Læreplads for virksomheder

Her er information til virksomheder, der har elever i lære eller overvejer at ansætte en elev til en læreplads inden for kontor, handel, butik eller event.

Når I som virksomhed ansætter en elev følger ekstra hænder, som kan være med til, at I får løst flere opgaver og afprøvet nye rutiner. Det bidrager både til virksomhedens succes og udviklingen af gode samfundsborgere.


Elever til kontor, handel, butik og event

Eux-elever uddanner sig både teoretisk og praktisk inden for kontor, handel, butik og event, og de har brug for gode elevpladser at vokse i og med.

Bemærk at eux-delen er obligatorisk for kontorelever og en mulighed for elever inden for handel, butik og event. 


Det er nemt at ansætte

Det er nemt at ansætte og have en elev. På Roskilde Handelsskole hjælper vi virksomheder, som allerede har elever, og virksomheder som gerne vil ansætte en elev godt i gang.

Vi tilbyder

  Vi hjælper med det praktiske og administrative

  Skolen kan hjælpe dig igennem det praktiske i forbindelse med at ansætte en elev. Det kan for eksempel være svar på spørgsmål om og hjælp til udarbejdelse af uddannelsesaftalen, lønrefusion (AUB), kørselsgodtgørelse, information om skoleophold til jeres kommende elev(er) eller godkendelse som lærepladsvirksomhed.

  Skolens lærepladskonsulent kommer gerne ud til din virksomhed til et uforpligtende møde, hvor I kan kan få indblik i, hvad der forventes af virksomheden, når man har en elev ansat. 

  Vi besøger eleverne i virksomheden

  Vi besøger gerne din virksomhed uanset om du har én, flere eller slet ingen elever. Her kan du få svar på spørgsmål og en bredere dialog om uddannelsen og eleverne i forhold til din branche og virksomhed.

  Vi formidler jobopslag

  Gennem skolens forskellige informationskanaler formidler vi gratis virksomhedens lærepladsopslag. For eksempel kan opslaget komme på Facebooksiden Roskilde Handelsskole - læreplads.

  Vi afholder Match Meetings

  Hvis I vil ansætte en elev, så kan vi arrangere Match Meetings mellem jer som virksomhed og vores elever. Et Match Meeting er en kort uformel samtale, hvor virksomheden kan vurdere potentielle kandidater og efterfølgende indkalde til egentlige jobsamtaler. 

  Fordelen ved Match Meetings er at I sparer tid på rekrutteringen, kan håndplukke de bedste elever og samtidig møde eleverne på hjemmebane, hvor de ofte er mindre nervøse.

  Vi holder informationsmøder for elevansvarlige

  Vi klæder virksomheder på til at tage det ansvar, som følger med i oplæringen af eleven. Hvis virksomheden har behov for det, holder vi et informationsmøde om samarbejdet mellem skolen og virksomheden, og fortæller om uddannelses- og lærepladsplaner. 

I sikrer kvalificerede medarbejdere i fremtiden

Virksomheder får vækst gennem gode produkter og tilfredse kunder, men i høj grad også når de har kvalificerede medarbejdere.

Mange prognoser viser, at faglært arbejdskraft bliver en mangelvare de kommende år. Når I ansætter en elev, er I med til at sikre, at fremtidige medarbejdere er velkvalificerede.

Den rigtige elev i det rigtige job giver jeres virksomhed opdateret viden, frisk inspiration og nye relationer. Eleven kan med tiden blive en særlig motiveret og loyal medarbejder.

Lærepladskonsulenterne er klar til at hjælpe

Lyder det som en god idé at få fremtidens medarbejder om bord nu, så få en snak med skolens lærepladskonsulenter om mulighederne og aktuelle kandidater til din virksomhed. Eller læs i folderen "Tillykke med jeres nye elev" fra Undervisningsministeriet

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

Alt det praktiske

  Uddannelsesaftale

  Når du ansætter en elev, skal du indgå en uddannelsesaftale med eleven senest dagen før, eleven starter i virksomheden. Den fungerer som en ansættelseskontrakt mellem jer og eleven. 

  Du indgår uddannelsesaftalen digitalt på lærepladsen.dk. Der skal du bruge virksomhedens NemID for at logge ind. Når du har udfyldt aftalen, underskriver du aftalen via NemID og sender aftalen til eleven.

  Eleven får en mail og underskriver aftalen via NemID. Elever under 18 år sender aftalen videre til forældrene, som underskriver digitalt.

  Skolen får besked, når alle har underskrevet – og skolen kan også oprette og administrere uddannelsesaftaler for elever, der er tilknyttet skolen.

  Læs mere om digitale uddannelsesaftaler på ministeriets hjemmeside.

  Hjælp til at oprette

  Hvis du har brug for hjælp til at oprette en digital uddannelsesaftale, så kontakt den skole, hvor din elev skal på skoleophold.

  Du kan også ringe til supporten hos Styrelsen for it og læring på telefon 3587 8800.

  Fordele ved digital uddannelsesaftale

  Der er flere gevinster ved en digital uddannelsesaftale. For eksempel er det:

  • nemt og sikkert at underskrive
  • let at oprette flere aftaler med samme vilkår
  • muligt at få overblik over hvor i forløbet aftalen er
  • overskueligt at søge aftaler frem ud fra forskellige kriterier.

  løn

  Virksomheden skal betale løn til eleven – også under skoleopholdene. Virksomheden får lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Læs mere om AUB på virk.dk, hvor virksomheden også søger om lønrefusion.

  Læs også om det elevpladsafhængige AUB-bidrag på Undervisningsministeriets hjemmeside

  Er du arbejdsgiver på et område, hvor lønnen er fastsat ved kollektiv overenskomst, skal din elev have den løn, som er fastsat i overenskomsten. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, skal eleven alligevel have løn efter overenskomsten.

  Kontakt din arbejdsgiverorganisation eller lærepladskonsulenterne på Roskilde Handelsskole, hvis du er i tvivl. 

  Læs mere om løn i folderen ”Tilskud ved ansættelse af elever” fra Undervisningsministeriet.

  Kørselsgodtgørelse

  Eleven har ret til at få refunderet udgifter til transport under skoleophold svarende til billigste offentlige transport. Elevpladsvirksomheden udbetaler kørselsgodtgørelsen til eleven, men AUB refunderer op til 80% af elevens transportudgifter.

  Virksomheder skal søge om refusion af elevens transportudgifter på virk.dk.  

  Godkendelse som lærepladsvirksomhed

  For at en virksomhed kan ansætte og uddanne elever, skal virksomheden være godkendt som lærepladsvirksomhed.

  Vi kan vejlede og oplyse om mulighederne på de forløb, som vi udbyder

  Som udgangspunkt behandler vi ansøgninger til godkendelse som lærepladsvirksomhed inden for to uger, og I får besked med digital post, når ansøgningen er behandlet.

  Læs også om godkendelse som lærepladsvirksomhed på Uddannelsesnævnet

   

Læs mere om Eux Gymnasiet

Bliv klogere på Eux Business.

Eux
 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

EUX Gymnasiet

Optagelse på Eux Gymnasiet Eux Gymnasiets opbygning Eux Business International Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter Eux Gymnasiet Læreplads For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUX Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...