Virtuelt infomøde på Roskilde Handelsskole - RHS

Virtuelt infomøde

Vær med hjemmefra og hør om de merkantile ungdomsuddannelser hhx, eux og eud.

20.01.22, kl. 19:00
 • Online

Roskilde Handelsskole inviterede den 20. januar 2022 til virtuelt infomøde om ungdomsuddannelserne hhx, eux og eud

Du kan her finde links til oplæg og se eller gense ledelse, lærere og elever fortælle om de forskellige uddannelser og livet på skolen.  

Program 

Kl. 19.00-19.35

Kl. 19.40-19.55
1. runde med oplæg om hhx-studieretninger:

Kl. 20.00-20.15
2. runde med oplæg om hhx-studieretninger:

Kl. 20.20-20.35
3. runde med oplæg om hhx-studieretninger:

Hvis du har generelle spørgsmål til uddannelserne eller til en specifik studieretning efter det virtuelle infomøde, så er du altid velkommen til at kontakte skolens elevrådgivning

Gode råd før arrangementet

Forbered dig
Inden du kommer til virtuelt infomøde er det en god idé at læse mere om den eller de uddannelser, du synes lyder spændende. På den måde er du godt klædt på til at stille alle de spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden.

Læg en plan
Det er også en god idé at se programmet grundigt igennem og lægge en plan for dit virtuelle besøg, så du får det med, der er vigtigst for dig og dit valg af uddannelse.

Log på i god tid
På dagen for det virtuelle infomøde anbefaler vi, at du logger på arrangementet i god tid, så du er sikker på, at teknikken virker.

Mere information om uddannelserne

Du kan finde information om for eksempel fag, studieretninger og det sociale liv på uddannelsessiderne:

Handelsgymnasiet EUX EUD

FAQ Handelsgymnasiet (hhx)

  Hvor lange er skoledagene?

  Skoledagen starter kl. 08.15. Du må regne med, at undervisningen i nogle tilfælde kan vare til kl. 16.00 og vejledning omkring studieområdet til kl. 17.00. Derfor skal du lægge fritidsjob derefter.

  Hvordan er lektiemængden?

  Du får en del lektier for i løbet af din studietid. Det er ikke urealistisk, at du skal læse lektier cirka to timer om dagen i gennemsnit, og ved siden af kommer der en del større skriftlige opgaver.

  Jeg er Team Danmark elev- hvad gør jeg?

  Hvis du er Team Danmark elev, så tager du fat i din studievejleder, når du starter på gymnasiet. Så vil I sammen gennemgå dine muligheder.

  Hvornår vælger man studieretning?

  Handelsgymnasiets første tre måneder er et indledende grundforløb. I slutningen af perioden vælger du studieretning.

  Der er i løbet af grundforløbet et karrierevejledningsforløb, og du får i slutningen af forløbet en grundig introduktion til hver studieretning, så du har en fornuftig baggrund at vælge ud fra. En af dine lærere har en samtale med dig, hvor du får hjælp til at afklare hvilken studieretning, der passer bedst til dig. 

  Du starter på den valgte studieretning i begyndelsen af november. Der vil der igen være introdage, så du kan lære dine nye klassekammerater på studieretningen at kende.

  Hvorfor kan man ikke have fransk i Verdensklassen?

  Det er vigtigt, at eleverne i Verdensklassen har det samme sprogfag, da man ikke har andet sprogfag i Canada.

  Hvad gør man, hvis man ikke erklæret uddannelsesparat?

  Du kan søge om optagelse med en konkret vurdering fra Handelsgymnasiet, hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat. Den konkrete vurdering er baseret på en optagelsesprøve fra Undervisningsministeriet og en samtale.

  Hvad består optagelsesprøven af?

  Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • fysik/kemi.

  Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

  Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i: resultatet af optagelsesprøve, resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering samt din studievalgsportfolio. En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

  Kan man blive vurderet parat, selv om man ikke har haft tysk/fransk i 10. klasse?

   Ja, hvis man har afsluttet tysk/ fransk i 9. klasse, kan man sagtens bliver vurderet parat.

  Hvornår kan man bestille ungdomskort?

  Når man er optaget på sin ungdomsuddannelse, så kan man bestille ungdomskort på ungdomskort.dk.

  Hvilke sociale aktiviteter er der på gymnasiet?

  På Roskilde Handelsskole har vi både introforløb, fredagscaféer, fester, galla, foredrag og meget mere.

  Læs om studielivet
  Hvilke sportsaktiviteter er der?

  På Roskilde Handelsskole deltager vi i DM for handelsskoler i både håndbold og fodbold. Det er vores idrætslærere, der udtager holdene. Hvis du vil være med, så henvend dig til din kontaktlærer.

  Sociale medier

  Facebook: https://www.facebook.com/RoskildeHandelsskole og https://www.facebook.com/HandelsgymnasietRoskilde/

   Instagram: roskilde_handelsskole.

   

  Hvordan kan skolen støtte, hvis man er ordblind eller har en diagnose?

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt Benny Hermansen på mail be@rhs.dk eller på telefon 8852 3312. 

  Hvor mange elever er der i klasserne?

  Der er i gennemsnit 28 elever i klasserne. Vi kan dog gå op til 32 elever, for at flest mulige får deres studieretningsønske opfyldt.

  Hvilke aktiviteter er der for talentelever, og hvordan kommer man med?

  Lærerne udpeger et talenthold blandt eleverne i 1.g. Du kan blive valgt, hvis du udmærker dig særligt på forskellige fagområder, og du er motiveret, engageret og aktiv - både i skolelivet og i fritiden.

