Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen

Styrk dine kompetencer og bliv bedre til at servicere gæster

Kurset er for dig er der arbejder i eller gerne vil arbejde i turist-, rejse- og oplevelsesbranchen. 

Med kurset bliver du kvalificeret til at yde kundeservice og deltage i kvalitetsarbejde. Du lærer at håndtere forskellige typer af gæster og turister. Du får blandt andet indsigt i kundeforståelse og loyalitet, konflikthåndtering samt kulturdifferentieret service.

Målet med kurset er, at du:

 • efter kurset kan yde kundeservice ved personlig og telefonisk betjening i overensstemmelse med virksomhedens mål og serviceprofil.
 • opnår kompetencer hvor du ved sprogbrug og adfærd kan håndtere de enkelte gæstetyper, og håndtere eventuelle opståede konflikter samt yde en kulturdifferentieret service under hensyn til de særlige forhold i turist- og rejsebranchen.
 • får indblik i betydningen af kvaliteten i leverancen i forhold til virksomhedens troværdighed og omdømme.
 • kan forholde dig til kvalitetskrav fra kunder, interne og eksterne samarbejdspartnere.

Praktiske oplysninger

  Varighed og start

  Kurset varer to dage. Se datoer for opstart i tilmeldingsmodulet neden for.

  Sted

  Undervisningen finder sted på Centret for voksenuddannelser på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, bygning 6, 4000 Roskilde.

  Adresse og find vej
  Tilmelding

  Du tilmelder dig via tilmeldingsmodulet neden for.

Tilbage til oversigt

Turisme

Valgte hold
Kursussted Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist 3. september 2020
Startdato 9. september 2020
Slutdato 16. september 2020
Varighed 6,0 dage
Deltagerpris 756,00 kr.
Pris for ledige 3534,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3534,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:10-15:35
Beskrivelse På kurserne vil der afslutningsvis være en faglig evaluering af dit kursusudbytte.
Kontaktperson Marianne Christiansen
Telefonnr 88523240
Email mch@rhs.dk
Kviknummer 265403amu464952001
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser
Fag til kurset:
Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen
Skolefagkode: 46495
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1652,00 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1652,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til medarbejdere i AMU-målgruppen, herunder salgspersonale og andre frontmedarbejdere i rejsebureauer (incoming og outgoing), turistbureauer, rejsetransportselskaber, attraktioner og andre med direkte kundekontakt indenfor rejseliv og turisme.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren de nødvendige grundregler og er trænet i de teknikker, der er forbundet med at gennemføre et godt salg. Deltageren kan tilgodese både virksomhedens indtjening og kundernes ønsker og behov.

Indhold:
Deltageren kan sælge rejse-, turist- og øvrige oplevelsesprodukter til kunderne ved personlig og telefonisk kontakt. Deltageren kan afdække kundernes ønsker og behov til rejseprodukter. Deltageren kender og behersker de nødvendige salgsteknikker, eksempelvis spørge-, analyse- og argumentationsteknikker. Deltageren kan håndtere eventuelle indvendinger og misforståelser og kan anvende teknikker til afslutning af salget.
Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen
Skolefagkode: 46500
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1178,00 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1178,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til frontmedarbejdere i turist-, rejse- og oplevelsesbranchen som har lidt eller nogen erfaringer med service, og som har en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren yde kundeservice og deltage i kvalitetsarbejdet. Deltageren kan håndtere forskellige kundetyper. På uddannelsen arbejdes blandt andet med kundeforståelse og loyalitet, konflikthåndtering samt kulturdifferentieret service.

Indhold:
Deltageren kan yde kundeservice ved personlig og telefonisk betjening. Deltageren kan gøre dette i overensstemmelse med virksomhedens mål og serviceprofil. Endvidere kan deltageren ved sin sprogbrug og adfærd håndtere de enkelte kundetyper, og håndtere eventuelle opståede konflikter samt yde en kulturdifferentieret service under hensyn til de særlige forhold i turist- og rejsebranchen. Deltageren kender betydningen af kvalitet i leverancen for virksomhedens troværdighed og omdømme. Deltageren kan forholde sig til kvalitetskrav fra kunder, interne og eksterne samarbejdspartnere, samt vurdere eget bidrag i forhold til virksomhedens kvalitetsarbejde.
Værdibaseret turisme
Skolefagkode: 46499
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 704,00 kr. (og såfremt kurset er på positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 704,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til salgs- og frontpersonale, der informerer og rådgiver kunder om rejsemål på det globale marked.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren rådgive kunder, der har en holdning til interne forhold på destinationen. På uddannelsen arbejdes der med at finde oplysninger om specielle forhold, som har betydning for kundens valg af destination.

Indhold:
Deltageren kan rådgive og vejlede holdningsbestemte kunder i forbindelse med deres valg af rejseprodukter. Deltageren kan finde oplysninger som kan afdække særlige forhold, der har betydning for kundens valg af destination. Deltageren kan vejlede kunder i forhold til destinationernes interne forhold fx politik, natur og miljø, forurening og børnearbejde.

Vil du vide mere? Ring mellem 7.30 og 12.00 eller skriv til:

Kurser

Kursusoversigt Online kurser Akademikurser Ledelse i praksis Projektledelse Anvendt økonomi Salgspsykologi og grundlæggende salg Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Praktisk projektledelse Ledelse i praksis Prince 2 Økonomi og regnskab IT og web Turisme Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Værdibaseret turisme Sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Sundhedssekretær Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Den grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sundhedssekretær Butikkens e-handelsspecialist Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...