Uddannelsesspecifikt fag online

Forløbet er for dig, der har taget en eud-uddannelse, og som ønsker at skifte fagområde. På fem uger kan du tage et uddannelsesspecifikt fag (usf), og du kan derefter blive elev i en virksomhed. Usf foregår som e-læring, og du kan dermed selv styre, hvornår du går i skole.

Fleksibel undervisningsform

Du kan tage usf som e-læring, hvor al undervisning foregår online, men eksamen finder sted på Roskilde Handelsskole. Usf online er et fuldtidsstudie, hvor du selv planlægger din dag, fordi du ikke skal møde op på skolen. 

Chat med andre elever

Selvom du er på online, har du mulighed for at netværke med og få faglig sparring fra andre elever, der også er i gang med forløbet. Det foregår i et lukket forum i det system, vi bruger til online forløbet, og kan være en god motivation, når du sidder alene med en opgave. 

Karrieremuligheder

Når du har bestået usf, får du adgang til at søge elevplads inden for:
• Handel
• Event
• Detail.

Forløbets opbygning

  Varighed

  Forløbet er et fem-ugers selvstudium, hvor du selv er ansvarlig for at planlægge din tid. Der vil være faste deadlines for opgaveafleveringer og eksamener.

  Moduler

  Forløbet er bygget op af fem moduler: to der er fælles og tre afhængige af dit valg af uddannelsesretning (kontor, handel, detail eller event). 

  Læs mere om modulerne her

  Uddannelsesretninger

  Uddannelsesretning

  Du kan vælge mellem uddannelsesretningerne kontor, handel, detail eller event.

  På den retning du vælger, skal du arbejde med det uddannelsesspecifikke fag. Her får du kompetencer, som er særlige for netop det område. Læs om kompetencerne her:

Søg spændende elevpladser

  Handel

  Hvis du vælger forløb inden for handel, kan du søge elevplads som:

  • Handelsassistent
  • Indkøbsassistent.

  Event

  Vælger du forløb inden for event, kan du søge elevplads som eventkoordinator.

  Detail

  Hvis du vælger forløb inden for detail, kan du søge elevplads som:

  • Digital handel
  • Convenience
  • Salgsassistent
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør. 

Praktiske oplysninger

  Aflevering af opgaver

  Undervejs i forløbet er en række opgaver, som skal løses og afleveres. Der er deadline for afleveringer en gang om ugen.

  Opgaver afleveres online via Uddataplus.dk.

  Eksamen og karakterer

  Du afslutter det uddannelsesspecifikke fag med en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen.

  Faget afsluttes med en mundtlig eksamen i et grundforløbsprojekt som bedømmes bestået / ikke bestået. Du skal bestå for at have gennemført forløbet.

  Eksamen

  Den mundtlige eksamen foregår på Roskilde Handelsskole og tager cirka 30 minutter. Eksamen bedømmes af en ekstern censor. 

   

  Adgang til computer

  Du skal have adgang til en computer med kamera og højtaler/lyd, så du kan hente materialer til undervisningen og aflevere opgaver.

   

  Programmer og systemer

  Uddataplus.dk

  Vi bruger Uddataplus.dk til at kommunikere i forløbet. Du får udleveret et login inden studiestart. 

  Microsoft Office

  Du skal arbejde i Microsoft Office under forløbet og have adgang til programmerne fra din computer. Hvis ikke du har adgang til Microsoft Office, kan du få det via skolen i den periode, du er i gang med forløbet.

  Vi bruger Microsoft Teams til for eksempel online mundtlige eksamener.  

  Systime

  Vi bruger interaktive bøger fra forlaget SystimeDu får udleveret et login inden studiestart. 

  SU

   Du kan søge om SU efter gældende regler.

  SU.dk
  Tilmelding

  Du tilmelder dig via en tilmeldingsblanket.

  Når du er optaget, modtager du et velkomstbrev i din digitale postkasse med praktiske oplysninger.

  Tilmeld dig her

Studiestart og tilmelding 5 ugers usf online

Der er opstart på uddannelsesspecifikt fag online:

29. juli 2024

Tilmeldingsfrist: 25. juli 2024

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål til forløbet? Ring eller skriv til:

EUX Gymnasiet

Optagelse på Eux Gymnasiet Eux Gymnasiets opbygning Eux Business International Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter Eux Gymnasiet Læreplads For elever For virksomheder med lærepladser Praktiske oplysninger Uddannelsesspecifikt fag online Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb på EUX Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...