du genkøbe licensen.

  Vejledning til køb af programmet
  Bøger og programmer

  I løbet af skoleåret får du udleveret de bøger og programmer, du skal bruge i undervisningen.

  Pas på bøgerne og skriv navn på

  Husk at skrive navn og klasse på forsiden af bøgerne, og vær opmærksom på, at du hæfter for de bøger, du har lånt. Det betyder, at du skal betale erstatning, hvis en bog bliver væk eller ødelagt. 

  Gratis adgang til Ordbogen.com

  Fra skolen kan du få gratis adgang til Ordbogen.com. Du kan også bruge det hjemmefra ved at logge på med din skole e-mailadresse og kodeord. 

  Login til Systime og Gyldendal

  Du skal altid bruge din skole e-mailadresse og kodeord, når du registrer dig hos for eksempel Systime eller Gyldendal. Hvis du oplever tekniske problemer med at få adgang til eller bruge e-bøger, kan du henvende dig i skolens IT-helpdesk. Det samme gælder, hvis du har tekniske udfordringer i forbindelse med søgning i de databaser, som skolen stiller til rådighed.

  Få adgang til Gyldendals ordbøger med dit UNI-login
  Udlån og aflevering af bøger

  I starten af skoleåret skal du sammen med din lærer og resten af klassen i bogadministrationen og låne bøger. Husk at skrive navn på forsiden af bøgerne.

   

  Se status på lånte bøger

  Du kan tjekke dine udlån på selvbetjeningsmaskinerne ved bogadministrationen i underetagen. Klik på udlån og log ind med dit CPR-nummer.

  Det bedste overblik får du, hvis du tjekker dine udlån på online:

  • Log ind med dit UNI-Login gennem menuen i øverste venstre hjørne
  • Øverst i venstre hjørne er der ikoner for ”Udlån” og ”for gamle lån”. Der kan du se, hvornår de forskellige bøger skal afleveres.

   

  Aflevering af bøger

  Du afleverer bøger på selvbetjeningsmaskinerne ved bogadministrationen i underetagen. Tryk på aflever på skærmen og scan bogens stregkode. 

  Når du scanner bogen ved aflevering, skal du huske at holde øje med, at det er dit eget navn der kommer frem i venstre hjørne af skærmen. Så du er sikker på, at det er din egen bog, du har afleveret.

  Der må ikke komme bøger gennem brevsprækken, der ikke først er registreret som afleverede på selvbetjeningsmaskinerne.

  Fotokopiering og print

  Hver uge får du tildelt 1,50 kr. til print. Det svarer for eksempel til en farve og 10 sort/hvid udskrifter. Ubrugte beløb føres videre til senere brug. Har du brug for flere udskrifter, får du adgang til at udskrive og kopiere ved at indbetale minimum kr. 25,- på print.rhs.dk.  

   

  • Sort/hvid print koster kr. 0,10 pr. side
  • Farveprint koster kr. 0,50 pr. side.

   

  Du logger på med det brugernavn og den adgangskode, du får udleveret ved skolestart. Når du logger på, kan du læse vilkårene for brug af kopi- og printsystemet.

  Gå til print.rhs.dk

Praktiske oplysninger

  Studiekort

  I starten af dit uddannelsesforløb skal du oprette et digitalt studiekort, der gælder som dokumentation for, at du er elev på Roskilde Handelsskole.

  Du opretter studiekortet i app’en Studiz. Hvis du ikke har en smartphone, kan du også vælge at få printet dit studiekort.

  Du skal altid medbringe dit studiekort, og du skal fremvise det, hvis nogen spørger. Husk også studiekortet i forbindelse med fester og lignende arrangementer.

  Se hvordan du opretter dit studiekort
  Økonomi

  Undervisning og bøger er gratis, men du skal selv anskaffe eller leje matematikprogrammet TI-Nspire CX CAS til beregninger i matematik inden skolestart. Desuden skal du selv betale studieture og ekskursioner. Der er fri adgang til elektroniske ordbøger via skolens IT-systemer.

  Få adgang til Gyldendals ordbøger med dit UNI-login
  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247.

