Den grundlæggende projektlederuddannelse

Den grundlæggende projektlederuddannelse er for dig, der arbejder med projekter og gerne vil være projektleder. Du lærer at begå dig i rollen som projektleder, og du får konkrete værktøjer til at planlægge og gennemføre projekter. I forlængelse af uddannelsen kan du tage PRINCE2® Foundation Certificering.

Hvad er Den grundlæggende projektlederuddannelse?

Med Den grundlæggende projektlederuddannelse får du kompetencer, som gør dig klar til et job som projektleder eller koordinator. Det kan både være på projekter inden for handel, kontor og inden for håndværksfag.

På uddannelsen lærer du om god projektledelse, og du får indsigt i metoder og værktøjer til styring af projekter. 

Find vores øvrige lederkurser- og uddannelser herunder:

Om uddannelsen Grundlæggende projektleder

  Formål med uddannelsen

  Det overordnede formål med uddannelsen er, at du lærer, hvordan du praktiserer god projektledelse.

  • Hvad er god projektledelse?
  • Projektlederrollen
  • Motivation i projektgruppen
  • Agil projektledelse
  • Projektlederens værktøjskasse
  • Hvordan undgår du faldgruberne i de forskellige projektfaser?
  • Udarbejdelse af en projektplan med aktiviteter, ressourcer og milepæle.

  Målet med uddannelsen er, at du

  • opnår grundlæggende forståelse for projekters kendetegn

  • lærer at udarbejde en projektplan

  • kan optimere en tidsplan og håndtere ændringer

  • lærer at arbejde med teamtyper og sammensætning

  • får teknikker til at skabe High Performance Teams

  • kan planlægge møder

  • lærer at håndtere konflikter og forhandle

  • lærer at lede forandringsprocesser.

  Indhold i uddannelsen

  Den grundlæggende projektlederuddannelse er bygget op af tre AMU-kurser. Du skal tage alle kurserne for at få den samlede uddannelse. Undervisningen er tilrettelagt, så du kommer igennem følgende kurser:

  - 40593: Lederens projektplanlægning
  - 49445: Projektledelse
  - 43572: Ledelse af forandringsprocesser

   I forlængelse af uddannelsen kan du tilkøbe en PRINCE2® Foundation Certificering, som vi tilbyder i samarbejde med Global Business Development og QRP International.

  Vekslende arbejdsform

  Uddannelsen veksler mellem teori og øvelser, som løses i grupper eller individuelt. Du opnår projekterfaring gennem intensivt projektarbejde med relevante cases.

AMU kurser Antal hold Status
Administrativ IT/superbruger 0 Kontakt skolen
Butikkens E-handelsspecialist 0 Kontakt skolen
Grundlæggende IT 0 Kontakt skolen
Grundlæggende lederudddannelse. 0 Kontakt skolen
Grundlæggende regnskab. 1 Ledige pladser
Praktisk projektledelse 2 Ledige pladser

Praktiske oplysninger

  Varighed og start

  Se varighed og start i tilmeldingsmodulet nedenfor. 

  Sted

  Undervisningen finder sted på Centret for voksenuddannelser på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, bygning 6, 4000 Roskilde.

  Adresse og find vej
  Tilmelding

  Du tilmelder dig via kursusmodulet neden for.

  Hvis du er ledig

  Når du har tilmeldt dig kurset, sender vi blanket AR237 med digital post til din e-boks. Du skal udfylde blanketten og sende den videre til din a-kasse.

Vil du vide mere om projektlederuddannelsen? Ring mellem 7.30 og 12.00 eller skriv til:

Projektledelse

Er du interesseret i en overbygning til Den grundlæggende projektlederuddannelse, kan du tage faget projektledelse.

Læs mere

Kurser

Kursusoversigt Online kurser Akademikurser Ledelse i praksis Ledelse i praksis - turboforløb Projektledelse Anvendt økonomi Salgspsykologi og grundlæggende salg Ledelse af bæredygtig udvikling Ledelse og proces Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Praktisk projektledelse Ledelse i praksis Ledelse i praksis - turboforløb Prince 2® Foundation Certificering kursus Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed Proceskonsulent Personlig effektivitet Grøn omstilling og bæredygtighed Introduktion til bæredygtig omstilling Bæredygtighedsrapportering ESG-koordinator Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling Ledelse af innovationsprocesser Bæredygtighedsambassadør IT og web Åbent IT-værksted Turisme Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Værdibaseret turisme Tryghedsskabende kommunikation Andre kurser i turisme Sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Sundhedssekretær Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sundhedssekretær Butikkens e-handelsspecialist Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Øvrige kurser Økonomi og regnskab Grundlæggende regnskab For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...