Praktiske oplysninger

Her kan du finde oplysninger om alt fra, hvornår der er studiestart, til hvor mange lektier du skal forvente. Bliv klogere på det praktiske som eux’er i forhold til økonomi, vejledning, ferier og meget andet.

Inden du starter på eux

  Sådan søger du optagelse

  Du tilmelder dig eux på Roskilde Handelsskole på optagelse.dk.

  Se hvordan du søger optagelse på Eux Gymnasiet
  Har du spørgsmål til grundforløbet?

  Hvis du har spørgsmål til eux, kan du kontakte en af vores studievejledere. Find vejlederne via linket herunder. 

  Studievejledningen
  Studiestart

  Der er studiestart i januar og august.

  Studiestart

Studierejser

  Studierejser til New York og en europæisk storby

  Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studieture. Du afprøver fagene i praksis, samtidig med at du udvikler dig personligt på rejserne.

  Vi planlægger rejser til

  • New York en uge på GF2
  • En europæisk storby en uge på det studieforberedende forløb.

  Læs mere om studierejserne
  Sådan betaler du studierejsen

  Du betaler selv udgifterne til studierejserne. På nogle studieretninger og forløb indgår studieture til bestemte lande. Se rejsemål og udgifter under beskrivelsen af hver enkelt studieretning eller forløb.

  Fravælger du en rejse, efter den er bestilt, skal du selv betale de udgifter, som ikke kan refunderes. Det gælder også, hvis afbuddet skyldes, at du ikke har bestået et skoleår, og du derfor ikke kan fortsætte i klassen, og hvis du af anden årsag ikke må deltage i rejsen.

Støtte gennem din uddannelse

  Karrierevejleder

  Hver klasse har en karrierevejleder – det svarer til en klasselærer. Din karrierevejleder er den person, som du altid kan spørge til råds, hvis du har problemer eller spørgsmål angående din uddannelse.

  Det er ikke sikkert, at din karrierevejleder kan svare på alle spørgs­mål, men karrierevejlederen kan hjælpe med at henvise dig til den person, der kan hjælpe dig. Hvis du har for meget fravær, så vil din karrierevejleder eller studievejleder tage en samtale med dig.

  Den dag du starter, bliver du modtaget af din karrierevejleder.

  Find kontaktoplysninger på lærerne
  Hjælp til at finde læreplads

  Hos skolens lærepladskonsulenter kan du få hjælp til at finde en læreplads. Du kan for eksempel få hjælp til at skrive ansøgninger og få gode råd om jobsamtaler. 

  På Facebooksiden Roskilde Handelsskole – Læreplads kan du finde opslag fra virksomheder, som søger elever.

  Få mere at vide om læreplads-forløbet
  Studievejledning

  Studievejledningens opgave er at støtte og vejlede elever, der har særlige problemer, så så mange elever som muligt gennemfører deres uddannelse.

  Hver klasse har en studievejleder tilknyttet. Når du begynder på skolen, får du at vide, hvornår din studievejleder har træffetid og telefontid, så du kan opsøge vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil tale om.

  Desuden vejleder og orienterer studievejlederne generelt om forhold, der har med uddannelsen at gøre. For eksempel vejleder de om valgfag, eksamen, studieretninger og forløb, SU eller om, hvordan du kan forbedre dine studievaner. Det er først og fremmest studievejlederne, der holder øje med fravær, og de griber ind, hvis fraværet bliver for højt.

  Find kontaktoplysninger på studievejlederne
  Mentor

  Som nævnt er det studievejledernes opgave at støtte dig, hvis du har særlige problemer, der gør det svært for dig at gennemføre din uddannelse. I det tilfælde kan du anmode om at få en mentor. En mentor er en lærer eller en anden person, som støtter dig igennem en periode af uddannelsen.

  Få ekstra hjælp og støtte (SPS)

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt studievejleder og mentor Charlotte Dejgaard Thomsen på mail cdt@rhs.dk eller på telefon 8852 3298. Du kan også henvende dig til Charlotte i Elevrådgivningen.

  Hjælp uden for skoletiden

  Hvis du har brug for at snakke med nogen uden for skoletiden, anbefaler vi de her steder:

   

  Du er altid velkommen til at gå til din studievejleder, hvis du ikke ved, hvem du skal henvende dig til.

  Studievejledningen

IT

  Digital post

  Skolen sender al skriftlig information (for eksempel breve) til dig med digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse på mit.dkborger.dk eller e-boks.dk. Du får også information via studiesystemet Studie+. 

  Gå til e-boks.dk
  Medbring din egen computer

  På Roskilde Handelsskole er IT en del af hverdagen, og du skal medbringe din egen computer.

  Skolen anbefaler en nyere og tidssvarende Windows pc med Windows 10 eller 11 styresystem eller en Apple MAC. Sørg for altid at opdatere din computer til nyeste version af styresystemet og hent alle opdateringer til din Office pakke - især op til prøver og eksamener. 

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  IT-regler

  Brug af skolens IT-udstyr

  • Jeg må bruge skolens pc’er med mere, men jeg efterlader dem i standardopsætningen.
  • Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen.
  • Jeg må have relevante programmer åbne i timerne
  • Jeg behandler skolens IT-udstyr med respekt (herunder kopimaskiner, computere på gangene og i klasserne).

   

  Internet

  • Jeg har adgang til internet på skolen, men jeg må ikke foretage ulovlige aktiviteter, herunder spamudsendelse og download af ulovlige programmer.

   

  E-mail

  • Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet.
  • Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, æreskrænkende, pornografiske, racistiske eller truende.

   

  Login

  • Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login.