  Formålet er at give ekstra udfordringer og viden til de elever, der har mange talenter. Nogle af talentholdets elever bliver optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, hvor de følger et særligt talentprogram. Andre deltager i Handelsgymnasiets interne talentprogram.

FAQ eud og eux

  Hvor mange elever er der i klasserne?

  Der er typisk 25-30 elever i klasserne. 

  Hvor lange er skoledagene?

  Der er cirka 36 lektioner om ugen.

  Som udgangspunkt ligger undervisningen mandag og fredag kl. 08.20-13.50 og tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.20 til 15.30.

  Hvordan er lektiemængden?

  Det er meget forskelligt alt efter hvor på året man er. Det accelererer en del fra GF1, hvor der er omkring 6-8 timers forberedelse om ugen til det studieforberedende år hvor lektiemængden vil være noget større særligt i dansk. Der vil være større belastning sidst på semesteret.

  Hvordan gør man, hvis man dyrker idræt på højt plan ved siden skolen?

  Hvis man passer sin skole og lektier, vil der være mulighed for at lave en ordning hvis man skal gå nogle timer før eller skal til morgentræning. Men det kræver at resten bliver overholdt og at fraværet ellers holdes nede.

  Hvilke adgangskrav er der?

  For at starte på GF1 på eud eller eux, skal du have bestået 9. klasse dansk og matematik med karakteren 02. Vi anbefaler dog, at man har mindst 4, hvis man vælger eux.

  Hvilke retninger kan man vælge?

  Vælger du eux, kan du søge elevpladser indenfor kontor, detail, handel og event.

  Med en eud kan du søge elevpladser indenfor detail, handel og event.  

  Er du glad for skolen og de boglige fag, så kan du med fordel vælge eux.

  Vil du gerne hurtigt ud at arbejde, så kan du med fordel vælge en eud.

  Hvad skal der til for at starte direkte på GF2 på eux?

  For at starte direkte på GF2 på eux, skal du have bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C og i øvrigt opfylde betingelserne for optagelse. Mangler du at bestå ét eller flere af disse fag, kan du kan læse dem op sideløbende med GF2. Det kræver en stor arbejdsindsats fra din side. Alternativt kan du tage fagene på VUC først og så søge ind hos os efterfølgende. 

  Får jeg hjælp til at søge en elevplads efter endt uddannelse?

  Vi har i skemaet indlagt fag som karrierevejledning, hvor der vil være mulighed for at skrive ansøgning og cv. Vi har også en praktikpladskonsulent, der vejleder og guider eleverne til at finde en elevplads. Som elev skal man selv søge, skrive sin ansøgning og lave cv. Skolen skaber rammerne for at det bliver gjort og hjælper meget gerne med gennemlæsning og tilretning af både cv og ansøgning. 

  Kan man læse videre med en eux?

  Ja, efter Eux Business (de første to år på Roskilde Handelsskole) har du direkte adgang til Akademiuddannelserne og nogle professionsbachelor uddannelser - der kan dog forekomme særlige adgangskrav.

  Vælger du derimod fuldføre din eux med to år som elev i en virksomhed, så har du opnået fuld studiekompetence og kan søge ind på de øvrige videregående uddannelser. Der kan være adgangskrav, som du ikke opfylder, men som du kan tilegne dig efterfølgende. Hvis uddannelsen for eksempel kræver Matematik på B eller A-niveau, så vil du skulle tage faget på VUC eller et tilsvarende sted.

  Kan man læse videre med en eud?

  Ja, der er mange muligheder, når du har gennemført en Eud Business på mindst 3 år (GF1+GF2+ 2 år som elev i en virksomhed).  Det kan dog være nødvendigt at supplere med yderligere fag. Har du for eksempel gennemført en uddannelse som salgsassistent, vil du kunne læse videre til Serviceøkonom. Som hovedregel giver uddannelsen efter endt elevtid adgang til de korte videregående uddannelser på erhvervsakademier som for eksempel Markedsøkonom eller Multimediedesigner.

  Hvilke sociale aktiviteter er der på skolen?

  På Roskilde Handelsskole har vi et introprogram med guider, der tager imod og hjælper nye elever til rette ved studiestart. Derudover er der fredagscaféer og fester sammen med Handelsgymnasiet. I slutningen af det studieforberedende år på eux holdes en stor gallafest.

  Hvilke sportsaktiviteter er der?

  På Roskilde Handelsskole deltager vi i DM for handelsskoler i både håndbold og fodbold. Hvis du gerne vil være med, så henvend dig til din kontaktlærer.

  I august holdes den årlige idrætsdag med aktiviteter på tværs af klasser og årgange. 

  Sociale medier

  Facebook: https://www.facebook.com/RoskildeHandelsskole og https://www.facebook.com/Roskilde-Handelsskole-EUDEUX-2177811212444938

   Instagram: roskilde_handelsskole.

  Hvordan kan skolen støtte, hvis man er ordblind eller har en diagnose?

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt Benny Hermansen på mail be@rhs.dk eller på telefon 8852 3312. 

  Hvornår kan man bestille ungdomskort?

  Når man er optaget på uddannelsen, så kan man bestille ungdomskort på ungdomskort.dk

Har du brug for hjælp?

Hvis du er i tvivl om hvilken uddannelse eller studieretning, der er bedst for dig, kan du få hjælp hos en studievejleder.

Kontakt studievejledningen
 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om skolen

Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Nyt om coronavirus Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Sikker mail Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Selvevaluering Netværk og samarbejde

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...