Virksomhed

Roskilde Handelsskole har tæt kontakt til erhvervslivet og deltager i en række netværk og samarbejder med virksomheder, institutioner og organisationer i både ind- og udland.

Netværk og samarbejde

For virksomheder med lærepladser

Få hjælp til at finde elever, og få hjælp til alt det praktiske som lærepladsvirksomhed.

Hjælp til virksomheder med lærepladser

Kurser, videre- og efteruddannelse for virksomheder

Vi udbyder skræddersyede firmakurser, amu-kurser, enkeltfag og længerevarende forløb fra både erhvervsuddannelserne, hhx og akademiuddannelserne.

Se mulighederne

Info til dig der er...

Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Karrierelæring Eux-elev Eud-elev Lokal undervisningsplan erhvervsuddannelserne Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed For virksomheder med lærepladser Medarbejdersiden HR Økonomi Studiecenter og sekretariat IT Intern service Kantine Elevrådgivningen Kommunikation Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...