  Søg SU på minSU
  Transportstøtte

  Du kan søge om et ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 13,94 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder.

  Du skal godkendes til et ungdomskort
  Gå ind på ungdomskort.dk og vælg trin 1 for at blive godkendt. 

  Bestilling og betaling af ungdomskort
  Når du er godkendt, skal du bestille og betale på ungdomskort.dk - vælg trin 2. 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål til transport så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247. 

  Bestil dit ungdomskort
  Hhx ferier og fridage

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2024/2025:

  • Studiestart hhx mandag den 12. august 2024
  • Efterårsferie den 14.-18. oktober 2024, uge 42
  • Juleferie den 21. december 2024 – 3. januar 2025 (begge dage inkl.)
  • Vinterferie den 17.-21. februar 2025, uge 8
  • Påskeferie den 14. april - 21. april 2025 (begge dage inkl.)
  • Kr. himmelfart den 29. - 30. maj 2025
  • 2. pinsedag den 9. juni 2025.

  Sidste mulige eksamensdag for alle hhx-elever er onsdag den 25. juni 2025.

  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen, og ikke lægger ferier i perioder med undervisning.

  Ferieplanen er med forbehold for ændringer.

  Handelsgymnasiets ringetider

  1. blok kl. 08.15 – 09.45
  2. blok kl. 10.00 – 11.30
  3. blok kl. 12.00 – 13.30
  4. blok kl. 13.45 – 15.15

  Forældremøder

  Der holdes et forældremøde for alle 1.g-klasser i februar, hvor der er mulighed for at møde lærere og høre om gymnasiet og undervisningen.

  Årlige elevtrivselsmålinger

  Elever på en gymnasie- eller erhvervsuddannelse skal én gang årligt svare på et spørgeskema fra Børne- og Undervisningsministeriet om trivslen på uddannelsesstedet.

  Her kan du læse mere om trivselsmålingen. 

  Sådan logger du på trivselsmålingen

  Du skal have din skolemail klar, når du skal udfylde trivselsmålingen.

  Hvis du har glemt adgangskoden til din skolemail, kan du sende en sms til 8852 3320 med teksten ”kodeord”. Så får du tilsendt et nyt.

  Har du problemer med at ændre koden, så skriv til IT-Helpdesken eller helpdesk@rhs.dk.

  Du får udleveret et link til spørgeskemaet af din kontaktlærer eller uddannelseschef. Når du er logget ind via linket, skal du oplyse hvilken institution, afdeling, uddannelse og klasse du går i.

  Når du skal besvare trivselsmålingen

  • Svarkategorierne skifter undervejs, for eksempel fra ”meget tit”-”aldrig” til ”helt enig”-”helt uenig”
  • Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ærligt på alle spørgsmål. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar
  • Du kan godt vælge at svare ”Ved ikke”
  • Du må gerne spørge læreren om hjælp, når undersøgelsen er i gang, men det er kun dig, der kender svaret på spørgsmålene.


  Dine svar er anonyme
  Der er ikke andre på dit uddannelsessted end dig selv, som kommer til at se dine individuelle svar i trivselsmålingen. Din lærer kommer ikke til at vide, hvad du har svaret, medmindre du selv fortæller det. Det samme gælder andre lærere, ledelsen, studievejledere, elevrådet og de andre elever. Dit uddannelsessted kan kun se svarene på spørgsmålene for hele Handelsgymnasiet/Erhvervsuddannelserne og eventuelt for de enkelte klasser.

  Hvorfor skal mit uddannelsessted lave en trivselsmåling?
  Det fremgår af § 59 a i lov om de gymnasiale uddannelser og af § 30 a i lov om erhvervsuddannelser, at institutionerne en gang årligt skal gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

  Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen på Handelsgymnasiet?
  Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer:

  1. Faglig individuel trivsel
  2. Social trivsel
  3. Læringsmiljø
  4. Pres og bekymringer

  Du har mulighed for at downloade en liste med spørgsmålene, så du kan se på dem på forhånd:
  spørgeramme på gymnasiale uddannelser.

  Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne?
  Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer:

  1. Egen indsats og motivation
  2. Læringsmiljø
  3. Velbefindende
  4. Fysiske rammer
  5. Egne evner.

  Dine oplevelser i din virksomhed er også et tema, hvis du er elev på hovedforløbet.

  Du har mulighed for at downloade en liste med spørgsmålene, så du kan se på dem på forhånd på denne side.

  Derfor laves der årlige trivselsmålinger

  1) Overblik over trivsel lokalt

  For det første bidrager dine svar til at give dit uddannelsessted et samlet overblik over, hvordan I som elever har det på jeres uddannelsessted. Det er vigtig viden for lærerene og ledelsen på din uddannelse, fordi de kan bruge resultaterne til at gøre uddannelsen bedre for jer elever.

  2) Overblik over trivsel på landsplan

  For det andet bidrager dine svar til at skabe overblik over, hvordan gymnasieelever og erhvervsuddannelseselever generelt i Danmark har det med at gå i gymnasiet/på en erhvervsuddannelse: hvad gør uddannelsesstederne godt, og hvad kan de blive bedre til? Fx kan målingen vise, hvordan elever i Danmark har det på deres uddannelser, og om pres og bekymring generelt er et stort problem blandt eleverne. Det er vigtig viden for de personer, der arbejder på at gøre de danske gymnasier og erhvervsskoler endnu bedre, for eksempel politikere.

  Er det frivilligt for dig at besvare spørgeskemaet?
  Trivselsmålingen gennemføres som udgangspunkt som en del af undervisningen, som du skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at besvare, kan du benytte svarkategorien ”Ved ikke”. Hvis du ikke deltager i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dig.

  Hvem kommer til at se svarene, og hvad bliver de brugt til?
  Børne- og Undervisningsministeriet har sørget for, at det kun er resultater for grupper af elever – for eksempel klasser eller hele institutioner – som vi som uddannelsessted kan se, når vi får resultaterne.

  Dit UNI-login, som du angiver, når du skal svare, er knyttet til dit CPR-nummer. Det gør det muligt at koble CPR-nummeret til dine svar, så der kan laves vigtige analyser og forskning. For eksempel kan man undersøge, hvordan trivsel i gymnasiet/på erhvervsskolen hænger sammen med andre forhold uden for uddannelsesstedet, for eksempel sundhed. Forskere uden for Børne- og Undervisningsministeriet, der vil undersøge den slags, skal dog have særlig tilladelse, og de kan kun se en kode for den enkelte elev, og ikke selve CPR-nummeret.

  Hvem kan jeg kontakte for mere information?
  Det er Styrelsen for It og Læring der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles, når du svarer på spørgsmålene i trivselsmålingen. Hvis du har spørgsmål om indsamlingen, så kan du kontakte Styrelsen for It og Læring eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@uvm.dk og høre mere om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet i forbindelse med trivselsmålingen.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på.

  Hvor længe opbevares mine data?
  Dine svar bliver sammen med dit CPR-nummer og Unilogin opbevaret hos Styrelsen for It og Læring i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, dvs. så længe der er behov for at følge udviklingen i elevernes trivsel.

Studieregler

  Studieaktivitet

  Når du er elev på Handelsgymnasiet, har du pligt til at være studieaktiv.

  Det betyder, at

  • du har mødepligt til undervisning - generelt og i hvert enkelt fag
  • du har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver til tiden
  • du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen
  • du har mødepligt til alle fælles arrangementer, som foregår i undervisningstiden.

  Mødepligt

  Skolen fører kontrol med dit fremmøde både i de enkelte fag og samlet set.

  Når vi registrerer dit fravær, tæller al slags fravær med: forsinkede tog, familiefester og influenza. Det gør vi fordi, vi skal godkende, at du har fulgt undervisningen i alle fag på en tilfredsstillende måde, når vi indstiller dig til eksamen.

