Den grundlæggende projektlederuddannelse - Roskilde Handelsskole

Den grundlæggende projektlederuddannelse

Uddannelsen er for dig, der arbejder med projekter og gerne vil være projektleder. Du lærer at begå dig i rollen som projektleder, og du får konkrete værktøjer til at planlægge og gennemføre projekter. I forlængelse af uddannelsen kan du tage PRINCE2® Foundation Certificering.

Med projektlederuddannelsen får du kompetencer, som gør dig klar til et job som projektleder eller koordinator. Det kan både være på projekter inden for handel, kontor og inden for håndværksfag.

På uddannelsen lærer du om god projektledelse, og du får indsigt i metoder og værktøjer til styring af projekter. 

Om uddannelsen

  Formål med uddannelsen

  Det overordnede formål med uddannelsen er, at du lærer, hvordan du praktiserer god projektledelse.

  • Hvad er god projektledelse?
  • Projektlederrollen
  • Motivation i projektgruppen
  • Agil projektledelse
  • Projektlederens værktøjskasse
  • Hvordan undgår du faldgruberne i de forskellige projektfaser?
  • Udarbejdelse af en projektplan med aktiviteter, ressourcer og milepæle.

  Målet med uddannelsen er, at du

  • opnår grundlæggende forståelse for projekters kendetegn

  • lærer at udarbejde en projektplan

  • kan optimere en tidsplan og håndtere ændringer

  • lærer at arbejde med teamtyper og sammensætning

  • får teknikker til at skabe High Performance Teams

  • kan planlægge møder

  • lærer at håndtere konflikter og forhandle

  • lærer at lede forandringsprocesser.

  Indhold i uddannelsen

  Den grundlæggende projektlederuddannelse er bygget op af tre AMU-kurser. Du skal tage alle kurserne for at få den samlede uddannelse. Undervisningen er tilrettelagt, så du kommer igennem følgende kurser:

  - 40593: Lederens projektplanlægning
  - 49445: Projektledelse
  - 43572: Ledelse af forandringsprocesser

   I forlængelse af uddannelsen kan du tilkøbe en PRINCE2® Foundation Certificering, som vi tilbyder i samarbejde med Global Business Development og QRP International.

  Vekslende arbejdsform

  Uddannelsen veksler mellem teori og øvelser, som løses i grupper eller individuelt. Du opnår projekterfaring gennem intensivt projektarbejde med relevante cases.

Praktiske oplysninger

  Varighed og start

  Se varighed og start i tilmeldingsmodulet nedenfor. 

  Sted

  Undervisningen finder sted på Centret for voksenuddannelser på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, bygning 6, 4000 Roskilde.

  Adresse og find vej
  Tilmelding

  Du tilmelder dig via kursusmodulet neden for.

  Hvis du er ledig

  Når du har tilmeldt dig kurset, sender vi blanket AR237 med digital post til din e-boks. Du skal udfylde blanketten og sende den videre til din a-kasse.

Tilbage til oversigt

Sundhedssekretær

Valgte hold
Kursussted Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde
Varighed 26,0 dage
Deltagerpris 4684,00 kr.
Pris for ledige 14582,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 14582,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:10 - 15:35
Forudsætninger Ingen
Beskrivelse Sundhedssekretær
Kontaktperson Kirsten Lauridsen
Telefonnr 88523304
Email ki@rhs.dk
Minimum antal deltagere 3
Maksimum antal deltagere 27
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Skolefagkode: 44373
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1265,50 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1265,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Indhold:
Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Skolefagkode: 47218
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 380,00 kr.
Pris for ledige: 1203,00 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1203,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren oprette regneark med enkle formler og redigere i eksisterende regneark, herunder kopiere formler og sortere data. Deltageren kan formatere regnearksopstillinger og vælge egnet sideopsætning.

Indhold:
Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.
Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler
Skolefagkode: 45584
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1203,00 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1203,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Med henblik på at understøtte lægens arbejde i udarbejdelsen af de medicinske journaler, kan deltageren udarbejde beskrivelser af anatomien i et forståeligt sprog. Deltageren kan udarbejde beskrivelser inden for områderne: bevægeapparatet, fordøjelse, gynækologi, urologi, neurologi, kredsløb og åndedræt. Jobfunktionen kræver at deltageren har en basal viden om anatomi, fysiologi og patologi samt basal viden om medicinsk journalskrivning.

