Optagelse

Du kan søge om optagelse, hvis du har folkeskolens afgangsprøve fra 9. eller 10. klasse med to fremmedsprog.

Optagelse når du er uddannelsesparat

Du kan søge om optagelse, hvis du er erklæret uddannelsesparat og har afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse med to fremmedsprog.

Dit faglige niveau fra parathedsvurderingen skal bekræftes ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse.

Optagelse via en vejledningssamtale

Hvis du ikke holder det faglige niveau ved prøverne, men du stadig har mellem 2 og 3 i gennemsnit, kan du søge om at blive optaget via en vejledningssamtale på hhx.

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat

Du kan søge om optagelse med en konkret vurdering fra hhx, hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat. Den konkrete vurdering er baseret på en optagelsesprøve fra Undervisningsministeriet og en samtale.

Ansøgningsfrist

Du sender din uddannelsesplan digitalt via optagelse.dk senest den 1. marts 2024.

Nåede du ikke at søge før fristen?

Andre kan søge senere men helst inden den 15. marts.

Læs mere om optagelsesreglerne

Vælg dit andet fremmedsprog

  • Tysk
  • Fransk
  • Spansk.


Når du søger, skal du vælge dit andet fremmedsprog. Du kan vælge tysk eller fransk, hvis du har haft det i grundskolen. Du kan også vælge spansk, hvis du har interesse for det og gerne vil starte forfra med et nyt sprog. Bemærk, at der knytter sig bestemte sprog til de forskellige studieretninger.

Søg optagelse på hhx

Søg optagelse via ansøgningsskema på optagelse.dk.

Se hvordan det er at starte på Handelsgymnasiet

Nye venner, nye lærere, nye fag. Læs om hvad dine første dage på Handelsgymnasiet går med.

Studiestart

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Finans Iværksætteri Sportsmanagement Kommunikation og samfundsøkonomi Verdensklassen Europaklassen USA-Kina Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogram Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...