Prince 2® Foundation Certificering kursus

PRINCE2® Foundation Certificering er et værdifuldt og internationalt anerkendt kompetencebevis, der kan give dit CV et betydeligt løft.

Bliv certificeret projektleder med PRINCE2® metoden

PRINCE2® metoden er en international standard til planlægning og styring af projekter. Mange organisationer bruger PRINCE2® metoden i projektledelse.

For den professionelle projektleder er evnen til at anvende PRINCE2® metoden højt efterspurgt. En PRINCE2® certificering er et værdifuldt internationalt anerkendt kompetencebevis, der kan give dit CV et betydeligt løft.

Vi tilbyder certificeringen i samarbejde med Global Business Development og QRP International.

En PRINCE2® certificering gør dig klar til at styre projekter

Med certificeringen bliver du klædt på til at planlægge og styre projekter efter den internationalt anerkendte PRINCE2® metode. Du får indsigt i international projektstyringsterminologi, der skaber fælles referencerammer på tværs af brancher og landegrænser.

 

Overbyg din uddannelse med et PRINCE2® kursus

Et PRINCE2® certificering kursus kan tages i forlængelse af Den grundlæggende projektlederuddannelse eller Den grundlæggende lederuddannelse, for at styrke dine projektleder kompetencer yderligere.

PRINCE2® certificering kurset kan også tages i forlængelse af vores øvrige kurser indenfor ledelse og proces:   

 

Om PRINCE2® certifikat uddannelsen

  Uddannelsens opbygning

  Uge 1

  Dag 1: Introduktion til forløb og PRINCE2® metoden/selvstudium

  Dag 2: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 3: Klasseundervisning

  Dag 4: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 5: Klasseundervisning


  Uge 2

  Dag 1: Klasseundervisning

  Dag 2: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 3: Repetition og eksamenstræning

  Dag 4: Selvstudium/repetition i studiegrupper

  Dag 5: PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen og afslutning

  Vekslende undervisningsform

  Undervisningen er blended learning, hvilket er en kombination af traditionel klasseundervisning og selvstudium ved hjælp af e-læring.

  Klasseundervisningen følger PRINCE2® manualen, og foregår som en kombination af instruktøroplæg med gennemgang af PRINCE2® metoden, øvelser med relevante projektscenarier og testspørgsmål samt repetition og eksamenstræning.

  Om underviseren

  Du bliver undervist af cand.oecon Nina Drejer, der er akkrediteret træner på PRINCE2, MSP og PRINCE2 Agile samt PMIs Project Management Professional (PMP) certificering. Nina har mere end 10 års praktisk erfaring med projektledelse og har siden 2007 været medejer af kursus-og konsulentvirksomheden Global Business Development (GBD). Nina underviser desuden i akademifagene: Projektstyring i praksis, Forandringsledelse, Teamledelse og Organisationsudvikling.

Praktiske oplysninger

  Varighed

  Uddannelsen varer 10 dage med undervisning kl. 08.10 – 15.30.

  Studiestart

  Kontakt kursussekretærerne Kirsten eller Marianne for næste kursusdato.

  Du finder deres kontaktoplysninger længere nede på siden. 

  Pris

  Certificeringen koster kr. 12.500,-

  Certificering

  PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen er en multiple choice test uden hjælpemidler, som varer en time.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om indholdet i certificeringen, er du velkommen til at kontakte underviser Nina Drejer (nn@gbd.dk, tlf. 2051 6918).

Tilmeld dig

  Tilmelding

  Du tilmelder dig hos kursussekretær Marianne Christiansen (mch@rhs.dk, tlf. 8852 3240 mandag-fredag kl. 08.00-14.00)

  Hvis du er ledig skal du kontakte din a-kasse/jobcenter og høre om du kan få bevilget dette kursus.

Vil du vide mere om Prince 2? Ring mellem 7.30 og 12.00 eller skriv til:

Kurser

Kursusoversigt Online kurser Akademikurser Ledelse i praksis Ledelse i praksis - turboforløb Projektledelse Anvendt økonomi Salgspsykologi og grundlæggende salg Ledelse af bæredygtig udvikling Ledelse og proces Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Praktisk projektledelse Ledelse i praksis Ledelse i praksis - turboforløb Prince 2® Foundation Certificering kursus Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed Proceskonsulent Personlig effektivitet Grøn omstilling og bæredygtighed Introduktion til bæredygtig omstilling Bæredygtighedsrapportering ESG-koordinator Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling Ledelse af innovationsprocesser Bæredygtighedsambassadør IT og web Åbent IT-værksted Turisme Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Værdibaseret turisme Tryghedsskabende kommunikation Andre kurser i turisme Sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Sundhedssekretær Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sundhedssekretær Butikkens e-handelsspecialist Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Øvrige kurser Økonomi og regnskab Grundlæggende regnskab For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...