Indhold:
Med henblik på at understøtte lægens arbejde i udarbejdelsen af de medicinske journaler, kan deltageren udarbejde beskrivelser af anatomien i et forståeligt sprog. Deltageren kan udarbejde beskrivelser inden for områderne: - bevægeapparatet- fordøjelse- gynækologi- urologi- neurologi- kredsløb og åndedrætJobfunktionen kræver at deltageren har en basal viden om anatomi, fysiologi og patologi samt basal viden om medicinsk journalskrivning. Deltageren kan beskrive anatomien inden for områderne:- bevægeapparatet- fordøjelse- gynækologi- urologi- neurologi- kredsløb og åndedræt
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
Skolefagkode: 40749
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 716,50 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 716,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Formål:
Efter kurset kan deltageren anvende et kommunikationssystems brugerflade og funktioner, bestride sine daglige kommunikationsrutiner, håndtere mails, kalender og opgaver.

Indhold:
Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning.Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Skolefagkode: 44354
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 747,75 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 747,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter.

Indhold:
Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.
Forløbskoordinering
Skolefagkode: 48664
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2850,00 kr.
Pris for ledige: 7527,50 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7527,50 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med den administrativt med forløbskoordinering indenfor sundhedssektoren, typisk lægesekretærer eller ansatte i lignende stillinger.

Formål:
Efter kurset kan du bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kan forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere, deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang samt identificere og vurdere muligheder inden for eget arbejdsområde.

Indhold:
Deltageren kan anvende viden om visitation, udredning, diagnosticering, kontrol og rehabilitering.Deltageren kan anvende viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og DDKM standarder.Deltageren kan anvende viden om MedCom-standarder i relation til forløbskoordinering.Deltageren kan ud fra en psykologisk vinkel forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør.Deltageren kan forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger.Deltageren kan danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle.Deltageren kan anvende viden om god patientkommunikation.Deltageren har kendskab til på grundlæggende niveau metoder til kvalitetsudvikling.Deltageren kan anvende viden om relevant lovgivning.Deltageren kan administrativt overskue og styre et patientforløb fra A til Z.Deltageren kan gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb.Deltageren kan vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder.Deltageren kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere.Deltageren kan analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder.Deltageren kan strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog.Deltageren kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til administration af forløbskoordinering.Deltageren kan bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kan forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere.Deltageren kan deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang.Deltageren kan identificere og vurdere muligheder inden for eget arbejdsområde.
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Skolefagkode: 47217
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 380,00 kr.
Pris for ledige: 1203,00 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1203,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren indskrive, formatere og redigere tekster til fx opslag, prislister eller breve. Deltageren kan definere sideopsætning og anvende programmets tabelfunktion til oprettelse af enkle opstillinger.

Indhold:
Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.
Samarbejde om dokumenter
Skolefagkode: 40776
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 716,50 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 716,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender it regelmæssigt.

Formål:
Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, fx ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

Indhold:
Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, fx ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

Vil du vide mere om projektlederuddannelsen? Ring mellem 7.30 og 12.00 eller skriv til:

Projektledelse

Er du interesseret i en overbygning til Den grundlæggende projektlederuddannelse, kan du tage faget projektledelse.

Læs mere

Kurser

Kursusoversigt Online kurser Akademikurser Ledelse i praksis Ledelse i praksis - turboforløb Projektledelse Anvendt økonomi Salgspsykologi og grundlæggende salg Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Praktisk projektledelse Ledelse i praksis Ledelse i praksis - turboforløb Prince 2 Økonomi og regnskab Grundlæggende regnskab IT og web Åbent IT-værksted Turisme Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Værdibaseret turisme Tryghedsskabende kommunikation Andre kurser i turisme Sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Sundhedssekretær Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sundhedssekretær Butikkens e-handelsspecialist Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...