Eux Business International

Eux Business International er en ny klasse på Eux Business med spændende ture ud i verden og fokus på grøn omstilling

Vil du gerne have flere oplevelser i udlandet sammen med din klasse og blive mere sikker på engelsk? Så skal du overveje den særlige klasse Eux Business International.

I løbet af de to år du går i skole vil der være flere ophold i udlandet:

 • 2 uger i praktik i udlandet via Erasmus+ 
 • 4 uger på college i USA. 

Herudover er der fokus på grøn omstilling og bæredygtighed med 9 særlige undervisningsforløb.

 

Sådan er Eux Business International bygget op

Klassen er en del af uddannelsen Eux Business, hvor du går to år i skole og derefter har to år som elev i en virksomhed. Men du og din klasse har en række særlige temaer og udlandsophold som en del af undervisningen.

  Grundforløb 1

  • Dansk niveau C
  • Engelsk niveau C
  • Samfundsfag niveau C
  • Tema: mig
   - Garudaprofil
   - Styrkeprofil
  • Tema: virksomheden
   - 3 dage i enten Århus eller på Bornholm
   - Bæredygtig leverandørstyring: Bæredygtig distributionskæde, Cirkulær transport, Varer i et cirkulært kredsløb.
  • Tema: samfundet
   - Generel viden om grøn omstilling bæredygtighed
   - Kendskab til megatrends indenfor bæredygtighed og grøn omstilling
   - Kendskab til Cirkulær økonomi
   - Bæredygtig hverdag
  • Tema verden
   - Verdensmål
   - Brancherelevante bæredygtigheds-emner
   - Sammenhæng mellem virksomhedens kerneværdi og udvalgte verdensmål
   - Greenwashing

   

  Grundforløb 2

  • Praktik i 2 uger i udlandet
  • Matematik niveau C
  • Organisation niveau C
   - Fremtidens opgaver
   - Grøn omstilling og nye jobfunktioner
   - Konflikthåndtering og samarbejde set i lyset af den grønne omstilling
   - Grønne job
  • Virksomhedsøkonomi niveau C
  • Afsætning niveau C
   - Kommunikation og markedsføring
   - Intern og ekstern kommunikation om bæredygtighed
   - Greenwashing vs greenhushing
   - Bæredygtig kommunikation
  • Erhvervsinformatik niveau C
  • Uddannelsesspecifikt fag, Detail, Handel, Kontor eller Event
   - Innovation: Design af produkter, Design af forretningsmodeller og processer, Grøn dagsorden.

  Det Studieforberedende år

  • College i USA i 4 uger
  • Dansk niveau A
  • Engelsk niveau B
  • Informatik niveau B
   - Digitalisering
   - Mærkning og dokumentation af produkter
   - Bæredygtig adfærdsændring
   - Bæredygtig data
  • Virksomhedsøkonomi niveau B
   - Globale værdikæder og forretningsmodeller
   - Klimaneutral transport og energiforsyning
   - CSR
   - Samfundsmæssige forhold
   - CSR i virksomheder
  • Afsætning niveau B
   - Kvalitetsbevidsthed
   - Cirkulær økonomi
   - Fremstillingsmåde og -sted
   - Produkthåndtering og teknologiske løsninger
   - Opgør med FMCG - brug og smid væk
   - Tøjkrise
  • Erhvervsjura niveau C
  • Psykologi niveau C
  • Valgfag – et af følgende:
   - Design
   - Finansiering
   - Filosofi
  • EOP (erhvervsområde projekt)

   

Tæt på erhvervslivet

Der vil være tæt kontakt til erhvervslivet, både i forhold til de grønne forløb, men også i forbindelse med dit erhvervsområdeprojekt (EOP), hvor der indgår praktikophold i en virksomhed.

 

Tilskud og egenbetaling på Eux Business International

Praktik i udlandet
Vi søger Erasmus+ i forbindelse med praktik i udlandet. Erasmus+ finansierer størstedelen af opholdet. Der skal forventes en egenbetaling på ca. 5.000 kr. der dækker transport, ophold, forplejning m.m.

College i USA
Der skal forventes en egenbetaling til college i USA. Vi kender ikke beløbet endnu, men søger tilskud i DK-USA programmet hos Erasmus. Der forventer en egenbetaling på ca. 15.000 kr. der dækker flybillet, indkvartering, forplejning og skolegang.

 

Ansøgning

Du søger ind på den almindelige Eux Business (kontor, handel og forretningsservice) på optagelse.dk. Inden opstart vil der være en individuel samtale, hvor det vil være muligt at tilvælge Eux Business International.

Læs mere om optagelse på Eux Gymnasiet

Søg optagelse på eux

På eux er der studiestart i januar og i august. Du søger via et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Optagelse på Eux Gymnasiet

Følg studielivet på Instagram

Skolens Instagram er i hænderne på elever fra hhx, eux og eud.

Følg os

EUX Gymnasiet

Optagelse på Eux Gymnasiet Eux Gymnasiets opbygning Eux Business International Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter Eux Gymnasiet Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUX Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...