  Når du er fraværende, skal du

  • Fortæl altid din kontaktlærer, hvorfor du har været fraværende.
  • Du skal selv løbende holde styr på dine fraværstimer og notere årsagerne, så du kan give din studievejleder oplysningerne, hvis du bliver bedt om det.
  • Fraværet skal begrundes skriftligt, og dine forældre skal skrive under på din begrundelse, hvis du er under 18 år, og studievejlederen beder om det.
  • Du kan eventuelt blive bedt om en lægeattest, hvis dit fravær skyldes sygdom. Attesten skal du selv betale.

  Gør skolen opmærksom på længere fravær

  Tag kontakt til din studievejleder eller din kontaktlærer, hvis du på forhånd ved, at du vil være fraværende i længere tid (for eksempel på grund af et hospitalsophold), så vi sammen kan tackle situationen så godt som muligt.

  Opgaver

  Du skal arbejde seriøst med alle opgaver, du får for i de forskellige fag, og de skal afleveres til tiden. Det er et krav, hvis du vil gennemføre uddannelsen. Dine lærere fører kontrol med, at du afleverer det, du skal.

  Forsinkelser

  Hvis du kommer for sent, registrerer din lærer dig som fraværende i hele den pågældende lektion.

  Aktivitet i undervisningen

  Du har pligt til at deltage aktivt i timerne. Det betyder, at du møder velforberedt, følger koncentreret med og deltager positivt. Det er ikke acceptabelt at rette fokus væk fra undervisningen og for eksempel gå på de sociale medier eller sende sms’er i timerne.

  Brud på reglerne om studieaktivitet

  Skolen støtter op om din studieaktivitet med spændende, solid undervisning og støtte til skriftlige opgaver lagt ind i undervisningen.

  Hvis du alligevel ikke overholder reglerne om studieaktivitet, griber skolen i første omgang ind med mundtlige eller skriftlige advarsler. Du kan også blive kaldt til samtale med din studievejleder eller med ledelsen, og du kan eventuelt komme på kontrakt, der skærper kravene til din studieaktivitet.

  Skolen kan tillige afmelde din SU, da studieaktivitet ifølge reglerne i Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (kapitel 2, § 12) er en forudsætning for at modtage SU.

  Endelig kan du blive indstillet til eksamen i alle fag, blive bedt om at gå året om, og skolen kan desuden i særligt grove tilfælde udmelde dig, hvis det vurderes, at du ikke har været tilstrækkeligt studieaktiv.

  Skolen kan desuden kræve, at du laver de opgaver, du ikke har fået afleveret, på skolen - uden for normal skoletid. Du kan også komme til at arbejde med lektier på skolen, hvis du har for meget fravær.

  I nogle tilfælde er der særlige og personlige årsager til, at en elev ikke kan leve op til reglerne om studieaktivitet. Når vi griber ind over for manglende studieaktivitet, tager vi så vidt muligt disse årsager med i overvejelserne.

  Du kan anmode om en mentor, der kan støtte dig i forbindelse med dine personlige problemer. Kontakt din studievejleder, hvis du vil anmode om at få en mentor.

  Rettigheder til materiale

  Når du løser opgaver, skal du være opmærksom på, at er særlige regler for, hvordan du må bruge materiale, som andre har rettigheder til. Det kan være billeder, musik og film, du finder på nettet.

  Læs hvad du må og ikke må, så du udgår at bryde loven
  Snyd

  Der er tale om snyd, hvis

  • du tager arbejde, som en anden har lavet, og afleverer det som dit eget. Det er for eksempel hvis du tager en opgave eller dele af en opgave fra internettet eller fra en anden elev.
  • du kopierer tekst, som en anden har skrevet, uden at du angiver det som et citat, for eksempel når du laver copy/paste fra internettet.
  • du omskriver tekst, som en anden har skrevet, uden at angive kilde - for eksempel for at undgå plagiatkontrol.
  • du anvender digitale hjælpemidler, der ikke er godkendt af dine lærere, som fx Google translate, ChatGpt og tilsvarende AI-baserede værktøjer. Dette både i forbindelse med skriftlige opgaver, ved eksamen og i undervisningen.
  • andre udfører en opgave for dig.
  • du forsøger at anvende din mobiltelefon under eksamen.
  • du forsøger at kommunikere med andre, både skriftligt og mundtligt under eksamen.
  • du hjælper en anden person med at snyde, for eksempel ved at dele dit materiale med andre. Dermed bliver du selv ansvarlig for snyd.