   

  Lyd

  • Jeg må have lyd slået til efter aftale med læreren.

   

  Fejlmelding

  • Jeg fejlmelder skolens IT-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

Praktiske oplysninger

  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Marianne Christiansen på mail mch@rhs.dk eller på telefon 88 52 32 40.

  Søg SU på min SU
  Transportstøtte

  Du kan søge om et ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 13,16 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder.

  Du skal godkendes til et ungdomskort
  Gå ind på ungdomskort.dk og vælg trin 1 for at blive godkendt. 

  Bestilling og betaling af ungdomskort
  Når du er godkendt, skal du bestille og betale på ungdomskort.dk - vælg trin 2. 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål til transport så kontakt Marianne Christiansen på mail mch@rhs.dk eller på telefon 8852 3240. 

  Bestil dit ungdomskort
  Ferier og fridage for eux og eud

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2023/2024:

  • Studiestart 10. august 2023
  • Efterårsferie 16. oktober - 20. oktober, uge 42
  • Juleferie 23. december - 2. januar (begge dage inklusiv)
  • Translokation 12. januar 2024
  • Studiestart nye elever 15. januar 2024
  • Vinterferie 19. - 23. februar, uge 8
  • Påskeferie 23. marts - 1. april 2024 (begge dage inklusiv)
  • Kr. himmelfart 9. maj 2024
  • 2. Pinsedag 20. maj 2024
  • Translokation 27. juni 2024

  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen og ikke lægger ferier i perioder med undervisning.

  Ferieplanen er med forbehold for ændringer.

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2024/2025:

  • Studiestart 12. august 2024
  • Efterårsferie den 14.-18. oktober 2024, uge 42
  • Juleferie den 21. december 2024 – 3. januar 2025 (begge dage inkl.)
  • Vinterferie den 17.-21. februar 2025, uge 8
  • Påskeferie den 14. april - 21. april 2025 (begge dage inkl.)
  • Kr. himmelfart den 29. - 30. maj 2025
  • 2. pinsedag den 9. juni 2025
  • Translokation 26. juni 2025. 

  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen, og ikke lægger ferier i perioder med undervisning.

  Ferieplanen er med forbehold for ændringer.

Ordensregler

  Ordensregler

  Vi er mange mennesker, der skal fungere sammen til daglig. Det er derfor nødvendigt at have klare ordensregler.

  Grundlæggende regler

  • Jeg viser hensyn over for mennesker, inventar og bygninger.
  • Jeg spiser og drikker uden for undervisningslokalerne, dog kan jeg godt medbringe vand i flasker med låg.
  • Jeg rydder op efter mig selv alle steder - i kantinen, i klassen og andre steder, hvor jeg færdes.
  • Jeg lukker vinduer og døre, slukker lyset og sætter stole på plads efter sidste time.
  • Jeg slukker min mobil og lægger den i tasken eller på anvist sted, når jeg har undervisning.
  • Jeg bruger ikke tobaksprodukter i skoletiden (det gælder blandt andet cigaretter, e-cigaretter og snus).
  • Jeg er ikke påvirket af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og medbringer det heller ikke på skolen.
  • Jeg uploader et vellignende portrætfoto af mig selv på Studie+, så der kan registreres tilstedeværelse, afgives karakterer og vises id til arrangementer. 
  • Jeg holder altid mine ferier i skolens ferier.
  • Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. 
  • Boldspil og anden leg skal foregå på skolens boldbane.

   

  Respekt, tolerance og ansvarlighed

  • Jeg respekterer undervisningen og arbejdet i timerne, og jeg deltager aktivt og positivt. Jeg bliver i klassen, når der undervises, og jeg går normalt på toilettet og lignende i frikvartererne.
  • Jeg behandler andre mennesker med respekt og tolerance, og jeg taler pænt til og om andre.
  • Jeg er imødekommende, hensynsfuld og hjælpsom, Jeg inkluderer andre og udelukker ingen, og jeg mobber ikke hverken i eller uden for skolen.
  • Jeg behandler også andre med respekt på de sociale medier. Mit sprog er ordentligt, og jeg diskuterer ikke skolens ansatte eller elever på de sociale medier. Jeg gengiver ikke fotos, lyd eller film af skolens ansatte eller elever fra private sammenhænge eller i private situationer på de sociale medier uden skriftlig tilladelse fra dem, der er involveret.
  • Jeg optager ikke samtaler med skolens ansatte og elever, uden at de har givet skriftlig tilladelse til det.
  • Hvis jeg oplever, at en af mine kammerater eller jeg selv bliver behandlet respektløst eller bliver udsat for mobning, griber jeg ind - enten i situationen, eller ved at henvende mig til en lærer eller min studievejleder.

   

  Brud på skolens regler

  Ved brud på regler er det skolens ledelse, der i den konkrete situation afgør, hvilke konsekvenser det får. Grove eller gentagne brud på reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

  Røgfri skoletid

  Det er ikke tilladt at ryge eller bruge tobaksrelaterede produkter i skoletiden - heller ikke uden for skolens område.

  Har du brug for hjælp?
  Der er forskellige muligheder for hjælp til at stoppe med at ryge og/eller bruge snus: 

  Læs mere om formålet med røgfri skoletid hos Kræftens Bekæmpelse

Praktiske oplysninger for nuværende elever

Læs om blandt andet eksamener, IT, transport og SU, når du er elev på hhx, eux, eud eller hovedforløbet.

Nuværende elev

EUX Gymnasiet

Optagelse på Eux Gymnasiet Eux Gymnasiets opbygning Eux Business International Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter Eux Gymnasiet Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUX Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...