Eux Gymnasiets opbygning

På Eux Business starter du med grundforløb efterfulgt af et studieforberedende forløb. Herefter er du klar til elevplads i en virksomhed eller til videre studier.

 • År 1 på skole: Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2) på hver 20 uger*
 • År 2 på skole: Studieforberedende forløb med fag på gymnasialt niveau svarende til for eksempel en hf-eksamen
 • År 3 og 4: elev i en virksomhed inden for kontor, handel, butik eller event.

 

* Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller højst har været væk fra skolen i to år, starter du på Grundforløb 1 efterfulgt af Grundforløb 2. Har du været ude af grundskolen i mere end to år, skal du starte på Grundforløb 2.

Arbejdsform
På Eux Business er undervisningen et miks af teori, opgaver, gruppearbejde og individuel indsats. Vi har tætte relationer til erhvervslivet, så undervisning og opgaver både bliver praksisnær og tager udgangspunkt i eksisterende virksomheder. 

Internationalt fokus
Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studieture. Du får afprøvet fagene i praksis samtidig med at rejserne kan være med til at udvikle dig personligt.

Vi planlægger rejser til:

 • New York en uge på GF2
 • Europæisk storby i en uge på det studieforberedende forløb.Retninger på Eux Business
Inden du starter på grundforløb 2 (GF2), skal du vælge en retning inden for kontor, butik, handel eller event. 

Retninger på Eux Business

  Kontor

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for kontor og administrationsområdet.

  Du kan søge en læreplads i en virksomhed inden for fagområderne:

   

  Inden for kontor lærer du om fire overordnede områder:

  • Forretningsforståelse

  • Datahåndtering

  • Kommunikation

  • Kvalitet og service

  Handel

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. På handelsområdet arbejder du med elementer fra både detail/butik og kontor.

  Du kan søge en læreplads i en virksomhed som:

  • Handelsassistent
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent
  • Digital handel B2B.

   

  Inden for handel lærer du om seks overordnede områder:

  • Handelsregning

  • Salg og Service

  • Kommunikation

  • Forretningsforståelse

  • Databehandling

  • Optimering af arbejdsprocesser

  Detail (butik)

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for en lang række brancher. Du kan søge en læreplads i en virksomhed som:

   

  Inden for detail får du viden om seks overordnede områder:

  • Handelsregning

  • Salg og Service

  • Kommunikation

  • Forretningsforståelse

  • Databehandling

  • Optimering af arbejdsprocesser

  Event

  Du får mulighed for at gøre karriere inden for eventområdet. Du kan søge en læreplads inden for event som:

  • Eventkoordinator.

   

  Inden for event lærer du om tre overordnede områder:

  • Kommunikation
  • Projektstyring
  • Udvikling og forretningsforståelse.

Når du har gennemført eux 1. del (to år i skole) har du adgang til læreplads inden for alle fire retninger, uanset hvilken retning du har arbejdet med på grundforløb 2.

Fag og eksamener på Eux Business

  Fag på grundforløb 1 (GF1)

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C
  • Erhvervsfag:
   • Arbejdspladskultur
   • Karrierevejledning
   • Samfund og sundhed
   • Faglig dokumentation
   • Faglig kommunikation
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde
   • Innovation

   

  Undervisningen i erhvervsfagene foregår i fire temaer, for eksempel:

  • Mig
  • Virksomheden
  • Samfundet
  • Verdenen.

  Fag på grundforløb 2 (GF2)

  • Matematik C
  • Organisation C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Erhvervsinformatik C
  • Afsætning C
  • Uddannelsesspecifikke fag:
   • Kontor
   • Handel
   • Detail (butik)
   • Event.

  Fag på det studieforberedende forløb

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Kultur/studietur
  • EOP (Erhvervsområdeprojekt)
  • Profilfag for eksempel:
   • Tysk C
   • Psykologi C
   • Finansiering C
   • Erhvervsjura C
   • Filosofi C
   • Design C


  Afhængig af hvilken retning du vælger (kontor, detail, handel eller event), vil der være bestemte profilfag, du skal have.

  Eksamener og projekter

  På GF1 er der en eksamen i et grundfag.

  På GF2 skal du til eksamen i et grundfag, og du afslutter GF2 med en grundforløbsprøve, der skal bestås.

  På det studieforberedende forløb er der seks eksamener i grundfag samt EOP.

Vil du på eventyr i udlandet?

Vi starter ny international klasse på Eux Gymnasiet. Kom bl.a. på college i USA

Eux Business International

Søg optagelse på eux

På eux er der studiestart i januar og i august. Du søger via et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Optagelse på Eux Gymnasiet

Læs videre efter eux

På adgangskortet kan du se de videregående uddannelser, du har adgang til med eux. Husk selv at justere oversigten med dit sprogfag og dine relevante valgfag.

Styrkelse af digitale kompetencer

Erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole har med midler fra Undervisningsministeriets pulje til "Styrkelse af digitale kompetencer" afprøvet forskellige metoder til at arbejde med IT som pædagogisk værktøj - herunder udviklet digitale og interaktive undervisningsmaterialer med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel.

Se undervisningsmateriale

EUX Gymnasiet

Optagelse på Eux Gymnasiet Eux Gymnasiets opbygning Eux Business International Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter Eux Gymnasiet Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUX Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...