   

  Det er læreren eller ledelsen, der afgør, om der er tale om snyd.

  Regler ved snyd under eksamen og prøver

  I tilfælde af snyd ved mundtlig eller skriftlig eksamen har Undervisningsministeriet bestemt, at eleven bortvises fra eksamen. Det samme sker ved prøver. Ved eksamener kan eleven først gå op igen ved den næste eksamenstermin.

  Hvis der under censuren opstår formodning om, at en elev har fået uretmæssig hjælp, vil skolens ledelse afgøre, om besvarelsen kan anerkendes.

  Regler ved snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer

  I tilfælde af snyd i forbindelse med en afleveringsopgave tildeles eleven en mundtlig advarsel. Hvis det sker igen, tildeles eleven en skriftlig advarsel. Flere gentagelsestilfælde medfører normalt, at eleven udmeldes.

  Medmindre andet aftales med faglæreren, registreres opgaven som ikke afleveret.

Ordensregler

  Ordensregler

  Vi er mange mennesker, der skal fungere sammen til daglig. Det er derfor nødvendigt at have klare ordensregler.

  Grundlæggende regler

  • Jeg viser hensyn over for mennesker, inventar og bygninger.
  • Jeg spiser og drikker uden for undervisningslokalerne, dog kan jeg godt medbringe vand i flasker med låg.
  • Jeg rydder op efter mig selv alle steder - i kantinen, i klassen og andre steder, hvor jeg færdes.
  • Jeg lukker vinduer og døre, slukker lyset og sætter stole på plads efter sidste time.
  • Jeg slukker min mobil og lægger den i tasken eller på anvist sted, når jeg har undervisning.
  • Jeg bruger ikke tobaksprodukter i skoletiden (det gælder blandt andet cigaretter, e-cigaretter og snus).
  • Jeg er ikke påvirket af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og medbringer det heller ikke på skolen.
  • Jeg uploader et vellignende portrætfoto af mig selv på Studie+, så der kan registreres tilstedeværelse, afgives karakterer og vises id til arrangementer. 
  • Jeg holder altid mine ferier i skolens ferier.
  • Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. 
  • Boldspil og anden leg skal foregå på skolens boldbane.

   

  Respekt, tolerance og ansvarlighed

  • Jeg respekterer undervisningen og arbejdet i timerne, og jeg deltager aktivt og positivt. Jeg bliver i klassen, når der undervises, og jeg går normalt på toilettet og lignende i frikvartererne.
  • Jeg behandler andre mennesker med respekt og tolerance, og jeg taler pænt til og om andre.
  • Jeg er imødekommende, hensynsfuld og hjælpsom, Jeg inkluderer andre og udelukker ingen, og jeg mobber ikke hverken i eller uden for skolen.
  • Jeg behandler også andre med respekt på de sociale medier. Mit sprog er ordentligt, og jeg diskuterer ikke skolens ansatte eller elever på de sociale medier. Jeg gengiver ikke fotos, lyd eller film af skolens ansatte eller elever fra private sammenhænge eller i private situationer på de sociale medier uden skriftlig tilladelse fra dem, der er involveret.
  • Jeg optager ikke samtaler med skolens ansatte og elever, uden at de har givet skriftlig tilladelse til det.
  • Hvis jeg oplever, at en af mine kammerater eller jeg selv bliver behandlet respektløst eller bliver udsat for mobning, griber jeg ind - enten i situationen, eller ved at henvende mig til en lærer eller min studievejleder.

   

  Brud på skolens regler

  Ved brud på regler er det skolens ledelse, der i den konkrete situation afgør, hvilke konsekvenser det får. Grove eller gentagne brud på reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Studieliv på Handelsgymnasiet

Studiestart, fester, idrætsdage, studierejser og meget mere. Der er gang i studielivet på gymnasiet.

Læs om studielivet

Følg studielivet

Tjek skolens sociale medier og få indblik i studielivet.

Instagram

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...