Optagelse på Eux Gymnasiet

Se adgangskravene for Eux Business, og find ud af hvordan du søger optagelse.

Optagelse på Eux Business

For at blive optaget på Eux Business på Eux Gymnasiet skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse og have bestået afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik.

Hvis du mod forventning ikke består dansk eller matematik til din afgangseksamen i grundskolen, bliver du tilbudt at komme til optagelsesprøve i faget hos os. Du får information om optagelsesprøven med digital post.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller højst har været væk fra skolen i to år starter du på Grundforløb 1 (GF1). Alle andre starter på grundforløb 2 (GF2). Hvert grundforløb varer 20 uger.

Sådan søger du optagelse på Eux Business

  Sådan søger du ind på Eux Business hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse

  Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller højst har været væk fra skolen i to år starter du på Grundforløb 1 (GF1).

  1. Gå ind på optagelse.dk og log ind med dit NemID.
  2. Vælg Erhvervsuddannelse eller Gymnasial uddannelse og derefter eux (uddannelsen er begge dele, så begge veje fører til Eux Business)
  3. Vælg GF+ Kontor, handel og forretningsservice
  4. Vælg Roskilde Handelsskole
  5. Vælg eux (gymnasial eksamen)

  Følg derefter trinene for at indsende din ansøgning. 

  Gå til optagelse.dk
  Sådan søger du ind på Eux Business, hvis det er over to år siden du gik i grundskole

  Hvis det er mere end to år siden du afsluttede grundskolen, skal du starte direkte på grundforløb 2 (GF2).

  1. Gå ind på optagelse.dk og log ind med dit NemID.
  2. Vælg Erhvervsuddannelse eller Gymnasial uddannelse og derefter eux (uddannelsen er begge dele, så begge veje fører til Eux Business)
  3. Vælg en af følgende: 'Kontoruddannelsen med specialer', 'Detailhandelsuddannelsen med specialer', 'Handelsuddannelsen med specialer' eller 'eventkoordinator'.
   (Bemærk, at du når som helst kan skifte retning under uddannelsen, så vælg blot en tilfældig hvis du er i tvivl.)
  4. Vælg Roskilde Handelsskole
  5. Vælg eux, hvis du bliver spurgt.

  Følg derefter trinene for at indsende din ansøgning. 

  Gå til optagelse.dk

Ansøgningsfrist

På Eux Business er der studiestart i januar og august. Du kan søge optagelse helt frem til studiestart.

Vil du starte til august, er 1. marts den officielle ansøgningsfrist for ungdomsuddannelser. Der er dog også mulighed for at blive optaget senere.

Nåede du ikke at søge?

Der er stadig mulighed for at blive optaget umiddelbart efter studiestart, hvis der er plads. Kontakt os for at høre nærmere eller søg via optagelse.dk.

Få hjælp til optagelse på Eux Gymnasiet

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til optagelse eller uddannelserne. 

Kontakt vores eux-studievejledere:

Mere information om optagelse

Læs mere om optagelsesreglerne på uvm.dk.

Adgang og optagelse

Se hvordan det er at starte på eux

Nye venner, nye lærere, nye fag. Læs om hvad dine første dage på eux går med.

Studiestart

EUX Gymnasiet

Optagelse på Eux Gymnasiet Eux Gymnasiets opbygning Eux Business International Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter Eux Gymnasiet Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUX Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...